Poniedziałek, 26 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Anna, Hanna, Grażyna


Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2009-03-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem szerokopasmowej, bezprzewodowej sieci transmisji danych oraz dostępu do internetu+umieszczona 27-03-2009 kopia protestu+umieszczone 07-04-2009 rozstrzygniecie protestu Telbeskid.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-04-16
Typ przetargu: Dostawa

2009-12-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni typu "sztuczna trawa" przy Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-21
Typ przetargu: Usługa

2009-11-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-21
Typ przetargu: Dostawa

2009-12-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie zabiegów weterynaryjnych polegających na szczepieniu przeciw wściekliźnie psów z terenu Miasta Nowego Sącza przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz w razie koniecznosci, zabiegów eutanazji.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-15
Typ przetargu: Usługa

2009-12-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę oprogramowania wraz z licencjami na potrzeby realizacji projektów pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”, „Informatyk – zawód przyszłości”, „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” realizowanych w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-15
Typ przetargu: Dostawa

2009-12-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-12
Typ przetargu:

2009-12-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”, „Informatyk – zawód przyszłości”, „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” realizowanych w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-11
Typ przetargu: Usługa

2009-12-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Publikację ogłoszeń w prasie w 2010 r.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-11
Typ przetargu: Usługa

2009-11-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-06
Typ przetargu: Dostawa

2009-12-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2010-01-05
Typ przetargu: Dostawa

2009-10-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości przy ul. Zielonej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-02
Typ przetargu: Usługa

2009-10-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości przy ul. Nowy Świat w Nowym Sączu.

 
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-02
Typ przetargu: Usługa

2009-12-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierzat psow z terenu Miasta Nowego Sacza oraz ich utrzymanie w schronisku wraz z wykonaniem uslug weterynaryjnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-29
Typ przetargu: Usługa

2009-12-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-29
Typ przetargu: Usługa

2009-12-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych psów na terenie Miasta Nowego Sącza i przewożeniu ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zbieraniu z ulicy rannych, bezdomnych zwierząt i przewożenia ich do lecznicy weterynaryjnej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-28
Typ przetargu: Usługa

2009-12-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego; oprogramowania wraz z licencjami; oraz tablic interaktywnych, na potrzeby realizacji projektów pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”, „Informatyk – zawód przyszłości”, „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” realizowanych w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-23
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-23
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i wdrożenie programu komputerowego do gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i Gminy Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-14
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób Miasta Nowego Sącza, zasób Skarbu Państwa, oraz zasób nieruchomości, których właściciele są nieznani lub których miejsce pobytu nie zostało ustalone – zarządzanych przez Miasto Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-11
Typ przetargu: Usługa

2009-11-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku wraz z wykonaniem usług weterynaryjnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-09
Typ przetargu: Usługa

2009-11-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości przy ul. Kraszewskiego w Nowym Sączu.  

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-08
Typ przetargu: Usługa

2009-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wsparcie techniczne dla modularnego urządzenia realizującego następującą ochronę: firewall, router, VPN, antywirus, antyspam oraz filtrowanie adresow WWW na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-08
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę urządzeń sieciowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-03
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Budowa nowej siedziby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-03
Typ przetargu: Usługa

2009-12-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługi drukowania i dostawy papieru firmowego oraz teczek firmowych dla Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza.  

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-01
Typ przetargu: Usługa

2009-10-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przebudowę, modernizację i rozwój infrastruktury MOK – Samorządowej Instytucji Kultury – realizacja w ramach zadania „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu Al. Wolności 23”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-12-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-11-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę oprogramowania wraz z licencja na potrzebu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-30
Typ przetargu: Dostawa

2009-10-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-30
Typ przetargu: Dostawa

2009-08-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-27
Typ przetargu: Usługa

2009-08-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-27
Typ przetargu: Usługa

2009-11-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Druk i dostawę wydawnictwa "Nowy Sącz".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-23
Typ przetargu: Usługa

2009-11-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę oprogramowania wraz z licencją na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-20
Typ przetargu: Dostawa

2009-11-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów wędliniarskich na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz Zarządów Osiedlowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-18
Typ przetargu: Dostawa

2009-10-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-18
Typ przetargu: Dostawa

2009-10-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę czytników kodów kreskowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-18
Typ przetargu: Dostawa

2009-10-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę paliwa na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-18
Typ przetargu: Dostawa

2009-10-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Grota Roweckiego 15 oraz Przedszkolu Wesołe Skrzaty, ul. Grota Roweckiego 11 w Nowym Sączu.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-17
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-10-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Konserwację rowu zlokalizowanego na terenie osiedla Zabełcze oraz uporządkowanie terenu działki nr 16/2 w obr. 120, stanowiącej własność Gminy Nowy Sącz.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-16
Typ przetargu: Usługa

2009-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację instalacji c.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych w tym Gimnazjum Nr 2, Nowy Sącz ul. Szkolna 7.

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-10-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-13
Typ przetargu: Dostawa

2009-08-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Przebudowę, modernizację i rozwój infrastruktury MOK - Samorządowej Instytucji Kultury - realizacja w ramach Zadania: Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu Al. Wolności 23.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont dwustronnych zejść z ul. Lwowskiej na ul. Bulwar Narwiku oraz zejścia z ul. Lwowskiej na ul. Kraszewskiego w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy.

 

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-11-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę i wdrożenie oprogramowania do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-30
Typ przetargu: Dostawa

2009-10-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z konstrukcją na baszcie kowalskiej zamku w Nowym Sączu.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-27
Typ przetargu: Usługa

2009-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena ul. Długoszowskiego w Nowym Sączu.

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-27
Typ przetargu: Usługa

2009-09-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Nowym Sączu.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-21
Typ przetargu: Usługa

2009-09-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę opraw oświetleniowych na potrzeby Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-21
Typ przetargu: Dostawa

2009-09-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-14
Typ przetargu: Usługa

2009-09-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu”.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-13
Typ przetargu: Usługa

2009-09-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę trofeów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-10-08
Typ przetargu: Dostawa

2009-09-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatow szacunkowych - wycena ul. Długoszowskiego w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-24
Typ przetargu: Usługa

2009-09-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-24
Typ przetargu: Usługa

2009-08-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont dwustronnych zejść z ul. Lwowskiej na ul. Bulwar Narwiku oraz zejścia z ul. Lwowskiej na ul. Kraszewskiego w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-08-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + odp. na pytania + zmiana treści siwz na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 położonym przy ul. Długosza 17 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-08-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Popradzkiej w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-08-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Librantowskiej w Nowym Sączu - I ETAP.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-09-17 Urząd Miasta |

Ogloszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Usługe drukowania poradnika pn. MOJA FIRMA w Nowym Saczu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-17
Typ przetargu: Usługa

2009-09-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługi drukowania i dostawy na potrzeby promocji projektów pn.: "Profesjonalista na rynku gastronomicznym", "Informatyk - zawód przyszłości" (...) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-14
Typ przetargu: Usługa

2009-09-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-09-15
Typ przetargu: Usługa

2009-08-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie wraz z dostawą tablicy informacyjnej dużej dla zadania pn. Przebudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury MOK - Samorządowej Instytucji Kultury. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-08-26
Typ przetargu: Dostawa

2009-08-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-08-19
Typ przetargu: Dostawa

2009-08-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę ławek parkowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-08-28
Typ przetargu: Dostawa

2009-07-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + odp. na pytania na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-08-19
Typ przetargu: Usługa

2009-07-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + odp. na pytania + siwz na: Wykonanie izolacji i ocieplenia ścian fundamentowych oraz przyziemia budynku Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu ul. Szkolna 7 w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja obiektów oświatowych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-08-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-07-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 ul. Poręba Mała 57 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-08-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-07-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę kamiennych postumentów i balustrad oraz konserwacja stalowych balustrad w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja elementów mostu na rzece Kamienicy. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-17
Typ przetargu: Dostawa

2009-07-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Konserwację rowów odpływowych kanalizacji deszczowej przy ulicy Gwardyjskiej i Podmłynie oraz rowu odwadniającego przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-31
Typ przetargu: Usługa

2009-07-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę posadzki w salach lekcyjnych i korytarzu I piętra oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 8, zlokalizowanej przy ul. Batorego 76 w Nowym Sączu - w ramach zadania ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-07-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości przy ulicy Sportowej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-16
Typ przetargu: Usługa

2009-07-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena działek - aktualizacja opłat Skarb Państwa. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-17
Typ przetargu: Usługa

2009-07-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena działek - aktualizacja opłat Gmina. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-16
Typ przetargu: Usługa

2009-07-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę słupów oświetleniowych i ich części (koron słupów) na potrzeby Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-14
Typ przetargu: Dostawa

2009-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i wykonanie szaletów miejskich na Plantach Miejskich w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont zaplecza kuchennego w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych położonym przy ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zagospodarowanie - przygotowanie terenu przy ul. Głowackiego na potrzeby związane z prowadzeniem działalnosci handlowej - ogrodzenie wraz z utwardzeniem działki nr 48/50 w obrębie 12 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Modernizację instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcacych Nr 1 przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont zaplecza kuchennego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 7, zlokalizowanym przy ul. Krakowskiej 50 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: Awaryjne podparcie konstrukcji stropu w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + zm. treści siwz + przedłużenie terminu składania ofert na: Usługi drukowania i dostawy rożnych druków oraz papieru firmowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-03
Typ przetargu: Usługa

2009-06-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy ul. Zawiszy Czarnego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-06-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentu pn. Analiza wariantów przeprowadzenia inwestycji z zakresu transportu zbiorowego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-24
Typ przetargu: Usługa

2009-06-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych położonym przy ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont ogrodzenia starej części Cmentarza Komunalnego Gołąbkowice w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: Awaryjny remont pokrycia dachowego w budynku Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Szwedzkiej 17 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 18 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Sączu - II etap. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i wykonanie szaletów miejskich na Plantach Miejskich w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + zmiana treści siwz na: Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3, zlokalizowanym przy ul. Szujskiego 18 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie odcinka kanału krytego w celu odprowadzenia wód z cieku otwartego zwanego Młynówka stanowiącego działke ew. nr 366 w obr. 116 do rzeki Kamienica, po dzialkach nr 354/1, 367/1 i 396 w obr. 116 ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-07-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-05-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza w kwocie 37 950 000 PLN. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-24
Typ przetargu: Usługa

2009-05-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-09
Typ przetargu: Dostawa

2009-05-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie stałych usług z zakresu inżynierii budowlanej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-16
Typ przetargu: Usługa

2009-05-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy istniejących katakumb na kolumbarium na cmentarzu komunalnym Gołąbkowice w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-28
Typ przetargu: Usługa

2009-04-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu+siwz+wyjaśnienia i zmiana treści siwz z 07 i 08.05.2009r.+protest na: Opracowanie studium wykonalności dla zadania: Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-06-03
Typ przetargu: Usługa

2009-04-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę koszy na odpady oraz ławek parkowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-29
Typ przetargu: Dostawa

2009-04-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę słupów oświetleniowych i części (koron słupów) na potrzeby Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-12
Typ przetargu: Dostawa

2009-04-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługi drukowania i dostawy na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-29
Typ przetargu: Usługa

2009-04-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę drzew i krzewów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-12
Typ przetargu: Dostawa

2009-04-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-05
Typ przetargu: Dostawa

2009-04-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i wykonanie szaletów miejskich na Plantach Miejskich w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-04-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy istniejących katakumb na kolumbarium na cmentarzu komunalnym Gołąbkowice w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-30
Typ przetargu: Usługa

2009-04-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości przy ulicy Sportowej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-30
Typ przetargu: Usługa

2009-04-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + zmiana tresci siwz + odp. na pytania na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Budowlanych położonym przy ul. Szwedzkiej 17 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-03-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Adaptację pomieszczeń dla potrzeb montażu podnosników w budynku Warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych położonych przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-03-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem inwentaryzacji budynków stanowiących własność Miasta Nowy Sącz. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-09
Typ przetargu: Usługa

2009-03-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb remontu zaplecza kuchennego w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych położonym przy ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-01
Typ przetargu: Usługa

2009-03-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-01
Typ przetargu: Usługa

2009-03-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb remontu zaplecza kuchennego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 7 położonym przy ul. Krakowskiej 50 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-01
Typ przetargu: Usługa

2009-03-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena ul. Długoszowskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-09
Typ przetargu: Usługa

2009-03-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + zmiana treści siwz + odp. na pytania na: Remont nawierzchni alejek w Parku Miejskim "Planty" w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-03-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Redakcję techniczną, korektę językową, skład i druk XXXVII t. Rocznika Sądeckiego oraz... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-16
Typ przetargu: Usługa

2009-03-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-06
Typ przetargu: Usługa

2009-03-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-30
Typ przetargu: Dostawa

2009-03-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę grzejników i rurażu wraz z montażem zaworów termostatycznych i regulacyjnych podpionowych - ETAP I - w budynku Gimnazjum Nr 3, zlokalizowanym przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-03-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i wykonanie szaletów miejskich na Plantach Miejskich w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-03-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + odp. na pytania na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Wiśniowieckiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-05-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-03-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji, sieci oświetlenia ulicznego ulic... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-27
Typ przetargu: Usługa

2009-03-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-27
Typ przetargu: Dostawa

2009-03-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie prac z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, polegających na uporządkowaniu terenów wzdłuż poboczy dróg oraz konserwacji systemu odwadniającego osuwiska Falkowa. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-01
Typ przetargu: Usługa

2009-02-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb remontu zaplecza kuchennego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 7 położonym przy ul. Krakowskiej 50 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-19
Typ przetargu: Usługa

2009-02-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zbiórkę komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-12
Typ przetargu: Usługa

2009-02-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb remontu zaplecza kuchennego w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych położonym przy ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-19
Typ przetargu: Usługa

2009-02-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-03
Typ przetargu: Dostawa

2009-02-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie odwodnienia w obrębie działek ew. nr 780 i 828 przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu, z odprowadzeniem wód do sieci kanalizacji opadowej w ul. Nawojowskiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-02-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na: Wykonanie ozdobnego ogrodzenia zieleńców na płycie Rynku w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-02-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. Przebudowa domku klubowego KS Jedność oś. Piątkowa w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-12
Typ przetargu: Usługa

2009-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena działek niezabudowanych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-02
Typ przetargu: Usługa

2009-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace geodezyjno - kartograficzne. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-02
Typ przetargu: Usługa

2009-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-27
Typ przetargu: Usługa

2009-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena działek zajętych pod drogi publiczne. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-04
Typ przetargu: Usługa

2009-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - renta planistyczna. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-24
Typ przetargu: Usługa

2009-02-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu+siwz+przedłużenie terminu składania ofert na: Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 9 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-02-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-03
Typ przetargu: Usługa

2009-02-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + odp.na pytania na: Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 ul. Batorego 76 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-02-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-23
Typ przetargu: Dostawa

2009-01-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Likwidację dzikich wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-17
Typ przetargu: Usługa

2009-01-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji elektrycznej budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych położonym przy ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-27
Typ przetargu: Usługa

2009-01-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym położonym przy ul. Podhalańskiej 7 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-05
Typ przetargu: Usługa

2009-01-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-27
Typ przetargu: Usługa

2009-01-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2, zlokalizowanej przy ul. Jagiellońskiej 32 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-04-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-01-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb remontu zaplecza kuchennego w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych położonym przy ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-05
Typ przetargu: Usługa

2009-01-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb remontu zaplecza kuchennego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 7 położonym przy ul. Krakowskiej 50 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-05
Typ przetargu: Usługa

2009-01-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, okresowa kontrola i ocena stanu technicznego przewodów kominowych w latach 2009-2011 oraz wykonanie inwentaryzacji przewodów ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-04
Typ przetargu: Usługa

2009-01-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + odpowiedzi na pytania na: Wykonanie remontu sali gimnastycznej polegającym na wymianie istniejącego parkietu oraz remont zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej w budynku... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2009-01-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-02
Typ przetargu: Usługa

2009-01-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, okresowa kontrola i ocena stanu technicznego przewodów kominowych w latach 2009-2011 oraz wykonanie inwentaryzacji ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-01-22
Typ przetargu: Usługa

2009-01-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie przeglądów i kontroli szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych na oświatowych obiektach budowlanych w latach 2009 - 2011 oraz wykonanie inwentaryzacji instalacji i urządzeń gazowych... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-01-22
Typ przetargu: Usługa