Piątek, 22 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Filip, Halka, Kordian, Przybysław


Urząd Miasta - powyżej 14 000 €

2003-12-30 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: sprzedaż paliwa na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-16
Typ przetargu: Dostawa

2003-12-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: wykonanie i dostawę wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-02-23
Typ przetargu: Dostawa

2003-12-12 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na obsługę bankową budżetu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-08
Typ przetargu: Usługa

2003-12-10 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na: dostawa bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-12-30
Typ przetargu: Dostawa

2003-12-09 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: prowadzenie segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-12-09 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: bieżące oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-12-01 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: dostawe wyposażenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Rokitniańczyków 26 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-07
Typ przetargu: Dostawa

2003-11-28 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: dostawę papieru, materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-09
Typ przetargu: Dostawa

2003-11-28 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-15
Typ przetargu: Usługa

2003-11-26 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: "Budownictwo socjalne-ul. Nawojowska 43 w Nowym Sączu - wykonanie instalacji gazowej wraz z dostawą i montażem kuchni". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-12-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2003-11-26 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych psów oraz utrzymanie psów doprowadzanych z tyerenu miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-11-25 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: dostawę prasy dla Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-07
Typ przetargu: Dostawa

2003-11-25 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: sprzedaż paliwa na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-12-17
Typ przetargu: Dostawa

2003-11-19 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę i serwis gwarancyjny kserokopiarek cyfrowych dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-12-09
Typ przetargu: Dostawa

2003-11-12 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: Szkoła Podstawowa nr 21 ul.Rokitniańczyków 26 w Nowym Sączu - budowa sali gimnastycznej. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-11-25
Typ przetargu: Dostawa

2003-10-30 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: "Roboty remontowe w Domu Kultury Kolejarza w Nowym Sączu Etap II". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-11-20
Typ przetargu: Dostawa

2003-10-30 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: roboty budowlane zewnętrzne realizowane w ramach inwestycji : "Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Rokitniańczyków 26 w Nowym Sączu - budowa sali gimnastycznej". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-02-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2003-10-24 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób Miasta Nowego Sącza - 4 różne pakiety. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-12-12
Typ przetargu: Usługa

2003-10-23 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: utrzymanie zieleni na terenie miasta Nowego Sącza. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2004-01-14
Typ przetargu: Usługa

2003-10-22 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-12-23
Typ przetargu: Usługa

2003-10-17 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie: opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-10-29
Typ przetargu: Usługa

2003-10-10 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie zalesienia gruntów rolnych na działkach nr 18/14 w obr. 8 oraz nr 35/6 w obr. 9 w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2003-10-09 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na "Roboty remontowe w Domu Kultury Kolejarza w Nowym Sączu Etap I - wymiana dachu" Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2003-10-08 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na konserwację malowideł ściennych w sali reprezentacyjnej ratusza w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-10-28
Typ przetargu: Usługa

2003-10-06 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Myśliwskiej bocznej w Nowym Sączu. Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-10-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2003-10-06 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Jastrzębiej w Nowym Sączu Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-10-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2003-09-24 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na "roboty remontowe w Domu Kultury Kolejarza w Nowym Sączu Etap I - wymiana dachu". Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-10-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2003-09-19 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na pełnienie funkcji inwestora zastępczego realizacji inwestycji: „Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa, Podgórskiej, Zdrojowej Barskiej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury technicznej - przebudowa Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-10-08
Typ przetargu: Usługa

2003-09-19 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: Dostawa i montaż wyposażenia sportowego w ramach inwestycji: "Kontynuacja budowlanych robót wykończeniowych auli w szkole podstawowej nr 20 w Nowym Sączu, z adaptacją pomieszczenia do ćwiczeń dla dzieci Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2003-10-29
Typ przetargu: Dostawa

2003-09-18 Urząd Miasta |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na sporządzenie inwentaryzacji budynków stanowiących własność Gminy Nowy Sącz, oraz budynków w których Gmina Nowy Sącz jest właścicielem niewyodrębnionych lokali mieszkalnych i współwłaścicelem części wspólnychParametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa