Piątek, 22 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Filip, Halka, Kordian, Przybysław


Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2006-12-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Bieżące utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-01-16
Typ przetargu: Usługa

2006-12-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawę oprogramowania i serwera na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-20
Typ przetargu: Dostawa

2006-12-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Publikacje ogłoszeń w prasie. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-01-11
Typ przetargu: Usługa

2006-12-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-01-16
Typ przetargu: Dostawa

2006-12-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Obsługę bankową budżetu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-02-16
Typ przetargu: Usługa

2006-12-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2006-12-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie adaptacji pomieszczeń w istniejącym budynku Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Wyspiańskiego 13 na poziomie III, IV piętra oraz częściowo parteru... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-02-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-12-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-29
Typ przetargu: Usługa

2006-11-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych na: Dostawę oprogramowania dla Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-11-27
Typ przetargu: Dostawa

2006-11-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę i montaż wyposażenia sportowego dla zadania pn. Sala gimnstyczna przy Szkole Podstawowej Nr 17, im. Kurierów Sądeckich w Nowym Saczu, ul. Poręba Mała 57. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-27
Typ przetargu: Dostawa

2006-11-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-04
Typ przetargu: Usługa

2006-11-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Remont parkingu cmentarnego przy ul. Śniadeckich. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-11-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-11-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Zdrojowej w Nowym Sączu - I etap. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-11-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę opraw oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi w ulicy Bulwar Narwiku w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-11-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-11-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-19
Typ przetargu: Usługa

2006-11-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego nad realizacją zadania: „Adaptacja pomieszczeń w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Broniewskiego 5 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-11-21
Typ przetargu: Usługa

2006-11-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-11-17
Typ przetargu: Usługa

2006-11-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie adaptacji pomieszczeń w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Broniewskiego 5 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-10-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Remont parkingu i ogrodzenia cmentarnego przy ul. Śniadeckich. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-11-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-10-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę pucharów i grawertonów na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-11-03
Typ przetargu: Dostawa

2006-10-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-02-22
Typ przetargu: Usługa

2006-10-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie i dostawę wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-22
Typ przetargu: Dostawa

2006-10-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza – Osiedle CHRUŚLICE. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-10-31
Typ przetargu: Usługa

2006-10-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-02-21
Typ przetargu: Usługa

2006-10-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Budowę boiska w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna (SKATE PARK). Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-10-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-10-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8 000 000,00 PLN. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-12-14
Typ przetargu: Usługa

2006-10-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta wraz z dostawą środków czystości. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-11-15
Typ przetargu: Usługa

2006-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-11-02
Typ przetargu: Usługa

2006-10-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu - ETAP II - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-10-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-10-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nieodpłatnie nadzoru autorskiego dla zadania: Zabezpieczenie muru oporowego na rzece Kamienica Nawojowska w km 0+983 ÷ 1+283 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-10-13
Typ przetargu: Usługa

2006-10-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Termomodernizację budynku obejmującą docieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację systemu grzewczego budynku dla ZSP-G nr 2, ul. B. Komorowskiego 7, etap II a - wymiana stolarki okiennej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-10-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-09-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na: Zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-01-16
Typ przetargu: Usługa

2006-09-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na termomodernizacja budynku SP nr 18, ul. Broniewskiego 5, obejmująca docieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację systemu grzewczego - Etap II – Wymiana stolarki okiennej + modyfikacja II z dn.2.10.2006r. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-10-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-09-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich transport do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-29
Typ przetargu: Usługa

2006-09-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-10-03
Typ przetargu: Usługa

2006-09-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Zespół Szkół Ogólnokształcących II ul. Żeromskiego 16, Przyobiektowa sala gimnastyczna - Ogrodzenia od strony południowej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-09-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-10-18
Typ przetargu: Usługa

2006-09-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Broniewskiego 5, obejmująca docieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację systemu grzewczego - Etap II - Wymiana stolarki okiennej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-09-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie oświetlenia ulicznego osiedla Barskie w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-10-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-09-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie, dostawę i montaż mebli szkolnych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-05
Typ przetargu: Dostawa

2006-08-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Zakładników etap I w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy gen. Bora Komorowskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków szkół, obejmująca docieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację systemu grzewczego – Etap II ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-01
Typ przetargu: Usługa

2006-08-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na Opracowanie Planu/Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2007-08-16
Typ przetargu: Usługa

2006-08-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na termomodernizację budynków szkół, obejmującą docieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację systemu grzewczego: ETAP II - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (wraz z 2 odpowiedzią na zapytania - 24.08.2006) 38.9 MB Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 21 540 000,00 PLN. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-10-18
Typ przetargu: Usługa

2006-08-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Zakup sprzętu służącego edukacji w ramach Programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich – projekt regionalny – Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-08-14
Typ przetargu: Dostawa

2006-08-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków szkół, obejmująca docieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację systemu grzewczego... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-08-21
Typ przetargu: Usługa

2006-08-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace Geodezyjno - Kartograficzne. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-05
Typ przetargu: Usługa

2006-08-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Górki Zawadzkie w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-08-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Prace związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-08-28
Typ przetargu: Usługa

2006-08-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Zespół Szkół Ogólnokształcących II, ul. Żeromskiego, przyobiektowa sala gimnastyczna - opaska wokół budynku, schody zewnętrzne, przyłącz kanalizacji deszczowej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-08-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-08-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę materiałów dla konserwacji urządzeń sieciowych i odbiorczych stałego oświetlenia miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-19
Typ przetargu: Dostawa

2006-08-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nieodpłatnie nadzoru autorskiego dla zadania: “Zabezpieczenie muru oporowego na rzece Kamienica Nawojowska w km 0+983 ÷ 1+283 w Nowym Sączu.” Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-08-18
Typ przetargu: Usługa

2006-07-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 3/22 w obrębie 103 o powierzchni 0,1437 ha położoną w Nowym Sączu przy ul. Jana Pawła II Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2006-07-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 16/1 w obrębie 120 o powierzchni 0,1986 ha położoną w Nowym Sączu przy ul. Wiklinowej Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2006-07-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 1/3 i 62/12 w obrębie 16, przy ul. Zdrojowej w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2006-07-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Niwelacja przeciwpowodziowa i uporządkowanie terenu przy ul. Jamnickiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-08-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu: Roboty w branżach: ogólnobudowlana, sanitarna, elektryczna wraz z dostawą i montażem centrali klimatyzacyjnej w ramach zadania pn. Przebudowa sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, Al. Wolności 23. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-29
Typ przetargu: Usługa

2006-07-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: wymiana posadzki sportowej w Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3, ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-08-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2, ul. Szkolna 7 w Nowym Sączu, obejmująca docieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację systemu grzewczego - Etap II Częściowa wymiana instalacji c.o. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nieodpłatnie nadzoru autorskiego dla inwestycji p.n. "Adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 37 w Nowym Sączu na pomieszczenia wystawiennicze wraz z ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-26
Typ przetargu: Usługa

2006-07-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: niwelacja przeciwpowodziowa i uporządkowanie terenu przy ul. Jamnickiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. E. Plater 20 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-09-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-07-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia sportowego dla zadania pn. Przyobiektowa sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowym Sącz, ul. Żeromskiego 16. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-28
Typ przetargu: Dostawa

2006-07-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie realizacji usługi pn: "Konserwacja całodobowa urządzeń sieciowych i odbiorczych do stałego oświetlenia ulic, mostów, placów, otwartych parków i zieleńców, iluminacji obiektów architektonicznych na obszarze ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-14
Typ przetargu: Usługa

2006-06-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż instalacji specjalistycznych, (instalacja oświetlenia scenicznego, nagłośnienia, sterownicza) dla potrzeb sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-19
Typ przetargu: Dostawa

2006-06-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-14
Typ przetargu: Usługa

2006-06-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na całodobową konserwację urządzeń sieciowych i odbiorczych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-08-21
Typ przetargu: Usługa

2006-06-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nieodpłatnie nadzoru autorskiego dla inwestycji p.n. "Adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 37 w Nowym Sączu na pomieszczenia wystawiennicze wraz .... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-12
Typ przetargu: Usługa

2006-06-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej pod realizację budynku mieszkalnego - wielorodzinnego o charakterze socjalnym w Nowym Sączu - oś. Błonie, ul. Kusocińskiego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-12
Typ przetargu: Usługa

2006-06-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na zarządzanie cmentarzami komunlnymi w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-28
Typ przetargu: Usługa

2006-06-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Jagiellońska 32- I etap. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-19
Typ przetargu: Usługa

2006-06-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na prace konserwatorskie w budynku Ratusza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-08-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-06-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku Żłobka nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii przy ul. Jagiellońskiej 35 w Nowym Sączu - etap III, roboty ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-06
Typ przetargu: Usługa

2006-05-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie, dostawę i montaż mebli szkolnych, mebli biurowych oraz dostawa krzeseł i foteli obrotowych na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-08-03
Typ przetargu: Dostawa

2006-05-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-06-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-05-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-06-20
Typ przetargu: Usługa

2006-05-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawe sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-06-20
Typ przetargu: Dostawa

2006-05-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż instalacji specjalistycznych (instalacja oświetlenia scenicznego, nagłośnienia, sterownicza) dla potrzeb sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-06-14
Typ przetargu: Dostawa

2006-05-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Jagiellońska 32" - I etap. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2006-05-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku żłobka nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii przy ul. Jagiellońsakiej 35 w Nowym Sączu - etap III roboty ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-06-14
Typ przetargu: Usługa

2006-05-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji inwestora zastępczego wraz z wykonaniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 17 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-06-23
Typ przetargu: Usługa

2006-05-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlano-montażowe dla zadania p.n. Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - Etap I. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-05-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę baz sygnatur antywirusowych, sygnatur spamu na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-06
Typ przetargu: Dostawa

2006-05-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu sportowego na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-06-08
Typ przetargu: Dostawa

2006-05-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych - renta planistyczna. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-06-02
Typ przetargu: Usługa

2006-05-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego odprowadzenia wód opadowych z ul. Podwale w dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu wraz z zagospodarowaniem terenu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-06-01
Typ przetargu: Usługa

2006-05-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie adaptacji budynku żłobka nr 2 - Etap III roboty wykończeniowe i zewnętrzne Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-05-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-08-14
Typ przetargu: Dostawa

2006-05-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi w zakresie napraw placów zabaw i konserwacji w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-05-29
Typ przetargu: Usługa

2006-04-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Kanalizacja opadowa w ulicy Kościuszki w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-05-17
Typ przetargu: Usługa

2006-04-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż foteli teatralnych oraz dostawę krzeseł wolnostojących z podłokietnikami do wyposażenia sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu przy Al. Wolności. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-06-27
Typ przetargu: Dostawa

2006-04-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż instalacji specjalistycznych, ( instalacja oświetlenia scenicznego, nagłośnienia, sterownicza) dla potrzeb sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-05-18
Typ przetargu: Dostawa

2006-04-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na modernizacje budynku po byłym ZNTK na Centrum administracyjno - biurowe w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 13, ETAP IIa. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-06-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-04-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzanie prac z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska obejmujących czyszczenie rowów, przepustów, koszenie trawy wzdłuż poboczy dróg na sąsiadujących z nimi skwerami na terenach osiedli w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-05-17
Typ przetargu: Usługa

2006-04-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów do zabudowania oświetlenia ulicznego dla konserwacji urządzeń sieciowych i odbiorczych do stałego oświetlenia miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-19
Typ przetargu: Dostawa

2006-04-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 17 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-04-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego ulic: ul. Leszczynowa +opracowanie koncepcji drogi, ul. Zdrojowa + opracowanie koncepcji .....Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-05-09
Typ przetargu: Usługa

2006-04-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego ulic: ul. Dobrzańskiego, ul. Leśna +opracowanie koncepcji drogi, ul. Zagościniec ...... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-05-09
Typ przetargu: Usługa

2006-04-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu służącego edukacji w ramach Programu Phare 2003 "Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich - projekt regionalny – Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej ..." Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-28
Typ przetargu: Dostawa

2006-04-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Kanalizacja opadowa w ulicy Kościuszki w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2006-04-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlano - montażowe dla zadania inwestycyjnego p.n. "Kanalizacja opadowa w ulicy Kościuszki w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-05-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-04-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego odprowadzenia wód opadowych z ul. Podwale w dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu wraz z zagospodarowaniem terenu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-04-28
Typ przetargu: Usługa

2006-04-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę pucharów, grawertonów, medali, trofeów, statuetek, medali w etui i dyplomów oraz sprzętu sportowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-05-10
Typ przetargu: Dostawa

2006-03-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu obejmującej docieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację systemu grzewczego - etap Ia częściowa wymiana ..... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-04-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-03-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, projektu budowlano - wykonawczego przyłączy wodno - kanalizacyjnych w osiedlu Helena w Nowym Sączu, w ulicach Kosmonautów, Dmowskiego, Czeremchowej, Pilotów, Miłej, Prostej, Widok, ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-04-20
Typ przetargu: Usługa

2006-03-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-04-13
Typ przetargu: Usługa

2006-03-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla prac remontowych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-04-05
Typ przetargu: Usługa

2006-03-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie architektoniczno - przestrzenne terenu przy obiekcie MCK Sokół w Nowym Sączu", II - etap. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-03-30
Typ przetargu: Usługa

2006-02-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji inwestora zastępczego wraz z wykonaniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji "Stabilizacja osuwiska w dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu - odbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-06-01
Typ przetargu: Usługa

2006-02-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na: zbiórka komunalnych odpadów wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-03-15
Typ przetargu: Usługa

2006-02-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na zakup sprzętu służącego edukacji w ramach Programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich - projekt regionalny - Wsparcie na modernizacje oferty edukacyjnej-Centrum Kształcenia Praktycznego ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-05-09
Typ przetargu: Dostawa

2006-02-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec, potoku Łubinka oraz na terenach miejskich. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-03-14
Typ przetargu: Usługa

2006-02-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na uporządkowanie architektoniczno - przestrzenne terenu przy obiekcie MCK Sokół w Nowym Sączu, etap - II. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-03-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-02-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn."Uporzadkowanie architektoniczno - przestrzenne terenu przy obiekcie MCK Sokół w Nowym Sączu", - II etap Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-03-01
Typ przetargu: Usługa

2006-02-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zaktualizowanych danych Aktów Prawnych dostępnych w sieci Intranet Urzędu Miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-04-20
Typ przetargu: Dostawa

2006-02-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego nad robotami remontowymi prowadzonymi w obiektach administracyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącz. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-03-08
Typ przetargu: Usługa

2006-02-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacj technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla prac remontowych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-03-08
Typ przetargu: Usługa

2006-02-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-04-20
Typ przetargu: Dostawa

2006-01-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na stabilizację osuwiska w dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu - odbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-07-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2006-01-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na prace związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych- Obwodnica Północna. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-02-16
Typ przetargu: Usługa

2006-01-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na na dostawę umundurowania dla funkcjonariuszy Starży Miejskiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-03-21
Typ przetargu: Dostawa

2006-01-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-02-28
Typ przetargu: Usługa