Niedziela, 20 czerwca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Bogna, Bożena, Florentyna


Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2007-12-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-02-12
Typ przetargu: Dostawa

2007-12-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na Prowadzenie stałych zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-01-03
Typ przetargu: Usługa

2007-12-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Pomoc w prowadzeniu zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-01-10
Typ przetargu: Usługa

2007-12-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prowadzenie stałych zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-01-07
Typ przetargu: Usługa

2007-12-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Druk i dostawę wydawnictwa Nowy Sącz. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-12-17
Typ przetargu: Usługa

2007-12-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-12-31
Typ przetargu: Usługa

2007-12-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-12-31
Typ przetargu: Usługa

2007-11-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-02-01
Typ przetargu: Dostawa

2007-11-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-01-18
Typ przetargu: Dostawa

2007-11-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-12-28
Typ przetargu: Usługa

2007-11-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem technicznym (przewiązką) na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-12-13
Typ przetargu: Usługa

2007-11-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem technicznym (przewiązką) na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Grodzkiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-12-13
Typ przetargu: Usługa

2007-11-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem technicznym (przewiązką) na terenie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 przy ul. 29 Listopada w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-12-13
Typ przetargu: Usługa

2007-11-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Nowego Sącza wraz z połączeniem wszystkich jednostek Urzędu Miasta Nowego Sącza łączami ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2007-11-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2007-11-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego - sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami przy ulicy 1-go Maja. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-11-28
Typ przetargu: Usługa

2007-11-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji toru modelarskiego zlokalizowanego na terenie miasteczka rowerowego w Nowym Sączu." Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-11-16
Typ przetargu: Usługa

2007-11-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: "Pomoc w prowadzeniu zajęć w świetlicy integracyjnej w Nowym Sączu, przy ul. Nawojowskiej 43." Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-11-21
Typ przetargu: Usługa

2007-11-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn. "Publikacja ogłoszeń w prasie" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-11-14
Typ przetargu: Usługa

2007-10-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-11-14
Typ przetargu: Usługa

2007-10-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę wraz z instalacją urządzeń sieciowych oraz kabli światłowodowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-11-15
Typ przetargu: Dostawa

2007-10-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-26
Typ przetargu: Usługa

2007-10-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-11-19
Typ przetargu: Usługa

2007-10-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 20 i Gimnazjum nr 5 zlokalizowanego przy ul. Nadbrzeżnej 77 w Nowym Sączu - Wymiana pokrycia dachu na segmentach A i D. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-11-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-10-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-11-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-10-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę serwera, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-31
Typ przetargu: Dostawa

2007-10-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu: Wyłapywanie bezdomnych psów na terenie miasta Nowego Sącza i przewożenie ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-26
Typ przetargu: Usługa

2007-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Remont stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 położonym przy ul. Piramowicza 16 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-11-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: I etap prac prowadzonych w ramach zadania pn.: Restauracja elewacji Ratusza Miejskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-11-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-10-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-11-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-10-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenieni o przetargu na: Dostawę sprzętu nagłośnieniowego w ramach wyposażenia Nowosądeckiej Małej Galerii. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-11-15
Typ przetargu: Dostawa

2007-10-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na: Zaprojektowanie i wykonanie lokali socjalnych na potrzeby Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2008-02-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-09-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie drogi dojazdowej do klubu sportowego wraz z ogrodzeniem boiska sportowego w rejonie Miasteczka Galicyjskiego przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dojazd, parking i most do ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-09-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prowadzenie stałych zajęć w świetlicy środowiskowej na osiedlu Biegonice w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-16
Typ przetargu: Usługa

2007-09-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-25
Typ przetargu: Usługa

2007-09-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Usługę konserwacji rowów odwadniających. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-18
Typ przetargu: Usługa

2007-09-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Zbiórkę komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-04
Typ przetargu: Usługa

2007-09-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Budowę kanału opadowego zapewniającego odpływ do rzeki Kamienica wód opadowych z ul. M. Dąbrowskiej oraz części ul. B. Prusa. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-09-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prowadzenie stałych zajęć w świetlicy integracyjnej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 43. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-18
Typ przetargu: Usługa

2007-09-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego - zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-03
Typ przetargu: Usługa

2007-09-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego - Wycena nieruchomości przy ul. Tarnowskiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-03
Typ przetargu: Usługa

2007-09-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sięgacza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ulicach Widok, Malutka w oś. Helena w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-28
Typ przetargu: Usługa

2007-09-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę oprogramowania wraz z licencją oraz sprzętu do ewidencji składników majątkowych wraz z wdrożeniem w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-16
Typ przetargu: Dostawa

2007-09-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prowadzenie stałych zajęć w świetlicy środowiskowej na osiedlu Biegonice w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-27
Typ przetargu: Usługa

2007-09-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-24
Typ przetargu: Usługa

2007-09-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Remont sanitariatów oraz pomieszczeń piwnicznych w budynku Ratusza w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-09-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Falkowskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-09-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji, sieci oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-18
Typ przetargu: Usługa

2007-09-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę, wdrożenie i serwis wielomodułowego oprogramowania dla Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-17
Typ przetargu: Dostawa

2007-09-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie Planu/Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-26
Typ przetargu: Usługa

2007-09-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w trybie Kodeksu Cywilnego na: Remont stołówki w budynku Gimnazjum nr 3 położonym przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-09-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: I etap prac prowadzonych w ramach zadania pn.: Restauracja elewacji Ratusza Miejskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-09-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Renowację bocznej klatki schodowej w budynku Ratusza w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-09-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-13
Typ przetargu: Usługa

2007-09-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-08-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sięgaczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ulicach Widok, Malutka w oś. Helena w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-14
Typ przetargu: Usługa

2007-08-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych - wycena nieruchomości przy ul. Kościuszki i Narutowicza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-03
Typ przetargu: Usługa

2007-08-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-08-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę, wdrożenie i serwis wielomodułowego oprogramowania dla Urzędu Miasta Nowego Sącza wraz z modyfikacjami zamówienia 2007.08.20 Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-05
Typ przetargu: Dostawa

2007-08-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Remont sanitariatów oraz pomieszczeń piwnicznych w budynku Ratusza w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-08-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego - Wycena nakładów. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-30
Typ przetargu: Usługa

2007-08-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prowadzenie stałych zajęć w świetlicy środowiskowej na osiedlu Chruślice w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-16
Typ przetargu: Usługa

2007-07-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa Skate Parku w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej na działkach 1/2 i 46/2 w obrębie 34 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-17
Typ przetargu: Usługa

2007-07-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego - ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego - ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-08
Typ przetargu: Usługa

2007-07-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie adaptacji budynku Żłobka nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii przy ul. Jagiellońskiej 35 w Nowym Sączu - roboty zewnętrzne. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Budowę Skate Parku w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej na działkach 1/2 i 46/2 w obrębie 34 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Kontynuację termomodernizacji Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 zlokalizowanych przy ul. Bora Komorowskiego 7 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie przetargu usługa wykonania Remontu elewacji od strony placu Św. Kazimierza budynku Szkoły Podstawowej nr 1 położonym przy ul. Długosza 2 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-02
Typ przetargu: Usługa

2007-07-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w trybie Kodeksu Cywilnego na: "Remont elewacji od strony ul. Długosza budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 położonym przy ul. Długosza 17 w Nowym Sączu" Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Budowę drogi zapewniającej dojazd do terenów skansenu w obrębie Miasteczka Galicyjskiego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie, dostawę i montaż mebli w ramach wyposażenia dla Nowosądeckiej Małej Galerii przy ul. Jagiellońskiej 35 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-02
Typ przetargu: Dostawa

2007-07-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-10-23
Typ przetargu: Usługa

2007-07-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie i montaż żyrandoli oraz balustrad w budynku Ratusza w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-09
Typ przetargu: Usługa

2007-07-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru dla zadania p.n.: Kontynuacja termomodernizacji szkół, w tym: ZSPG Nr 2 ul. Bora Komorowskiego 7, ZSPG Nr 1 ul. 29 Listopada 22 ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-31
Typ przetargu: Usługa

2007-07-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych - renta planistyczna. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-26
Typ przetargu: Usługa

2007-07-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: Adaptacja budynku żłobka nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii przy ul. Jagiellońskiej 35 - roboty zewnętrzne. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-11
Typ przetargu: Usługa

2007-07-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Pieczkowskiego (trasa nad Łubinką - I nitka) w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Wyspiańskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-09-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie projektu budowlanego pn. Adaptacja pomieszczeń w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Broniewskiego 5 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - ogrodzenie ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-20
Typ przetargu: Usługa

2007-07-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę instalacji elektrycznej na II piętrze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 położonym przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę instalacji elektrycznej na parterze oraz w piwnicach budynku Szkoły Podstawowej nr 8 położonym przy Al. Batorego 74 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę okien oraz remont pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 położonym przy Al. Batorego 74. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę okien oraz remont elewacji w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. M. Konopnickiej położonym przy ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę okien oraz remont tarasu w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych położonym przy ul. Grodzkiej 34 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Ocieplenie stropu wraz z wymianą pokrycia z papy, wymiana okien na sali gimnastycznej wraz z malowaniem sali budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 położonym przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Kontynuację termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 18 zlokalizowanej przy ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Kontynuację termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7 zlokalizowanej przy ul. Grota Roweckiego 15 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Kontynuację termomodernizacji Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 zlokalizowanych przy ul. Bora Komorowskiego 7 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Kontynuację termomodernizacji Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1 zlokalizowanych przy ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-07-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie i montaż żyrandoli oraz balustrad w budynku Ratusza w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-12
Typ przetargu: Usługa

2007-06-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Modernizację kotłowni w budynku Niepublicznego Przedszkola Katolickiego położonego przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-06-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego – Wycena działek dla ustalenia opłaty z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-06
Typ przetargu: Usługa

2007-06-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej i kominów w budynku Gimnazjum nr 2 położonym przy ul. Szkolnej 7 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-06-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - Wycena nakładów. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-26
Typ przetargu: Usługa

2007-06-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych - Wycena Grodzka 2. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-06
Typ przetargu: Usługa

2007-06-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej i kominów w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 położonym przy ul. Szkolnej 9 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-06-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie adaptacji budynku żłobka nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii przy ul. Jagiellońskiej 35 w Nowym Sączu - roboty zewnętrzne. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-06-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych – renta planistyczna. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-02
Typ przetargu: Usługa

2007-06-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Odwodnienie ulicy Podwale w dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu – remont istniejących rowów odwadniających na działkach nr 32/23; 32/42; 32/43; 32/44 w Obr. 44. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-06-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych – wycena działek dla aktualizacji opłat. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-03
Typ przetargu: Usługa

2007-06-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace geodezyjno - kartograficzne. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-02
Typ przetargu: Usługa

2007-06-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prowadzenie stałych zajęć w świetlicy środowiskowej na osiedlu Zawada w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-22
Typ przetargu: Usługa

2007-06-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Chruślickiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-06-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Gajowej - Leszczynowejw Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-06-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przeprowadzenia prac remontowych w budynku Katolickiego Przedszkola Niepublicznego położonego przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-21
Typ przetargu: Usługa

2007-06-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie projektu budowlanego pn. Adaptacja pomieszczeń w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Broniewskiego 5 na potrzeby Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej – ogrodzenie ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-20
Typ przetargu: Usługa

2007-06-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Zdrojowej etap I i II w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-06-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych oraz dostawę krzeseł obrotowych na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-07-04
Typ przetargu: Dostawa

2007-05-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem inwentaryzacji budynków stanowiących własność Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-20
Typ przetargu: Usługa

2007-05-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Roboty zabezpieczające mur oporowy na rzece Kamienica. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-05-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę koszy ulicznych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-20
Typ przetargu: Dostawa

2007-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego – Wycena działek dla ustalenia opłaty z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-29
Typ przetargu: Usługa

2007-05-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Komitetu Redakcyjnego "Rocznika Sądeckiego". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-08
Typ przetargu: Usługa

2007-05-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę metalowych koszy na odpady oraz ławek ozdobnych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-13
Typ przetargu: Dostawa

2007-05-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, zagospodarowania Lasku Szwerteńskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-14
Typ przetargu: Usługa

2007-05-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych na: Prowadzenie stałych zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-24
Typ przetargu: Usługa

2007-05-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Roboty budowlano - montażowe dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa parkingów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 w Nowym Sączu ul. Poręba Mała 57. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-05-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Odwodnienia ulicy Podwale w dzielnicy Falkowa  w  Nowym Sączu - remont istniejących rowów odwadniających na działkach nr 32/23; 32/42; 32/43; 32/44  w Obr. 44. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-05-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Odwodnienie ul. Podwale w dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu – remont istniejących rowów odwadniających na działkach nr ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-13
Typ przetargu: Usługa

2007-05-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego fontanny multimedialnej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-22
Typ przetargu: Usługa

2007-05-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przeprowadzenia prac remontowych w budynku Katolickiego Przedszkola Niepublicznego położonego przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-01
Typ przetargu: Usługa

2007-05-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie prac z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-30
Typ przetargu: Usługa

2007-05-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji dla przeprowadzenia prac remontowych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-29
Typ przetargu: Usługa

2007-05-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę oprogramowania dla Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-01
Typ przetargu: Dostawa

2007-05-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-28
Typ przetargu: Usługa

2007-05-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, zagospodarowania Lasku Szwerteńskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-22
Typ przetargu: Usługa

2007-05-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę serwera aplikacji i plików dla Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-04
Typ przetargu: Dostawa

2007-05-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usługi dostawy zaktualizowanych danych Aktów Prawnych dostępnych w sieci Intranet Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-04
Typ przetargu: Usługa

2007-05-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-01
Typ przetargu: Dostawa

2007-05-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie prac z zakresu hodowli, ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna w lasach gminy Nowy Sącz w 2007 r. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-22
Typ przetargu: Usługa

2007-04-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Prowadzenie stałych zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-04-27
Typ przetargu: Usługa

2007-04-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-14
Typ przetargu: Usługa

2007-04-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usługi dostawy zaktualizowanych danych Aktów Prawnych dostępnych w sieci Intranet Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-08
Typ przetargu: Usługa

2007-04-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę pucharów, grawertonów, statuetek i figurek odlewanych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-09
Typ przetargu: Dostawa

2007-04-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Prace związane ze sporządzeniem inwentaryzacji budynków stanowiących własność Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-04-26
Typ przetargu: Usługa

2007-04-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania dla Urzędu Miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-09
Typ przetargu: Dostawa

2007-04-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie prac z zakresu hodowli, ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna w lasach gminy Nowy Sącz w 2007 r. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-02
Typ przetargu: Usługa

2007-04-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-04-19
Typ przetargu: Usługa

2007-04-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Usługę w zakresie napraw i konserwacji urządzeń zabawowych oraz robót zabezpieczających na placach zabaw w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-09
Typ przetargu: Usługa

2007-04-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie oświetlenia ulicznego osiedla Tarnowska – Flisaków w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-04-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przeprowadzenia prac remontowych budynku Szkoły Podstawowej nr 20 i Gimnazjum nr 5. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-04-30
Typ przetargu: Usługa

2007-04-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Wita Stwosza w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-04-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Podbielowskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-06-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2007-04-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-05-04
Typ przetargu: Usługa

2007-04-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-04-30
Typ przetargu: Dostawa

2007-04-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie prac z zakresu hodowli, ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna w lasach gminy Nowy Sącz w 2007 r. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-04-19
Typ przetargu: Usługa

2007-04-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji, sieci oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-04-30
Typ przetargu: Usługa

2007-04-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót remontowych prowadzonych w obiektach administracyjnych – w budynkach w których znajdują się biura Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-04-30
Typ przetargu: Usługa

2007-04-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Wykonanie usługi redakcji technicznej, korekty językowej, składu i druku „Rocznika Sądeckiego t. XXXV”. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-04-02
Typ przetargu: Usługa

2007-03-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (projektu budowlano – wykonawczego) budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-04-06
Typ przetargu: Usługa

2007-03-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Usługi wykonania i dostawy druków dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-03-27
Typ przetargu: Usługa

2007-03-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przeprowadzenia prac remontowych Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-04-20
Typ przetargu: Usługa

2007-03-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę ławek ulicznych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-03-30
Typ przetargu: Dostawa

2007-03-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie projektu wykonawczego pn.: „Remont ulicy Bulwar Narwiku wzdłuż muru oporowego na odcinku od mostu w ul. Lwowskiej do zatoki autobusowej". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-03-27
Typ przetargu: Usługa

2007-03-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-03-28
Typ przetargu: Usługa

2007-03-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-04-02
Typ przetargu: Usługa

2007-03-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SKATE PARKU w Nowym Sączu." Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-04-10
Typ przetargu: Usługa

2007-03-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-03-29
Typ przetargu: Usługa

2007-03-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza." Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-03-07
Typ przetargu: Dostawa

2007-03-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji opadowej w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-04-06
Typ przetargu: Usługa

2007-03-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji dla przeprowadzenia prac remontowych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-04-10
Typ przetargu: Usługa

2007-02-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-03-15
Typ przetargu: Usługa

2007-02-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza." Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-02-23
Typ przetargu: Dostawa

2007-02-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Druk i dostawę wydawnictwa Nowy Sącz. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-03-05
Typ przetargu: Usługa

2007-02-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-02-27
Typ przetargu: Usługa

2007-02-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Wykonanie kanału opadowego zapewniającego odpływ do rzeki Kamienica wód opadowych z ulicy M. Dąbrowskiej oraz części ul. B. Prusa ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-02-27
Typ przetargu: Usługa

2007-01-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-02-20
Typ przetargu: Usługa

2007-01-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace geodezyjno - kartogaficzne. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-02-06
Typ przetargu: Usługa

2007-01-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-02-22
Typ przetargu: Dostawa

2007-01-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Publikacje ogłoszeń w prasie. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-01-31
Typ przetargu: Usługa

2007-01-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prowadzenie biura Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-02-12
Typ przetargu: Usługa

2007-01-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-02-15
Typ przetargu: Dostawa

2007-01-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę i montaż platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych dla zadania pn. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 17 w Nowym Sączu ul. Poręba Mała 57. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-02-01
Typ przetargu: Dostawa