Niedziela, 24 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Antoni


Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2008-12-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, okresowa kontrola i ocena stanu... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-01-08
Typ przetargu: Usługa

2008-12-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Dostawę i montaż urządzeń w kotłowi znajdującej się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych położonym przy ul. Szwedzkiej 17 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-12-24
Typ przetargu: Dostawa

2008-12-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + wyjaśnienina treści siwz na: Wykonanie przeglądów i konserwacji gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych w oświatowych obiektach budowlanych w latach 2009 -2011 oraz wykonanie inwentaryzacji... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-09
Typ przetargu: Usługa

2008-12-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie przeglądów i kontroli szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych na oświatowych obiektach budowlanych w latach 2009 -2011 oraz wykonanie inwentaryzacji instalacji i urządzeń gazowych... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-01-08
Typ przetargu: Usługa

2008-12-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Dostawę i montaż urządzeń w kotłowi znajdującej się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych położonym przy ul. Szwedzkiej 17 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-12-23
Typ przetargu: Dostawa

2008-12-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-03-06
Typ przetargu: Dostawa

2008-12-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-01-07
Typ przetargu: Dostawa

2008-12-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-01-02
Typ przetargu: Usługa

2008-12-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie rocznych przeglądów budynków wraz z placami zabaw i urządzeniami zabawowymi, przeglądów 5- letnich technicznych obiektów budowlanych w latach 2009 -2011 oraz wykonanie inwentaryzacji... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-01-14
Typ przetargu: Usługa

2008-12-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych i piorunochronnych obiektów budowlanych w latach 2009 -2011 oraz wykonanie inwentaryzacji... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-01-06
Typ przetargu: Usługa

2008-12-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Druk i dostawę wydawnictwa Nowy Sącz. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-12-15
Typ przetargu: Usługa

2008-12-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-02-02
Typ przetargu: Dostawa

2008-12-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-01-20
Typ przetargu: Dostawa

2008-12-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wyłapywanie bezdomnych psów na terenie miasta Nowego Sącza i przewożenie ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zbieranie z ulicy rannych, bezdomnych zwierząt i przewożenie ich do lecznicy weterynaryjnej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-12-12
Typ przetargu: Usługa

2008-12-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-12-17
Typ przetargu: Usługa

2008-12-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2 ul. Szkolna 7 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-12-31
Typ przetargu: Usługa

2008-12-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę paliwa na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-12-19
Typ przetargu: Dostawa

2008-11-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku wraz z wykonywaniem usług weterynaryjnych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-12-17
Typ przetargu: Usługa

2008-11-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Sączu, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja obiektów oświatowych... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-12-16
Typ przetargu: Usługa

2008-11-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu Gimnazjum Nr 11 w Nowym Sączu, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja obiektów oświatowych... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-12-16
Typ przetargu: Usługa

2008-11-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę kanałów krytych w celu częściowego odwodnienia terenu przy ul. Nawojowskiej, z odprowadzeniem wód do istniejącej sieci kanalizacji opadowej w ul. Nawojowskiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2009-01-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-11-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu + siwz + wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz na: Publikację ogłoszeń w prasie w 2009 r. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-12-19
Typ przetargu: Usługa

2008-10-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie koncepcji rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni przynależnej do ulicy Stamirskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-11-05
Typ przetargu: Usługa

2008-10-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych do stałego oświetlenia ulic, mostów, placów, otwartych parków i zieleńców, iluminacji obiektów architektonicznych miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-28
Typ przetargu: Dostawa

2008-10-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie usługi w zakresie odmulenia rowu odpływowego kanalizacji deszczowej na odcinku od wykopu zlokalizowanego w rejonie pętli autobusowej przy ulicy Dunajcowej do ujścia do rzeki Dunajec (...). Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-30
Typ przetargu: Usługa

2008-10-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę instalacji elektrycznej parteru, piwnicy i rozdzielni głównej w budynku głównym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-11-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-10-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Budowę kanałów krytych w celu częściowego odwodnienia terenu przy ul. Nawojowskiej, z odprowadzeniem wód do istniejącej sieci kanalizacji opadowej w ul. Nawojowskiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-11-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-10-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-24
Typ przetargu: Usługa

2008-10-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa drewnianej klatki schodowej w budynku Ratusza w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-24
Typ przetargu: Usługa

2008-10-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji związanej z obliczeniem bilansu ciepła koniecznego do ogrzania budynku Ratusza w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-29
Typ przetargu: Usługa

2008-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Nowego Sącza wraz z dostawą środków czystości. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-12-10
Typ przetargu: Usługa

2008-10-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie remontu posadzki w dwóch salach lekcyjnych - komputerowych, w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 położonym przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-11-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-10-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz i wyjaśnienie treści siwz na: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczniów Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Magazynowej 6. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-11-06
Typ przetargu: Dostawa

2008-10-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu+siwz+odpowiedzi na pytania_23.10 +modyfikacja_28.10 +wyjasnienia i modyfikacja_30.10 na: Budowę budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Nawojowskiej-Łącznik w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyjnego(...) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-11-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-10-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej działek gruntu położonych w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-17
Typ przetargu: Usługa

2008-10-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont ogrodzenia działki Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Batorego 76 oraz Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Towarowej 14 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-11-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-10-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie remontu sali gimnastycznej polegającym na wymianie instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 w Nowym Sączu przy ul. Bora Komorowskiego 7. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-10-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza, w tym Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Szkolna nr 9. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-17
Typ przetargu: Usługa

2008-09-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę licencji dla oprogramowania Microsoft dla Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-29
Typ przetargu: Dostawa

2008-09-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu kanalizacyjnego dla odprowadzenia wód opadowych do odbiornika z istniejącego rowu otwartego przebiegającego w części ulicy Chruślickiej... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-06
Typ przetargu: Usługa

2008-09-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-21
Typ przetargu: Usługa

2008-09-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 11 przy ul. Długosza 2 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-09-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena działek niezabudowanych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-03
Typ przetargu: Usługa

2008-09-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie ogrodzenia zieleńców na Pl. 3 Maja oraz na płycie Rynku. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-09-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-30
Typ przetargu: Usługa

2008-09-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie odcinka kanału krytego w celu odprowadzenia wód z cieku otwartego zwanego Młynówka stanowiącego działkę ewidencyjną ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-26
Typ przetargu: Usługa

2008-09-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych do stałego oświetlenia ulic, mostów, placów, otwartych parków i zieleńców, iluminacji obiektów architektonicznych miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-17
Typ przetargu: Dostawa

2008-09-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości położonej przy ul. Krańcowej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-19
Typ przetargu: Usługa

2008-09-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego - wycena lokalu użytkowego nr 3 w budynku przy Alei Wolności 40 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-19
Typ przetargu: Usługa

2008-09-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę stolarki okiennej (na drewnianą) w budynku głównym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, zlokalizowanym przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu (elewacja wschodnia). Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-09-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych, zlokalizowanym przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-09-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę stolarki okiennej na PCV w budynku Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zlokalizowanym przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-09-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę urządzeń w kotłowni budynku Internatu Zespołu Szkół nr 1 położonym przy ul. Reja 8 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-09-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Przedszkola nr 14, zlokalizowanym przy ul. Nawojowskiej 9 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-09-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę urządzeń w kotłowni budynku Zespołu Przedszkoli położonym przy ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-10-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-09-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace geodezyjno kartograficzne - wyrys z mapy. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-17
Typ przetargu: Usługa

2008-08-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego wycena nieruchomości położonej przy ul. Krańcowej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-02
Typ przetargu: Usługa

2008-08-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace geodezyjno kartograficzne związane z wykonaniem podziałów nieruchomości w związku z przebudową ulicy Dąbrówki w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-09
Typ przetargu: Usługa

2008-08-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego wycena lokalu użytkowego nr 3 w budynku przy Alei Wolności 40 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-08-27
Typ przetargu: Usługa

2008-08-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę serwera internetowego i bazodanowego oraz serwera aplikacji dla Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-08
Typ przetargu: Dostawa

2008-08-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace geodezyjno - kartograficzne związane ze wznowieniem znaków granicznych przy ul. Czeremchowej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-08-27
Typ przetargu: Usługa

2008-08-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej - wykonanie bramki i alejki prowadzącej od bramki do alejki biegnącej koroną wału przeciwpowodziowego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-08-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Konserwację całodobową urządzeń sieciowych i odbiorczych do stałego oświetlenia ulic, mostów, placów, otwartych parków i zieleńców, iluminacji obiektów architektonicznych... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-30
Typ przetargu: Usługa

2008-08-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Druk i dostawę folderu promocyjnego o mieście pt. Nowy Sącz - Polska. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-08-05
Typ przetargu: Usługa

2008-07-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę opraw oświetleniowych w Gimnazjum nr 5 i Szkole Podstawowej nr 20 położonych przy ul. Nadbrzeżnej 77 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-07-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę pokrycia ścian i pokrycia dachu wykonanego z płyt azbestowych w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 położonym przy ul.Magazynowej 6 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-07-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę stolarki okiennej (na drewnianą) w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 zlokalizowanym przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-07-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości położonych w Nowym Sączu przy ulicy Zielonej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-08-13
Typ przetargu: Usługa

2008-07-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie usługi w zakresie konserwacji potoku Żeglarka położonego na terenie miasta Nowego Sącza, który spełnia funkcje cieku komunalnego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-08-12
Typ przetargu: Usługa

2008-07-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych - wycena działek przeznaczonych do wykupu w związku z regulacją potoku Łubinka w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-08-12
Typ przetargu: Usługa

2008-07-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Projekt i realizację budowy ogrodzenia Skate Parku oraz zabezpieczenia urządzeń Skate Parku przed wpływem czynników atmosferycznych w okresie zimowym. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-07-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 położonej przy ul. Szkolnej 9 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-31
Typ przetargu: Usługa

2008-07-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej - I piętra - w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-07-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 położonym przy ul. Szujskiego 16 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-31
Typ przetargu: Usługa

2008-07-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV oraz likwidację zsypu węglowego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, zlokalizowanym przy ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-09-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-07-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości położonych przy ul. Polnej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-08-08
Typ przetargu: Usługa

2008-07-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace geodezyjno - kartograficzne związane ze wznowieniem znaków granicznych przy ul. Czeremchowej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-08-11
Typ przetargu: Usługa

2008-07-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych - wycena działek przeznaczonych do wykupu w związku z regulacją potoku Łubinka w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-22
Typ przetargu: Usługa

2008-07-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Remont pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną Zespołu Szkół Samochodowych położonym przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-08-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-07-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie remontu klatki schodowej przy kuchni w budynku Gimnazjum nr 3, położonym przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-08-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Przebudowę instalacji elektrycznej w budynku Niepublicznego Przedszkola "Jaś i Małgosia", położonym przy ul. Broniewskiego 22 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie ogrodzenia działki Szkoły Podstawowej Nr 17 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-06-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości położonych przy ul. Wyspiańskiego 13. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-23
Typ przetargu: Usługa

2008-06-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-23
Typ przetargu: Usługa

2008-06-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 położonym przy ul. Szujskiego 16 w Nowym Sączu... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-11
Typ przetargu: Usługa

2008-06-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 położonej przy ul. Szkolnej 9 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-11
Typ przetargu: Usługa

2008-06-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Niepublicznego Przedszkola Jaś I Małgosia, ul. Broniewskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-11
Typ przetargu: Usługa

2008-06-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Batorego 74 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-11
Typ przetargu: Usługa

2008-06-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Żółkiewskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-06-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Miejskiego Przedszkola Nr 14, ul. Nawojowska 9 (os. Millenium) w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-11
Typ przetargu: Usługa

2008-06-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 14, ul. Towarowa 6 (os. Biegonice) w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-11
Typ przetargu: Usługa

2008-06-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 20 i Gimnazjum nr 5, ul. Nadbrzeżna 77 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-11
Typ przetargu: Usługa

2008-06-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-08-12
Typ przetargu: Dostawa

2008-06-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-06-25
Typ przetargu: Usługa

2008-06-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości przy ulicy Zawiszy Czarnego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-06-25
Typ przetargu: Usługa

2008-06-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości położonych przy ul. Wyspiańskiego 13. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-06-19
Typ przetargu: Usługa

2008-06-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Korektę wydawniczą i druk wydawnictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza pt. "Panorama kultury sądeckiej". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-06-05
Typ przetargu: Usługa

2008-06-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Termomodernizację Gimnazjum nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 20, położonych przy ul. Nadbrzeżnej 77 w Nowym Sączu - wymiana opraw oświetleniowych w segmentach A i D. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-05-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Grota-Roweckiego 15 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego - wycena nieruchomości położonej przy ul. Siewnej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-06-10
Typ przetargu: Usługa

2008-05-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta, polegającej na przewozie dorosłych i dzieci z poszczególnych osiedli na terenie Miasta Nowego Sącza na wycieczki, wyjazdy organizowane w ramach ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-06-13
Typ przetargu: Usługa

2008-05-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 2 przy ul. Bora Komorowskiego 7 w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyjnego: Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zawada... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-06-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-05-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Remont zaplecza kuchennego w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 położonego przy ul. Barbackiego 34 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-07-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-05-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane z wykonaniem operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz położonych na terenie miasta Nowego Sącza ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-06-05
Typ przetargu: Usługa

2008-05-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane z wykonaniem operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Nowego Sącza ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-06-05
Typ przetargu: Usługa

2008-05-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: Wymianę odcinka sieci wodociągowej na terenie Szkoły Podst. nr 20 i Gimn. nr 5 położonych przy ul.Nadbrzeżnej 77 w Nowym Sączu - awaria. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-05-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-05-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-06-09
Typ przetargu: Usługa

2008-05-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej prawa własności do lokali użytkowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-05-21
Typ przetargu: Usługa

2008-05-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji transformatorowej wg wydanych warunków przyłączenia budynku Ratusza Rynek 1 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-05-30
Typ przetargu: Usługa

2008-05-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Usługi drukowania i dostawy zaproszeń i plakatów dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-05-06
Typ przetargu: Usługa

2008-04-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie prac z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-05-16
Typ przetargu: Usługa

2008-04-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w trybie Kodeksu Cywilnego na: "Wykonanie prac remontowych, bieżących przeglądów i napraw urządzeń zabawowych na terenach miejskich Nowego Sącza" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-05-06
Typ przetargu: Usługa

2008-04-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę drewnianej stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, położonej przy ul. Długosza 2 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-06-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-04-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-05-14
Typ przetargu: Usługa

2008-04-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Żółkiewskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-06-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-03-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Tarnowskiej do granicy miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-05-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-03-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych, określenia wartości rynkowej nieruchomości będących własnością osób fizycznych, w związku z przebudową ulicy Ruczaj. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-18
Typ przetargu: Usługa

2008-03-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej i Czereśniowej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-18
Typ przetargu: Usługa

2008-03-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-07
Typ przetargu: Dostawa

2008-03-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Niepublicznego Przedszkola położonym przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-06-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-03-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-29
Typ przetargu: Dostawa

2008-03-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. Rewaloryzacja Plant Miejskich w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-15
Typ przetargu: Usługa

2008-03-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-08
Typ przetargu: Dostawa

2008-03-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót remontowych w obiekcie zabytkowym - budynek Ratusza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-04
Typ przetargu: Usługa

2008-03-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena działek niezabudowanych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-07
Typ przetargu: Usługa

2008-03-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb wymiany urządzeń kotłowni w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 1 położonym przy ul. Reja 8 w Nowym Sączu oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-18
Typ przetargu: Usługa

2008-03-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 i regulacja studzienek kanalizacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 20, położonej przy ul. Nadbrzeżnej 77 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-03-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych - renta planistyczna. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-07
Typ przetargu: Usługa

2008-03-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb wymiany urządzeń kotłowni w budynku Zespołu Przedszkoli położonym przy ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-18
Typ przetargu: Usługa

2008-03-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Ubezpieczenie mienia i interesów Miasta Nowego Sącza oraz jednostek organizacyjnych Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-25
Typ przetargu: Usługa

2008-03-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 2 przy ul. Bora Komorowskiego 7 w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyjnego: Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zawada... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-05-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-03-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej - wykonanie alejki biegnącej koroną wału przeciwpowodziowego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-03-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej i wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 2, położonym przy ul. Podhalańskiej 38 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-03-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej w budynku Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych, położonym przy ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-03-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę okien na sali gimnastycznej w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 położonej przy ul. Magazynowej 1 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-05-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-03-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej i wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Samochodowych położonym przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-04-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-03-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Usługi drukowania i dostawy dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-03-05
Typ przetargu: Usługa

2008-02-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji elektrycznej i parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 Nowym Sączu przy ul. Bora Komorowskiego 7 ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-03-14
Typ przetargu: Usługa

2008-02-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Kontynuację termomodernizacji szkół w tym modernizację wraz z termomodernizacją Gimnazjum nr 3 w Nowym Sączu, ul. Królowej Jadwigi 29. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-05-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-02-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-03-31
Typ przetargu: Usługa

2008-02-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace Geodezyjno-Kartograficzne. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-03-05
Typ przetargu: Usługa

2008-02-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji elektrycznej i parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 Nowym Sączu przy ul. Bora Komorowskiego 7 ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-02-29
Typ przetargu: Usługa

2008-02-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mostu w ciągu drogi stanowiącej dojazd do terenów Skansenu na potoku Łubinka w Nowym Sączu wraz z zjazdami i odcinkiem drogi łączącej most z istniejącą drogą w obrębie ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-03-03
Typ przetargu: Usługa

2008-02-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena działek niezabudowanych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-03-05
Typ przetargu: Usługa

2008-02-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych - renta planistyczna. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-03-05
Typ przetargu: Usługa

2008-02-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-03-05
Typ przetargu: Usługa

2008-02-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - wycena działek zajętych pod drogi publiczne. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-03-05
Typ przetargu: Usługa

2008-02-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza w kwocie 34 000 000,00 PLN. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-08-27
Typ przetargu: Usługa

2008-02-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogrodzenia działki Szkoły Podstawowej nr 17 w Nowym Sączu (dz. nr 291/7 obr. 115) wraz z projektem rozbiórki ogrodzenia istniejącego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-02-21
Typ przetargu: Usługa

2008-01-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Zbiórkę komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-02-11
Typ przetargu: Usługa

2008-01-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-03-05
Typ przetargu: Usługa

2008-01-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Likwidację „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-02-04
Typ przetargu: Usługa

2008-01-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę oprogramowania dla Urzędu Miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-02-08
Typ przetargu: Dostawa

2008-01-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 położonej przy ul. Piramowicza 16 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-03-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2008-01-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usługi transportowej w ramach akcji Bezpieczne ferie oraz na potrzeby Zamawiającego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-01-24
Typ przetargu: Usługa

2008-01-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prowadzenie stałych zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-02-13
Typ przetargu: Usługa

2008-01-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku wraz z wykonywaniem usług weterynaryjnych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-01-30
Typ przetargu: Usługa

2008-01-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usługi transportowej w ramach akcji Bezpieczne ferie oraz na potrzeby Zamawiającego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-01-15
Typ przetargu: Usługa

2008-01-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie dokumentacji projektowej osuszenia, odgrzybienia i izolacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 32 w ramach zadania inwestycyjnego... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-01-16
Typ przetargu: Usługa