Poniedziałek, 18 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, Hanna, Ziemowit


Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2005-12-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na zastępstwo inwestorskie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-01-12
Typ przetargu: Usługa

2005-12-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na publikacje ogłoszeń w prasie. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2006-01-12
Typ przetargu: Usługa

2005-12-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na selektywną zbiórkę i segregację odpadów komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-12-28
Typ przetargu: Usługa

2005-11-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Nowego Sącza oraz ich transport do schroniska dla bezdomnych zwierząt Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-12-27
Typ przetargu: Usługa

2005-11-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-11-20
Typ przetargu: Usługa

2005-11-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na zakup sprzętu, przyrządów i przyborów sportowych na wyposażenie Stadionu Sportowego im. Romana Stramki w Nowym Sączu, na międzynarodowe zawody sportowe miast partnerskich oraz na nagrody za uzyskane wyniki sportowe. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-11-20
Typ przetargu: Dostawa

2005-11-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-11-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i instalację urządzeń sieciowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-12-07
Typ przetargu: Dostawa

2005-11-17 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie ulic gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza - Osiedle Nawojowska Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-12-07
Typ przetargu: Usługa

2005-11-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na uporządkowanie architektoniczno-przestrzenne terenu przy obiekcie MCK "Sokół" w Nowym Sączu, Pakiet I i II Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-12-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-11-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie architektoniczno-przestrzenne terenu przy obiekcie MCK "Sokół" w Nowym Sączu (Pakiety I i II) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-12-07
Typ przetargu: Usługa

2005-11-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nieodpłatnie nadzoru autorskiego inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków szkół obejmująca docieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację systemu ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-12-28
Typ przetargu: Usługa

2005-11-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę pucharów na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-12-05
Typ przetargu: Dostawa

2005-10-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi położonymi w Nowym Sączu stanowiącymi współwłasność osób fizycznych i Miasta Nowy Sącz. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-10-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie i realizację plenerowej imprezy artystycznej pn. "Sylwester pod Ratuszem". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-11-17
Typ przetargu: Usługa

2005-10-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-12-29
Typ przetargu: Usługa

2005-10-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę i serwis gwarancyjny fabrycznie nowych kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-11-17
Typ przetargu: Dostawa

2005-10-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-12-28
Typ przetargu: Usługa

2005-10-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, Al. Wolności 23 - I etap. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-12-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-10-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na zimowe utrzymanie ulic gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza - Osiedle ZABEŁCZE. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-28
Typ przetargu: Usługa

2005-10-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Kossaka w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-11-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-10-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu obejmującej docieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację systemu grzewczego - ETAP I ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-09-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę 2 samochodów osobowych (8+1) dla Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-11-18
Typ przetargu: Dostawa

2005-09-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na remont pomieszczeń budynku Ratusza w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-09-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na modernizację stadionu Miejskiego im. Ojca Augustynka - modernizacja istniejącego budynku, naprawa pokrycia dachowego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-09-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie adaptacji budynku Żłobka Nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii przy ul. Jagiellońskiej 35 - etap II". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-09-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-09-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na zimowe utrzymanie ulic gminnych ( osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-09
Typ przetargu: Usługa

2005-09-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na roboty remontowe pomieszczeń Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-09-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej “ Droga, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-05
Typ przetargu: Usługa

2005-09-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa modernizacji i rozbudowy budynku Miejskiego Żłobka ul. Klasztorna 46- docieplenie i wymiana stolarki zewnętrznej - skrzydło blok część B. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-09-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego przy realizacji: “ Modernizacja i rozbudowa budynku Miejskiego Żłobka w Nowym Sączu ul. Klasztorna 46- docieplenie i wymiana stolarki zewnętrznej- skrzydło Blok ..... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-05
Typ przetargu: Usługa

2005-09-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę i serwis gwarancyjny fabrycznie nowych kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-05
Typ przetargu: Dostawa

2005-08-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na modernizację budynku po byłym magazynie ZNTK na Centrum administracyjno-biurowe (wbudowanie kotłowni gazowej) w Nowym Sączu ul. Wyspiańskiego 13. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-09-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-08-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 24 000 000,00 PLN. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-10-05
Typ przetargu: Usługa

2005-08-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: \"Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości - modernizacja po byłym magazynie Zakładu Naprawczego Taboru Kolejowego ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-09-21
Typ przetargu: Usługa

2005-08-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę wraz z montażem regałów metalowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-09-05
Typ przetargu: Dostawa

2005-08-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: "Remont zachowawczy Niepublicznego Przedszkola Promyczek ul. Żywiecka 72 w Nowym Saczu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-09-21
Typ przetargu: Usługa

2005-08-16 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nieodpłatnie nadzoru autorskiego inwestycji, sieci oświetlenia ulicznego ulic Grabowa, Gajowa, Gen. Maczka, Górki Zawadzkie, .... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-09-28
Typ przetargu: Usługa

2005-08-11 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie odwodnienia ul. Barskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-09-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-08-10 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na roboty remontowe pomieszczeń Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-09-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-08-09 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania: Odwodnienie ul. Barskiej w Nowym Sączu - przebudowa istniejącego rowu przydrożnego wraz z przepustem, odwodnienie zjazdu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-09-13
Typ przetargu: Usługa

2005-08-04 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na prace modernizacyjne bieżni Międzyszkolnego Ośrodka przy ul. Lenartowicza 4, dla Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych ul. Jagiellońska 37 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-08-04 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-31
Typ przetargu: Dostawa

2005-07-28 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Promiennej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-07-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na robotę budowlaną na wykonanie termomodernizacji budynków szkół obejmującej docieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację systemu grzewczego - ETAP I CZĘŚCIOWA WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ dla: ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-07-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania terenu dla celów lokalizacji strefy usług przemysłowych przy ul.Piłsudskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-17
Typ przetargu: Usługa

2005-07-21 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi zapewniającej dojazd do terenów Skansenu w obrębie Miasteczka Galicyjskiego wraz z oświetleniem drogi, odwodnieniem i mostem na potoku Łubinka w Nowym Sączu ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-25
Typ przetargu: Usługa

2005-07-19 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania terenu dla celów lokalizacji strefy usług przemysłowych Winna Góra (Biegonice) w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-10
Typ przetargu: Usługa

2005-07-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: I - pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego ul. Broniewskiego (rozbudowa, roboty wykończeniowe), II - pełnienie funkcji insp. nadzoru inwest. "Termomodernizacja..." Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-02
Typ przetargu: Usługa

2005-07-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na na sprzedaż nieruchomości gruntowej objętej KW Nr 66 589-Nowy Sącz niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 41/2 w obrębie 85 o powierzchni 0,0329 ha poł. przy ul. Węgierskiej Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-07-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej objętej KW Nr 41 980-Nowy Sącz - niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 48/2 w obrębie 121 o powierzchni 0,3489 ha położonej przy ul. Zdrojowej Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2005-07-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na usługę - pełnienie wg ZPORR/FIDIC funkcji inżyniera zadania pn. Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawada w Nowym Sączu realizowanego w ramach Projektu Z/2.12/I/1.2/2/04 Rozwój infrastruktury kom... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-29
Typ przetargu: Usługa

2005-07-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz nieodpłatnym pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn. Terenowy tor rowerowy przy ul. Nadbrzeżnej Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-02
Typ przetargu: Usługa

2005-07-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją barier architektonicznych w obiektach oświatowych z branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej w: ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-22
Typ przetargu: Usługa

2005-07-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 20, ul. Nadbrzeżna 77 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-06-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie roboty budowlanej - likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 2, ul. T. "Bora" Komorowskiego 7 w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-06-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie w systemie Generalnego Wykonawstwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu ul. Broniewskiego 1 - rozbudowa - roboty wykończeniowe i zewnętrzne II etap. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-08-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-06-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-25
Typ przetargu: Usługa

2005-06-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Miodowej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-06-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Podbielowskiej ETAP II w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-06-15 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja i rozbudowa budynku Miejskiego Żłobka w Nowym Sączu przy ulicy Klaszornej ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-30
Typ przetargu: Usługa

2005-06-15 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa Modernizacja i rozbudowa budynku Miejskiego Żłobka w Nowym Sączu ul. Klasztorna 46-docieplenie i wymiana stolarki zewnętrznej skrzydło blok część B-segment dydaktyczny. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-06-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zabezpieczenie piasku na wypadek powodzi Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-23
Typ przetargu: Dostawa

2005-06-07 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Konserwacja rowów odwadniających na terenie osuwiska Falkowa". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-22
Typ przetargu: Usługa

2005-06-07 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nieodpłatnie nadzoru autorskiego inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu obejmująca to samo co w SIWZ. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-08
Typ przetargu: Usługa

2005-06-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-13
Typ przetargu: Dostawa

2005-05-31 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-05
Typ przetargu: Usługa

2005-05-31 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę drzew i krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-22
Typ przetargu: Dostawa

2005-05-31 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla zadania inwestycyjnego "Sięgacz kanalizacji sanitarnej z ul. Ariańskiej do domostw przy ul. Tarnowskiej" w Nowym Sączu - 111,5 mb. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-22
Typ przetargu: Usługa

2005-05-30 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na przeprowadzanie prac z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na terenach osiedli w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-23
Typ przetargu: Usługa

2005-05-27 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-15
Typ przetargu: Usługa

2005-05-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sięgacza kanalizacji sanitarnej z ul. Ariańskiej do nieruchomości przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu - 111,5 mb. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-05-20 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadań inwestycyjnych: ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-14
Typ przetargu: Usługa

2005-05-19 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją likwidacji barier architektonicznych w obiektach oświatowych z branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w: ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-15
Typ przetargu: Usługa

2005-05-19 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz nieodpłatnym pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn. Terenowy tor rowerowy przy ul. Nadbrzeżnej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-22
Typ przetargu: Usługa

2005-05-16 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę obudowy teleinformatycznej stanowiącej element wyposażenia centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-02
Typ przetargu: Dostawa

2005-05-13 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji projektowej p.n. "Przebudowa odcinka sieci niskiego napięcia wraz z siecią oświetlenia ulicznego, wzdłuż ul. B. Prusa, na odcinku od ul. Szurmiaka do skrzyżowania z ul. B. Komorowskiego" ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-20
Typ przetargu: Usługa

2005-05-13 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie inwestycji pn. Połączenie kanalizacji sanitarnej z kolektorem B. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-05-11 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Daszyńskiego i osiedla Przydworcowego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-05-09 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie prac z zakresu hodowli, użytkowania i ochrony lasów Miasta Nowy Sącz w 2005 r. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-14
Typ przetargu: Usługa

2005-05-06 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na roboty budowlane - likwidacja barier architektonicznych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 4, ul. Podhalańska 7 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-05-06 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na roboty budowlane - likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 20, ul. Nadbrzeżna 77 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-05-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 - Nowy Sącz ul. Żeromskiego 16 Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-07-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-05-06 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę krzeseł biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-05-27
Typ przetargu: Dostawa

2005-05-06 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na roboty budowlane - likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-05-04 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na roboty budowlane - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2, ul. T. "Bora" Komorowskiego 7 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-04-25 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-05-25
Typ przetargu: Usługa

2005-04-25 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie usługi w zakresie napraw placów zabaw i konserwacji w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-05-16
Typ przetargu: Usługa

2005-04-15 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę obudowy teleinformatycznej stanowiącej element wyposażenia centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-05-12
Typ przetargu: Dostawa

2005-04-15 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na przeprowadzanie prac z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na terenach osiedli w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-05-19
Typ przetargu: Usługa

2005-04-13 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę atykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-05-13
Typ przetargu: Dostawa

2005-04-12 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie zastępstwa inwestorskiego nad realizacją sali gimnastycznej z zespołem boisk sportowych i infrastrukturą techniczną zewnętrzną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w N. Sączu, ul. Żeromskiego 16. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-23
Typ przetargu: Usługa

2005-04-11 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (wraz z pełnieniem nieodpłatnie nadzoru autorskiego) inwestycji pn. Termomodernizacja budynków szkół obejmująca docieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-05-09
Typ przetargu: Usługa

2005-04-07 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Dostawę sprzętu sportowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-05-19
Typ przetargu: Dostawa

2005-04-07 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Dostawę koszy ulicznych". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-05-25
Typ przetargu: Dostawa

2005-04-07 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę pucharów, grawertonów, statuetek, medali i etui na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-05-06
Typ przetargu: Dostawa

2005-04-05 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę oprogramowania antywirusowego wraz z roczną subskrypcją sygnatur dla Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-05-19
Typ przetargu: Dostawa

2005-04-04 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na rozbiórkę starego, zniszczonego, nie użytkowanego budynku zlokalizowanego na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 364/1 w obrębie 120 przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-04-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-03-31 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania: Odwodnienie ul. Barskiej w N. Sączu - udrożnienie istniejącego rowu przydrożnego, przebudowa przepustu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-05-04
Typ przetargu: Usługa

2005-03-31 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie robót budowlanych: Budownictwo mieszkaniowe-socjalne os. Błonie w Nowym Sączu – wykonanie budynku mieszkalnego, 43 mieszkania wraz z uzbrojeniem terenu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-03-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie rozbudowy i modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym Gołąbkowice w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-04-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-03-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Plac Św. Kazimierza w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-04-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-03-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Rzemieślniczej w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-04-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-03-14 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Pełnienie zastępstwa inwestorskiego nad realizacją budynku mieszkalnego - wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną - osiedle Błonie w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-04-13
Typ przetargu: Usługa

2005-03-04 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie wg ZPORR/FIDIC funkcji Inżyniera zadania p.n. Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zawada w Nowym Sączu realizowanego w ramach Projektu Z/2.12/I/1.2/2/04 Rozwój infrastruktury komunalnej ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-25
Typ przetargu: Usługa

2005-03-04 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-04-12
Typ przetargu: Usługa

2005-03-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na "Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej dz. Zawada w Nowym Sączu realizowana w ramach Projektu Z/2.12/I/1.2/2/04 Rozwój infrastruktury komunalnej - kanalizacja sanitarna dzielnicy Zawada w Nowym Sączu" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-06-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-03-04 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Zbiórka komunalnych odpadów wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-03-29
Typ przetargu: Usługa

2005-03-04 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sporządzanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla prac remontowych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-04-13
Typ przetargu: Usługa

2005-02-28 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-04-15
Typ przetargu: Usługa

2005-02-21 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie projektu technicznego: "Regulacja potoku Łubinka w km. 4+410-7+170,5 w Nowym Sączu" - formowanie koryta na wodę stuletnią Q1%" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-03-29
Typ przetargu: Usługa

2005-02-15 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska w dzielnicy Falkowa dla potrzeb odbudowy dróg w ramach zadania inwestycyjnego pn. Stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach dzielnicy Falkowa". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-03-21
Typ przetargu: Usługa

2005-02-14 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z wejściami poza pas drogowy w ul. ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-03-04
Typ przetargu: Usługa

2005-02-14 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kaduk w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-03-04
Typ przetargu: Usługa

2005-02-14 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodnej w dzielnicy Jamnica w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-03-04
Typ przetargu: Usługa

2005-02-07 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie prac w zakresie inwentaryzacji budynków stanowiących własność Miasta Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-02-22
Typ przetargu: Usługa

2005-02-03 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi prowadzonymi w obiektach administracyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-03-10
Typ przetargu: Usługa

2005-02-01 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa kolektora sanitarnego w dzielnicy Jamnica w Nowym Sączu; długości 802,5m, d=315 i 400mm (połączenie miasta z gminą Kamionka Wielka)". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-03-02
Typ przetargu: Usługa

2005-02-01 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w N. Sączu, ul. Wyspiańskiego 13 - zmiana przeznaczenia i sposobu użytkowania z magazynowej na usługowo-produkcyjną oraz ...Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-03-02
Typ przetargu: Usługa

2005-01-24 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Prace związane z wykonaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-02-18
Typ przetargu: Usługa

2005-01-24 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-02-17
Typ przetargu: Usługa

2005-01-24 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Publikacje ogłoszeń prasowych o treści dotyczącej działalności Urzędu Miasta Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-02-28
Typ przetargu: Usługa

2005-01-24 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na usługę dostarczania zaktualizowanych danych Aktów Prawnych dostępnych w sieci Intranet Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-03-16
Typ przetargu: Usługa

2005-01-19 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Budowę kolektora sanitarnego w dzielnicy Jamnica w Nowym Sączu, długości 802,5 m, d = 315 i 400 mm (połączenie miasta z gminą Kamionka Wielka)". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-05-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-01-18 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie sięgacza wod.-kan. w ul. Barbackiego w Nowym Sączu - etap II realizacji zadania". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-02-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2005-01-10 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-01-31
Typ przetargu: Usługa

2005-01-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby Urzędu Miasta Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-01-31
Typ przetargu: Dostawa