Niedziela, 24 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Antoni


Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2004-12-31 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-02-28
Typ przetargu: Dostawa

2004-12-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntu - płyta Rynku w Nowym Sączu pod lokalizację dwóch sezonowych ogródków letnich na okres do 3 lat Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-12-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliwa do pojazdów służbowych Urzędu Miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-01-07
Typ przetargu: Dostawa

2004-12-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-01-06
Typ przetargu: Dostawa

2004-12-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliwa do pojazdów służbowych Urzędu Miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-19
Typ przetargu: Dostawa

2004-11-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłapywanie psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich transport do schroniska dla bezdomnych zwierząt Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-11-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na selektywną zbiórkę i segregację odpadów komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-11-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-11-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi w zakresie bieżacego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-11-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na sporządzanie operatów szacunkowych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-09
Typ przetargu: Usługa

2004-11-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza, UWAGA - termin składania ofert przedłużono do 13.12.2004r. godz. 12:00 Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-19
Typ przetargu: Dostawa

2004-11-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Kanalizacja opadowa w ul.Kościuszki w Nowym Sączu, w ramach programu PHARE - Rozwój gospodarczy regionu Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-01
Typ przetargu: Usługa

2004-11-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Kilińskiego, Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-11-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i wydawanie posiłków regeneracyjnych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2005-02-03
Typ przetargu: Usługa

2004-11-08 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i realizcję plenerowej imprezy pn. Sylwester pod Ratuszem Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-29
Typ przetargu: Usługa

2004-11-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-29
Typ przetargu: Dostawa

2004-11-03 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sięgacza wodno- kanalizacyjnego w ulicy Barbackiego w Nowym Sączu - II etap Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-10-26 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa, Jaśminowa w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-10-26 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę oprogramowania MS Office Select oraz Palmtopów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-29
Typ przetargu: Dostawa

2004-10-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: Budownictwo mieszkaniowe - socjalne Budynek Nr 1 z uzbrojeniem terenu os. Błonie w N. Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-10-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie koncepcji uregulowania stosunków wodnych terenu przy ul. Jamnickiej w N. Sączu w zakresie ujęcia i odprowadzania wód z dwóch źródeł na stokach Góry Falkowskiej na wysokości posesji przy ul. Jamnickiej 143". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-06
Typ przetargu: Usługa

2004-10-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie koncepcji uregulowania stosunków wodnych terenu położonego po prawej stronie ul. Nawojowskiej w N. Sączu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bora-Komorowskiego do granic masta, w związku z występującymi ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-06
Typ przetargu: Usługa

2004-10-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wyliczenie udziałów we współwłasności nieruchomości". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-09
Typ przetargu: Usługa

2004-10-21 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Roboty budowlane - Modernizacja i rozbudowa budynku Miejskiego Żłobka w Nowym Sączu ul. Klasztorna 46, etap I - skrzydło Blok część A - docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-10-20 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sporządzanie operatów szacunkowych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-10
Typ przetargu: Usługa

2004-10-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-05
Typ przetargu: Usługa

2004-10-08 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Olszewskiego w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-10-08 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Sporządzanie operatów szacunkowych". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-02
Typ przetargu: Usługa

2004-10-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu na zimowe utrzymanie ulic osiedlowych na terenie miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-05
Typ przetargu: Usługa

2004-10-01 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku Stefana Feliksa Brabeca znajdującego się przy głównej alei na cmentarzu komunalnym przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-09-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Prace zwiazane z wykonaniem podziału nieruchomości w związku z realizacją przebudowy ulicy Barskiej w Nowym Sączu, drogi lokalnej oraz regulacją potoku Naściszówka". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-10-26
Typ przetargu: Usługa

2004-09-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Odbudowę odcinka muru oporowego bulwaru nadbrzeżnego rzeki Kamienica w Nowym Sączu przy ul. Kraszewskiego". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2004-09-21 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie remontu oraz malowanie dachu kaplicy cmentarnej Gołąbkowice w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2004-09-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-10-11
Typ przetargu: Dostawa

2004-09-16 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU: ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NOWY SĄCZ SUBREGION - Modernization of the waste treatment system at sewage treatment plant in Nowy Sącz. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2004-09-14 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej - REKREACYJNO-SPORTOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PARKU STRZELECKIEGO I JEGO OKOLIC W NOWYM SĄCZU. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-09-13 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: Adaptacja części budynku (piwnice, przyziemie, parter) Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Tarnowskiej - i zmiana sposobu użytkowania ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-09-13 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej - rekreacyjno-sportowego zagospodarowania obrzeży rzeki Kamienica wzdłuż ul. Jamnickiej, Nadbrzeżnej i Piłsudskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-12-21
Typ przetargu: Usługa

2004-09-10 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Nawojowska - boczna w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-10-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-09-10 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie oświetlenia osiedla przy ul. Al. Wolności w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-10-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-09-09 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na rozbudowę i roboty wykończeniowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu - I etap. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-10-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-09-06 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla pomieszczeń magazynowych przy ul. Sienkiewicza 44 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-10-01
Typ przetargu: Usługa

2004-08-31 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie remontu muru cmentarza komunalnego przy ul. Rejtana w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-09-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-08-20 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę komputerów PC i drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-09-20
Typ przetargu: Dostawa

2004-08-18 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2004-08-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: "Adaptacja budynku Żłobka nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii - etap I piwnice". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-09-18
Typ przetargu: Usługa

2004-08-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji: "Odbudowa dróg w dzielnicy Falkowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. Stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach dzielnicy Falkowa - etap A". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-09-09
Typ przetargu: Usługa

2004-08-12 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wybór banku-kredytodawcy kredytu długoterminowego na okres 4 lat w wysokości 19 000 000.- zł.". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-10-11
Typ przetargu: Usługa

2004-08-12 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie dokumentacji projektowej przełożenia słupów nr 16 i nr 19 linii napowietrznej NN w ul. Barskiej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-09-09
Typ przetargu: Usługa

2004-08-09 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie adaptacji budynku żłobka nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej Małej Galerii przy ul. Jagiellońskiej 35 w Nowym Sączu - etap I piwnice". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-10-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-08-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Nowego Sącza wraz z dostawą środków czystości Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-05
Typ przetargu: Usługa

2004-08-02 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie prac remontowo-kamieniarskich przy pomnikach - Miejscach Pamięci Narodowej znajdujących się w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-30
Typ przetargu: Usługa

2004-07-29 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistyczno-budowlanej z wizualizacją sali gimnastycznej przyobiektowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Żeromskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-11-04
Typ przetargu: Usługa

2004-07-28 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Sporządzanie operatów szacunkowych" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-09-10
Typ przetargu: Usługa

2004-07-28 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na roboty remontowe branży budowlanej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 oś. Wojska Polskiego, ul. Rokitniańczyków 26 w Nowym Sącz. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-07-26 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z mapą geodezyjną 1:500 pod realizację budownictwa mieszkaniowego-socjalnego os. BŁONIE w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-09-08
Typ przetargu: Usługa

2004-07-21 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na budowę sięgacza wod.-kan. w ul. Barbackiego w Nowym Sączu - I etap. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-07-15 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę koszy ulicznych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-04
Typ przetargu: Dostawa

2004-07-14 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji inspektora dla zadania: Budowa alejek wraz z odwodnieniem na Cmentarzu Komunalnym w Gołąbkowicach. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-06
Typ przetargu: Usługa

2004-06-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowo-kamieniarskich przy pomnikach - Miejscach Pamięci Narodowej znajdujących się w Nowym Sączu na cmentarzu przy ul. Rejtana oraz przy ul. Zakładników (Biegonice) Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-02
Typ przetargu: Usługa

2004-06-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac konserwatorskich przy pomnikach - Miejscach Pamięci Narodowej znajdujących się na cmentarzu przy ul. Rejtana w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-02
Typ przetargu: Usługa

2004-06-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę alejek oraz sieci wodociągowej na Cmentarzu Komunalnym w Gąbkowicach Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-06-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Gucwy w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-06-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont i modernizacja budynku - Domu Kultury Kolejarza w Nowym Sączu ul. Wolności 23 - modernizacja węzła cieplnego i wymiana instalacji c.o. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2004-06-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac konserwatorskich muru cmentarnego przy ul. Rejtana w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-07-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-06-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie usługi weterynaryjnej polegającej na wszczepianiu transponderów psom z terenu miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-07-22
Typ przetargu: Usługa

2004-06-21 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-08-02
Typ przetargu: Dostawa

2004-06-16 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie prac z zakresu hodowli, użytkowania i ochrony lasów Miasta Nowy Sącz w 2004 r. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-07-07
Typ przetargu: Usługa

2004-06-15 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Wykonanie dokumentacji projektowej sieci oświetlenia ulicznego w ulicach: Promienna, Miodowa Marka Zygmunta, Kossaka, Podbielowska II Etap, Pruszyńskiego, Bora-Komorowskiego, Wyspiańskiego, Trzy Domki ,Skalna". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-07-19
Typ przetargu: Usługa

2004-06-15 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Dostawę systemu służącego do elektronicznej identyfikacji psów". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-07-14
Typ przetargu: Dostawa

2004-06-11 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Modernizacja i rozbudowa budynku Miejskiego Żłobka w Nowym Sączu przy ul. Klasztornej 46 I etap - modernizacja skrzydła budynku blok część A - wykonanie docieplenia oraz wymiana pokrycia dachu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-07-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-06-08 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie oświetlenia ul. Rybackiej i dojścia do cmentarza żydowskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-07-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-06-08 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej spięcia kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej z kolektorem "B" w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-06-07 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Nadzór techniczno-organizacyjny nad realizacją programu: "Bezpieczny wał" na terenie Miasta Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-27
Typ przetargu: Usługa

2004-06-04 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę sprzętu sportowego dla Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-07-07
Typ przetargu: Dostawa

2004-06-04 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na konserwację rowów odwadniających na terenie osuwiska Falkowa. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-27
Typ przetargu: Usługa

2004-06-03 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Ukształtowanie terenu oraz utwardzenie placu przy ul. Zawiszy Czarnego w Nowym Sączu" Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-06-01 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-27
Typ przetargu: Usługa

2004-05-31 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Świadczenie usługi transportowej w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2004r.". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-05-31 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-27
Typ przetargu: Dostawa

2004-05-28 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę grawertonów, pucharów, etui, statuetek oraz medali z wstążką dla Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-29
Typ przetargu: Dostawa

2004-05-25 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Budowa sięgacza wod-kan w ul. Barbackiego w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-29
Typ przetargu: Usługa

2004-05-24 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem lokalu użytkowego położonego w Nowym Sączu: ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-05-21 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania - Budowa alejek wraz z odwodnieniem na Cmentarzu komunalnym w Gołąbkowicach". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-29
Typ przetargu: Usługa

2004-05-18 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: "Dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Zwykły

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-27
Typ przetargu: Dostawa

2004-05-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę oprogramowania antywirusowego dla komputerów PC oraz serwera pocztowego na potrzeby Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Zwykły

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-27
Typ przetargu: Dostawa

2004-04-30 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: dostawę sadzonek, drzew i krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-24
Typ przetargu: Dostawa

2004-04-29 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Korczaka w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-24
Typ przetargu: Usługa

2004-04-28 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: bieżące przeprowadzanie prac z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na terenach osiedli w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-04-27 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-25
Typ przetargu: Usługa

2004-04-15 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: dostawę umundurowania dla Straży Miejskiej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-20
Typ przetargu: Dostawa

2004-04-02 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: dostawę koszy ulicznych. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-20
Typ przetargu: Dostawa

2004-04-02 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: wykonanie prac z zakresu hodowli, użytkowania i ochrony lasów Miasta Nowy Sącz w 2004 r. Parametry przetargu:

Status przetargu: Zwykły

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-27
Typ przetargu: Usługa

2004-04-02 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: odbudowę odcinka muru oporowego bulwaru nadbrzeżnego rzeki Kamienica w Nowym Sączu przy ul.Kraszewskiego. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-03-31 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: "Bieżące przeprowadzanie prac z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na terenach osiedli w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-03-31 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na:" Budowę alejek wraz z odwodnieniem na Cmentarzu Komunalnym w Gołąbkowicach." Parametry przetargu:

Status przetargu: Zwykły

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-03-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajem lokalu użytkowego położonego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-03-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oś. Błonia w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-03-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: "Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-03-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: "wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, opadowej, instalacji wod.kan. w budynkach 57a i 57b, ukształtowanie terenu, utwardzenie placu - ul. Zawiszy Czarnego". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-03-15 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy dróg w dz. Falkowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: "Stabilizacja ruchów osuwiskowych na zboczach dzielnicy Falkowa". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-13
Typ przetargu: Usługa

2004-03-01 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: dostawę mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-26
Typ przetargu: Dostawa

2004-03-01 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia terenów osuwiskowych w ciągu ul.Barskiej, Podgórskiej i Witosa w Nowym Sączu wraz z pełniem nadzoru autorskiegoI etap. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-02-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na roboty budowlane zewnętrzne etap II - realizowane w ramach inwestycji: "Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Rokitniańczyków 26 w Nowym Sączu - budowa sali gimnastycznej". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-04-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-02-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie prac konserwatorskich muru ogrodzenia cmentarza w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-06-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-02-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na obsługę przez Rzeczoznawcę Majątkowego programu PHARE 2002/2003 SSG - Rozwój ekonomiczny regionu Nowego Sącza". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-12
Typ przetargu: Usługa

2004-02-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Radzieckiej i docelowo ul.Stroma, Czackiego, PułaskiegoParametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-11
Typ przetargu: Usługa

2004-02-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: likwidację "dzikich" wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-11
Typ przetargu: Usługa

2004-02-13 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na przeprowadzenie kontenerowej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-03
Typ przetargu: Usługa

2004-02-12 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sporządzenie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-03
Typ przetargu: Usługa

2004-02-10 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych w budynku przy ul. Szwedzkiej 2. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-02-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-02-06 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: dostawę i montaż kompletnego zestawu do gry w koszykówkę z napędem elektrycznym, montowanego do konstrukcji dachu, spełniającego wymagania PZKosz i normy FIBA w ramach inwestycji "Szkoła Podstawowa nr 21 ...Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-03
Typ przetargu: Dostawa

2004-02-06 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: dostawę mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-16
Typ przetargu: Dostawa

2004-02-05 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Kusocińskiego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-02-05 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Ruczaj w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2004-01-27 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami ślepymi i inwestorskimi dla DKK - Al. Wolności 23 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-02-10
Typ przetargu: Usługa

2004-01-20 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: sporządzenie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemcówParametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-02
Typ przetargu: Usługa

2004-01-20 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: sporządzenie inwentaryzacji budynków stanowiących własność Gminy Nowy Sącz, oraz budynków w których Gmina Nowy Sącz jest właścicielem niewyodrębnionych lokali mieszkalnych i współwłaścicelem części ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-02
Typ przetargu: Usługa

2004-01-20 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: dostawę wyposażenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Rokitniańczyków 26 w Nowym Sączu.
Pakiet nr I - wyposażenie pomieszczeń
Pakiet nr II - sprzęt gospodarczy. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-02-23
Typ przetargu: Dostawa

2004-01-20 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z wykonaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz, dla potrzeb związanych ze zbyciem nieruchomości, dla potrzeb ... Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-02
Typ przetargu: Usługa

2004-01-15 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: obsługę bankową budżetu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-03-11
Typ przetargu: Usługa

2004-01-14 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na dostawę prasy dla Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-27
Typ przetargu: Dostawa

2004-01-13 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na adaptację strychu na pomieszczenia biurowe, wraz z projektem windy, w budynku przy ul. Szwedzkiej 2. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2004-01-07 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: sporządzanie kosztorysów inwestorskich i ślepych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi prowadzonymi w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-02-11
Typ przetargu: Usługa