Niedziela, 24 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Antoni


Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2010-12-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-07
Typ przetargu: Usługa

2010-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-05
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Publikację ogłoszeń prasowych na rok 2011.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2011-01-03
Typ przetargu: Usługa

2010-12-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-30
Typ przetargu: Usługa

2010-11-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-28
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi doradcy zawodowego w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych warsztatów grupowych dla uczestników projektu pn. „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-23
Typ przetargu: Usługa

2010-12-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-22
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-20
Typ przetargu: Usługa

2010-11-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-17
Typ przetargu: Usługa

2010-12-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2010-12-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę produktów wędliniarskich na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla kapitalnego remontu, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku stanowiącego siedzibę Komendy Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-14
Typ przetargu: Usługa

2010-11-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-10
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę koszy na psie odchody.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-07
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace remontowe - wymiana drzwi wejściowych, wykonanie okładziny sufitu na II piętrze, uzupełnienie rynien dachowych, wykonanie instalacji odgromowej – w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Szkolnej 7 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-11-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-03
Typ przetargu: Dostawa

2010-10-11 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i montaż artykułów i sprzętu sportowego na potrzeby jednostek Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-02
Typ przetargu: Dostawa

2010-08-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: "Obsługę bankową budżetu Miasta Nowego Sącza na lata 2011-2015".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-02
Typ przetargu: Usługa

2010-11-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespolu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-12-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-11-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Kilińskiego 79 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-30
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi doradcy zawodowego w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych warsztatów grupowych oraz zajęć dla uczestników projektu pn. "Aktywna edukacja – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-30
Typ przetargu: Usługa

2010-11-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-29
Typ przetargu: Usługa

2010-11-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i montaż artykułów i sprzętu sportowego na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Kilińskiego 79 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-26
Typ przetargu: Dostawa

2010-11-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu wykonawczego dostosowania węzła cieplnego dla potrzeb instalacji c.o. i central wentylacyjnych oraz wytycznych regulacji w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy Al. Wolności 23 w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-25
Typ przetargu: Usługa

2010-10-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i wykonanie podparcia muru oporowego na rzece Kamienica Nawojowska w Nowym Sączu, ul. Kraszewskiego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-10-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie, dostawę i montaż mebli przeznaczonych na doposażenie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 79.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-11-09
Typ przetargu: Dostawa

2010-10-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Kilińskiego 79 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-29
Typ przetargu:

2010-10-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Roboty budowlane mające na celu spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Długosza 5.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-10-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 położonym przy ul. Jagiellońskiej 84 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-10-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont galerii i elewacji od strony podwórza budynku położonego przy Rynku 3 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-10-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pokrycia dachu na budynku Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Jana Freislera 10 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-09-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-28
Typ przetargu: Usługa

2010-09-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę pokrycia dachu wraz ze zmianą konstrukcji dachu na Baszcie Kowalskiej – Ruiny Zamku w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-10-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-27
Typ przetargu: Usługa

2010-09-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Filia przy ul. Barbackiego 34 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-08-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu, realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza – budowa hali przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-09-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki w ramach projektu pn. „Informatyk – zawód przyszłości”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-19
Typ przetargu: Usługa

2010-09-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych z Nowoczesnych Technologii Informacyjnych w ramach projektu pn. „Informatyk – zawód przyszłości”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-19
Typ przetargu: Usługa

2010-10-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawa mebli biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. "Rozwiń skrzydła po sądecku".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-15
Typ przetargu: Dostawa

2010-09-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego W okresie realizacji inwestycji dla zadania pn. „Odwodnienie terenów położonych w Nowym Sączu pomiędzy ul. Nawojowską a podnóżem wzniesienia Górki Zawadzkie”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-15
Typ przetargu: Usługa

2010-09-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Aktywna edukacja – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-14
Typ przetargu: Usługa

2010-10-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługę drukowania i dostawy gazety lokalnej na potrzeby projektu „Rozwiń skrzydła po sądecku”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-11
Typ przetargu: Usługa

2010-09-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki w ramach projektu pn. „Aktywna edukacja – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-11
Typ przetargu: Usługa

2010-09-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego w ramach projektu pn. „Aktywna edukacja – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-11
Typ przetargu: Usługa

2010-09-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego w ramach projektu pn. „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-11
Typ przetargu: Usługa

2010-09-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki w ramach projektu pn. „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-11
Typ przetargu: Usługa

2010-09-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych z ICT w ramach projektu pn. „Aktywna edukacja – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-11
Typ przetargu: Usługa

2010-09-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i wykonanie odbudowy muru oporowego na rzece Kamienica Nawojowska w Nowym Sączu, ul. Kraszewskiego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-09-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-10-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozwiń skrzydła po sądecku”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-06
Typ przetargu: Dostawa

2010-08-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację budynku administracyjno – biurowego przy ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-08-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych przy ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-10-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-09-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie, dostawę i montaż mebli przeznaczonych na doposażenie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 79.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-29
Typ przetargu: Dostawa

2010-09-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-24
Typ przetargu: Usługa

2010-08-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu przy ulicy Towarowej 6.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-09-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego TEMPEST i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-20
Typ przetargu: Dostawa

2010-09-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługę drukowania i dostawy ulotek i folderów.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-15
Typ przetargu: Usługa

2010-08-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Barskiej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-08-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-13
Typ przetargu: Usługa

2010-08-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni typu sztuczna trawa przy Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-08-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – wycena ul. E. Plater.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-08
Typ przetargu: Usługa

2010-08-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Językowo - Sportowego położonego przy ul. Nawojowskiej 199 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-08-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Kamiennej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-09-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-07-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W NOWYM SĄCZU PRZY ALEI STEFANA BATOREGO 76.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-07-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Zawiszy Czarnego w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-08-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Przygotowanie projektu wydawnictwa historycznego i ulotek oraz ich druk dla celów realizacji projektu pn.: Polska i Norwegia: bitwa o Narwik 1940 - II wojna światowa.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-30
Typ przetargu: Usługa

2010-07-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia audiowizualnego dla Miejskiego Ośrodka Kultury przy Al. Wolności 23 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-27
Typ przetargu: Dostawa

2010-08-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie licytacji elektronicznej na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-08-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej dla uczestników Forum Mlłodych Liderów i Forum III Wieku.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-19
Typ przetargu: Usługa

2010-07-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 9.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-07-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont posadzek w korytarzu i sanitariatach budynku Gimnazjum nr 11 w Nowym Sączu, ul. Długosza 2.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-07-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację instalacji centralnego ogrzewania istniejącego w budynku Gimnazjum Publicznego Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza położonym przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu, obejmującą II etap realizacji projektu pn. Wymiana grzejników i rurażu wraz z montażem zaworówtermostatycznych i regulacyjnych podpionowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-06-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-07-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Termomodernizację obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budynek Szkoły Podstawowej nr 20 i Gimnazjum nr 5.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-07-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dobudowę oświetlenia ulicznego w ulicy Kasprowicza – Udzieli w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-08-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-07-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-30
Typ przetargu: Usługa

2010-07-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Sączu w ramach realizacji projektu „Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-28
Typ przetargu: Dostawa

2010-06-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu – zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw na terenie szkoły w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-07-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę wody mineralnej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-27
Typ przetargu: Dostawa

2010-07-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi  transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-27
Typ przetargu: Usługa

2010-06-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych Nr 2 w Nowym Sączu – zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw na terenie szkoły w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-06-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – filia przy ul. Barbackiego 34 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-06-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont dwóch lokali użytkowych nr 2 i 10 w budynku położonym przy ul. Rynek 3 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-06-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu przy ul. Szkolnej 9.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-06-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie, dostawa i montaż mebli dla Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Sączu w ramach realizacji projektu „Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-12
Typ przetargu: Dostawa

2010-06-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni typu "sztuczna trawa" przy Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-06-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz poziomej izolacji przeciwwilgociowej w budynku Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-06-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu – zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw na terenie szkoły w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-05-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku położonym przy ul. Długosza 36 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-06-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Organizację plenerowej imprezy kulturalno - artystycznej pn. Imieniny Miasta Nowego Sącza 2010.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-05
Typ przetargu: Usługa

2010-06-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę 15 krzeseł obrotowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-07-02
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 14 w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 9.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-06-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę wody mineralnej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-29
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej - wykonanie alejki z kostki brukowej (etap II).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-06-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Organizację plenerowej imprezy kulturalno - artystycznej pn. Imieniny Miasta Nowego Sącza 2010.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-28
Typ przetargu: Usługa

2010-06-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-25
Typ przetargu: Dostawa

2010-06-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku Hali Sportowej MOSiR na osiedlu Zawada w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-24
Typ przetargu: Usługa

2010-06-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – wycena działek gruntu położonych przy ul. Warzywnej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-23
Typ przetargu: Usługa

2010-06-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – aktualizacja opłat (gmina).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-23
Typ przetargu: Usługa

2010-06-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – wycena działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-23
Typ przetargu: Usługa

2010-05-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie i montaż ozdobnego ogrodzenia Plant Miejskich od strony ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-05-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu pn. "Rozwiń skrzydła po sądecku".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-11
Typ przetargu: Dostawa

2010-01-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-11
Typ przetargu: Usługa

2010-05-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów biurowych i papieru na potrzeby realizacji projektów pn.: "Profesjonalista na rynku gastronomicznym", "Informatyk – zawód przyszłości" Kierunek na Przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-09
Typ przetargu: Dostawa

2010-04-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-06-08
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-28
Typ przetargu: Dostawa

2010-04-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – wycena działek położonych przy ul. Długoszowskiego w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-28
Typ przetargu: Usługa

2010-05-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego ulic: Librantowska II etap + koncepcja drogi, Grabowa II etap + koncepcja drogi, Biegonicka + koncepcja drogi, Siedleckiego + koncepcja drogi, Lwowska do granic miasta, Juranda, Rycerska, Grottgera, M. Skłodowskiej, Hasiora w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-26
Typ przetargu: Usługa

2010-05-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę drzew, krzewów, pnączy i bylin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-26
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-21 Urząd Miasta |

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania na: Dostawę 15 krzeseł obrotowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-05-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena działek niezabudowanych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-21
Typ przetargu: Usługa

2010-05-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-21
Typ przetargu: Dostawa

2010-04-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie uslługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-21
Typ przetargu: Usługa

2010-05-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby uczestników projektu "Rozwiń skrzydła po sądecku".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-20
Typ przetargu: Usługa

2010-05-19 Urząd Miasta |

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Usługę drukowania i dostawy na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-19
Typ przetargu: Usługa

2010-04-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek na potrzeby realizacji projektów pn.: "Profesjonalista na rynku gastronomicznym", "Informatyk – zawód przyszłości", "Kierunek na Przyszłość-lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej" - realizowanych w ramach Działania 9.2.Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-14
Typ przetargu: Dostawa

2010-04-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę opraw oświetleniowych na potrzeby Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-13
Typ przetargu: Dostawa

2010-04-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów biurowych i papieru na potrzeby realizacji projektu „Rozwiń skrzydła po sądecku”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-11
Typ przetargu: Dostawa

2010-04-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby uczestników projektu "Rozwiń skrzydła po sądecku".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-07
Typ przetargu: Usługa

2010-04-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie prac z zakresu gospodarki komunalnej polegających na uporządkowaniu terenów wzdłuż poboczy dróg oraz konserwacji systemu odwadniającego osuwiska Falkowa.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-07
Typ przetargu: Usługa

2010-04-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb uruchomienia świetlicy (ośrodka) dziennego pobytu dla osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - budynek przy ul. Stolarskiej w Nowym Sączu (działka 108/1 obręb 73)."

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-05-06
Typ przetargu: Usługa

2010-04-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-04-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-04-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont dojazdu do budynku położonego przy ul. Zawiszy Czarnego 57 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-04-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-02-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych dla Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych, Nowy Sącz, ul. Lenartowicza 4 realizowanego w ramach projektu: Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i mlodzieży.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-04-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-04-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Remont galerii na budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcacych przy ul. Długosza 17 w Nowym Sączu."

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-04-14
Typ przetargu: Usługa

2010-02-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego - wycena działek niezabudowanych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-04-13
Typ przetargu: Usługa

2010-01-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przebudowę, modernizację i termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Sączu, ul.Długosza 5 realizowaną w ramach projektu: Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-04-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-02-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena działek zajętych pod drogi publiczne.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-04-08
Typ przetargu: Usługa

2010-01-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przebudowę, modernizację i termomodernizację obiektu Gimnazjum Nr 11 w Nowym Sączu, ul. Długosza 2, realizowaną w ramach projektu: Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-04-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-03-29 Urząd Miasta |

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przeprowadzenie kursu języka angielskiego i egzaminu TELC (lub równoważnego) dla beneficjentów projektów pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”
oraz „Informatyk – zawód przyszłości”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-29
Typ przetargu: Usługa

2010-03-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę ławek i koszy parkowych z przeznaczeniem na tereny komunalne Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-29
Typ przetargu: Dostawa

2010-02-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przeprowadzenie kursu języka angielskiego i egzaminu TELC (lub rownoważnego) dla beneficjentów projektu pn.: „Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-29
Typ przetargu: Usługa

2010-03-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zbiórkę komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-26
Typ przetargu: Usługa

2010-03-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-23
Typ przetargu: Usługa

2010-03-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Usługę drukowania XXXVIII t. "Rocznika Sądeckiego" oraz książki autorstwa Macieja Bilka pt. "Apteki sądeckie do 1951 r.".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-22
Typ przetargu: Usługa

2010-03-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie robót zewnętrznych związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania "Pozyskiwanie lokali socjalnych dla miasta Nowego Sącza."

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-01-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu, ul. Szkolna 7 - II Etap.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-02-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 14 przy ul. Nawojowskiej 9 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-18
Typ przetargu: Usługa

2010-03-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Remont galerii i elewacji od strony podwórka budynku położonego przy ul. Jagiellońska 73 w Nowym Sączu.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-16
Typ przetargu: Usługa

2010-02-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Remont elewacji budynku położonego przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-16
Typ przetargu: Usługa

2010-02-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Remont galerii i elewacji od strony podwórka budynku położonego przy Rynku 3 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-16
Typ przetargu: Usługa

2010-03-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-11
Typ przetargu: Dostawa

2010-02-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-03-11
Typ przetargu: Usługa

2010-01-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 109.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-22
Typ przetargu:

2010-01-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie robót zewnętrznych związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania Pozyskiwanie lokali socjalnych dla miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-17
Typ przetargu: Robota budowlana

2010-01-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-11
Typ przetargu:

2010-01-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-09
Typ przetargu: Dostawa

2010-01-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena lokali mieszkalnych lub użytkowych znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-08
Typ przetargu: Usługa

2010-01-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego - wycena działek zajętych pod drogi publiczne.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-08
Typ przetargu: Usługa

2010-01-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego - wycena działek niezabudowanych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-02-08
Typ przetargu: Usługa

2010-01-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przeprowadzenie kursu językowego i egzaminu TELC dla beneficjentów projektów pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”, „Informatyk – zawód przyszłości”, „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-19
Typ przetargu: Usługa