BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 Poniżej 30 000 €

2019-12-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi: Obsługa szaletu miejskiego zlokalizowanego na Plantach Miejskich

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-01-02
Typ przetargu: Usługa

2019-12-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi: Usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 albo 130a ust. 1 albo ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym – Pakiet HOL-02/2019. III

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2020-01-01
Typ przetargu: Usługa

2019-12-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu na: Usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 albo 130a ust. 1 albo ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym – Pakiet HOL-02/2019. II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-19
Typ przetargu: Usługa

2019-12-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu na: Prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z terenu Miasta Nowego Sącza – Pakiet Park-N/2019. II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-19
Typ przetargu: Usługa

2019-12-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony – Pakiet Park-01/2019. II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-19
Typ przetargu: Usługa

2019-12-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie szopki bożonarodzeniowej na Plantach Miejskich

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-10
Typ przetargu: Usługa

2019-11-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu na: Prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z terenu Miasta Nowego Sącza – Pakiet Park-N/2019 - wraz z załącznikami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-10
Typ przetargu: Usługa

2019-11-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu na: Prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – Pakiet Park-01/2019 - wraz z załącznikami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-10
Typ przetargu: Usługa

2019-11-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – Pakiet Park-02/2019 - wraz z załącznikami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-10
Typ przetargu: Usługa

2019-11-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu na: Usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 albo 130a ust. 1 albo ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym – Pakiet HOL-02/2019 - wraz z załącznikami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-10
Typ przetargu: Usługa

2019-11-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 albo 130a ust. 1albo ust.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym – Pakiet HOL- 01/2019 - wraz z załącznikami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-10
Typ przetargu: Usługa

2019-11-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu pn.: Dostawa projektorów multimedialnych na potrzeby szkół

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-06
Typ przetargu: Dostawa

2019-11-22 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu na Dostawę drzew i krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-12-03
Typ przetargu: Dostawa

2019-11-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Dostawę worków do podlewania drzew

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-29
Typ przetargu: Dostawa

2019-11-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu na Utworzenie Punktu Zbiórki drobnych Elektroodpadów

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-28
Typ przetargu: Dostawa

2019-11-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę produktów ogrodniczych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-27
Typ przetargu: Dostawa

2019-10-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie wybiegu dla psów w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-11-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont Pomnika Bohaterów Września 1939 r.” I etap.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[PONOWNY WYBÓR] Ogłoszenie dotyczące przetargu na: „Czyszczenie rowów melioracyjnych/odwadniających oraz czyszczenie i odmulenie wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Prace remontowe w budynku przy ul. Lenartowicza 4 w Nowym Sączu – wymiana stolarki okiennej z pracami towarzyszącymi”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont chodników oraz dojść w obrębie budynku Szkoły Podstawowej Nr 18,  ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-28
Typ przetargu: Usługa

2019-11-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługę: Obsługi szaletu miejskiego zlokalizowanego na Plantach Miejskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-11-12
Typ przetargu: Usługa

2019-11-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych położonych przy ulicy Batorego 81i/8, Mickiewicza 10, Romanowskiego 11/5, Broniewskiego 6/4, Lwowskiej 12-14, Sienkiewicza 39/2, Strzeleckiej 4, Sabały 16/4, Żółkiewskiego 23/51, Sobieskiego 16, Długosza 48, Kazimierza Wielkiego 23, Franciszkańska 12 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługę: Ustawienie szalet przenośnych wraz z serwisem na czas trwania imprez plenerowych organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza oraz ich usunięcie po zakończeniu imprezy II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-30
Typ przetargu: Usługa

2019-10-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych na zajęcia dla uczniów realizowana w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2019-2020 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO)”.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-28
Typ przetargu: Dostawa

2019-10-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługę "Ustawienie szalet przenośnych wraz z serwisem na czas trwania imprez plenerowych organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza oraz ich usunięcie po zakończeniu imprezy"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-24
Typ przetargu: Usługa

2019-10-16 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Modernizacja łazienek w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 17 w Nowym Sączu" II
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Wykonanie chodników w obrębie budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-11 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont  mieszkania położonego przy ulicy Długosza 44/6 w nowym Sączu”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-09 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont mieszkania komunalnego nr 7 w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-09 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont mieszkania komunalnego nr 11 w budynku przy Al. Batorego 64 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-09 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu „Remont mieszkania komunalnego nr 3 w budynku przy ul. Lwowskiej 27 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-10-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadnia "Modernizacja wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu położonym przy ulicy Długosza 36/5  w Nowym Sączu" II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-09-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont nawierzchni placu przed głównym wejściem do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-10-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-09-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Modernizacja dachu budynku Barbackiego 1 w Nowym Sączu” II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-09-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Modernizacja dachu budynku Barbackiego 1 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-09-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-09-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UWAGA! PONOWNE ROZSTRZYGNIĘCIE!] Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn.: „Wycinka drzew (samosiejek) których obwód pnia nie  przekracza długości określonych w art.83f Ustawy o Ochronie Przyrody, na terenie strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu - działka 2 obręb 114 w Nowym Sączu.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-09-26
Typ przetargu: Usługa

2019-09-12 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę drzew i krzewów do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-09-23
Typ przetargu: Dostawa

2019-09-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie sieci c.o. w mieszkaniu położonym przy ulicy Naściszowskiej 7/4 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-09-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania:  Modernizacja wewnętrznej instalacji gazu w  mieszkaniu położonym przy ulicy Długosza 36/5  w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-09-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz sieci c.o. w  mieszkaniu położonym przy ulicy Jagiellońskiej 21/4 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-09-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont mieszkania komunalnego nr 7 w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-09-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont mieszkania komunalnego nr 7 w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-09-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz sieci c.o. w mieszkaniu położonym przy ulicy Sobieskiego 7/2 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-09-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont mieszkania komunalnego nr 7 w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-09-11 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę ławek parkowych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-09-19
Typ przetargu: Dostawa

2019-09-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Modernizacja tarasów zewnętrznych oraz ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 9”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-08-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn.: „Boisko sportowe przy ul. Partyzantów w Nowym Sączu – podniesienie piłkochwytów”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-09-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-08-14 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

[UWAGA! ZMIANA] Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę mebli i pozostałego wyposażenia pomieszczeń wraz z montażem oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i dodatkowy sprzęt elektroniczny na potrzeby Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-09-10
Typ przetargu: Dostawa

2019-08-13 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usług telefonii komórkowej na lata 2019-2021 dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych i spółek działających w ramach grupy zakupowej.

Zaktualizowano (26.08.2019 r.)

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-09-02
Typ przetargu: Usługa

2019-08-22 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Opracowaniu operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych istniejącymi wylotami sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza do wód powierzchniowych”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-08-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-08-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych położonych przy ulicy Jana Pawła II 40/5, Broniewskiego 30c/8, Broniewskiego 16f/4, Broniewskiego 30c/4, Broniewskiego 16a/5, Barskiej 6f/13, Śniadeckich 6/12, Śniadeckich 6/4, Długosza 36/19, Nawojowska 27/3, Konstanty 12/6, Limanowskiego 2/27 w Nowym Sączu"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-08-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont lokalu nr 1 w budynku przy Jagiellońskiej 48 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-08-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Remont balkonów w budynku  położonym przy Aleja Stefana Batorego 44 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-08-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu na : „Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych istniejącymi wylotami sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza do wód powierzchniowych”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-08-06
Typ przetargu: Usługa

2019-07-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu jadalni w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu, ul. Broniewskiego 1” (II)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-08-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-08-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont balkonów w budynku  położonym przy Aleja Stefana Batorego 44 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont lokalu nr 15 w budynku przy Jagiellońskiej 21 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza w tym także kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji a w razie konieczności zabiegów eutanazji zwierząt z terenu miasta Nowego Sącza, przebywających w Miejskim Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu zlokalizowanym przy ul. Tłoki 24D”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-31
Typ przetargu: Usługa

2019-07-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Szkolna 7 w Nowym Sączu - realizacja w ramach zadania budżetowego pn.”Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku szkoły podstawowej nr 3, ul. Szkolna 7”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-11 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: „Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy – modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Broniewskiego”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu jadalni w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu, ul. Broniewskiego 1”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu – dostosowanie budynku przy ul. Królowej Jadwigi 29 do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby tworzenia nowych miejsc przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu ul. Rokitniańczyków 26"

 

Odpowiedź na zapytanie oferenta

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-07-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawę koszy ulicznych na odpady

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-16
Typ przetargu: Dostawa

2019-07-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3,ul. Szkolna 9 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-12
Typ przetargu: Dostawa

2019-07-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Wykonanie utwardzenia terenu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu, ul. Broniewskiego 1

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-06-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawa i montaż altany na potrzeby Żłobka Miejskiego nr 3,  ul. Kusocińskiego 4a w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu na: „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy – modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Broniewskiego”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-07-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Orła Białego- boczna wraz w Placem Zabaw Dąbrówka w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

UWAGA - unieważnienie

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2019-05-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulicy Jesionowej od ul. Dunikowskiego do torów kolejowych w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.”

UWAGA unieważnienie

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2019-05-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Św. Rocha  w Nowym Sączu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

UWAGA - unieważnienie

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2019-06-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont łazienki przy pok. 35 – internat I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 17 w Nowym Sączu”. II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-06-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej, w ramach zadania „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy – modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Tłoki””

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-17
Typ przetargu: Dostawa

2019-05-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Prace z zakresu gospodarki komunalnej, uporządkowanie terenów wzdłuż poboczy dróg oraz konserwacja systemu odwadniającego osuwiska FALKOWA”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[ZAMKNIĘTY] Ogłoszenie o przetargu na „Remont łazienki przy pok. 35 – internat I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 17 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34”

 

Dodano wyjaśnienia

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Budowa placu zabaw przy żłobku miejskim – ul. Kusocińskiego w Nowym Sączu"

 

Udzielono odpowiedzi na zapytanie

Udzielono odpowiedzi na zapytanie 2 (karuzela)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza - 2019
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-06-03
Typ przetargu: Usługa

2019-05-24 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Dostawa piasku na plażę przy rzece Kamienica w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-05-31
Typ przetargu: Usługa

2019-04-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na terenach miejskich”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-05-27
Typ przetargu: Usługa

2019-05-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Remont sali lekcyjnej Nr 1 - budynek Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[AKTUALIZACJA] Ogłoszenie o przetargu na „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy – modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. 1 Brygady”

 

Wyjaśnienie: treść wyjaśnienia

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-05-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na realizację zadania pn.: "Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-05-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-05-07 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont balkonów w budynku  położonym przy Aleja Stefana Batorego 44 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Modernizację pomieszczeń kuchni i łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 18 w
Nowym Sączu ul. Sucharskiego 56"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont lokalu w budynku przy Rynek 21 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.
„Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku szkoły podstawowej nr 3, ul. Szkolna 7"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy – budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Witosa”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na realizację zadania pn.: „Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Zaprojektowanie i wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Zakładników (działka 117/4) w Nowym Sączu”.

 

Uwaga! Dodano mapkę z lokalizacją przedsięwzięcia

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Wykonywanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących oraz elektronicznego znakowania zwierząt z terenu Miasta Nowego Sącza”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-17
Typ przetargu: Usługa

2019-03-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy – modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Żywieckiej”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont  mieszkania położonego przy ulicy Długosza 48/2 w nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-04-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont balkonów w budynku  położonym przy Aleja Stefana Batorego 44 w Nowym Sączu”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-21 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA] Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont balkonów w budynku  położonym przy Aleja Stefana Batorego 44 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 14, ul. Towarowa 6 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 14,
ul. Towarowa 6 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania "Naprawa i konserwacja fontann miejskich"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz sieci c.o. w  mieszkaniu położonym przy ulicy Romanowskiego 11/8 w nowym Sączu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania "Wykonanie palmy wielkanocnej"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-26
Typ przetargu: Usługa

2019-03-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie Dostawy wraz z montażem 5 kpl. urządzeń redukujących dynamicznie moc wraz z systemem stabilizacyjno-zapłonowym na obwodach oświetlenia ulicznego Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2019-03-13 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR „Piątkowa” przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont kominów w budynku przy ul. Jagiellońskiej 73 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Modernizacja – remont części budynku położonego przy ul. Starowiejskiej 2  w Nowym Sączu”, realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Aby w Nowym Sączu Chciało Się Żyć”

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji wentylacyjnej
w pomieszczeniach kuchni oraz instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w jadalni w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu ul. Broniewskiego 1 (Internat)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-03-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn.: „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie – przystosowanie, zakup, ułożenie podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5  w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Remont korytarza w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34 – II etap"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Wymiana stolarki okiennej w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu, ul. Reja 8"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu ul. Św. Ducha 6 zgodnie z decyzją nr 80/MZ/2018 Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu znak: MZ.5580.70.3.2018 z dnia 25.10.2018r

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-22 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn.: „Wymiana posadzki w sali lekcyjnej Nr 21 – budynek I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wymiana posadzki w sali lekcyjnej nr 20 oraz korytarzu I piętra - budynek Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 w Nowym Sączu”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR „Piątkowa” przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu”.

UWAGA - unieważnienie przetargu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-13 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie o przetargu dla zadania pn.: „Wymiana posadzki w sali lekcyjnej Nr 21 – budynek I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu położonym przy ul. Daszyńskiego 1a/14 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont  mieszkania położonego przy ulicy Długosza 48/2 w nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Remont  mieszkania położonego przy ulicy Zygmuntowskiej 2/3 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu ul. Św. Ducha 6 zgodnie z decyzją nr 80/MZ/2018 Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu znak: MZ.5580.70.3.2018 z dnia 25.10.2018r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-02-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja stołówki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1, ul. Rokitniańczyków 26 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-01-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont mieszkania komunalnego nr 8 w budynku przy ul. Zamenhoffa 8 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-01-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektu ZP w N. Sączu ul. Paderewskiego 19”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2019-01-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Ustawienie szalet przenośnych wraz z serwisem na czas trwania imprez plenerowych organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza oraz ich usunięcie po zakończeniu imprezy"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-05
Typ przetargu: Usługa

2019-01-21 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[AKTUALIZACJA] Ogłoszenie i przetargu na wykonanie: usługi wycinki drzew i krzewów z obowiązkiem uporządkowania terenu, na potrzeby
realizacji „Rewitalizacji Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”.

 

UWAGA!

Zmiana i wyjaśnienia zaproszenia do złożenia oferty

Zmiana druku: Oferta

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-01-30
Typ przetargu: Usługa

2019-01-16 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Wymiana stolarki w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy Zamenhofa 2d/38 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-01-22
Typ przetargu: Robota budowlana