BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 Poniżej 30 000 €

2018-12-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi ,które zostały ranne w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Nowego Sącza"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-12-21
Typ przetargu: Usługa

2018-12-13 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na:  "Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych polegających na:  kompleksowej opiece weterynaryjnej a także wykonywaniu zabiegów sterylizacji lub kastracji a w razie konieczności zabiegów eutanazji psów z terenu miasta Nowego Sącza, przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Krynicy Zdrój z siedzibą Powroźnik 140".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-12-20
Typ przetargu: Usługa

2018-12-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Utrzymanie 93 sztuk tablic ogłoszeniowych Urzędu Miasta Nowego Sącza w roku 2019”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-12-18
Typ przetargu: Usługa

2018-12-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na:  "Wykonanie szopki bożonarodzeniowej na Plantach Miejskich"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-12-12
Typ przetargu: Usługa

2018-12-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Dostarczenie specjalistycznych worków do podlewania drzew

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-12-11
Typ przetargu: Dostawa

2018-12-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi pn.: Dostarczenie Internetu w ramach trwałości projektu pn.: „Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-12-07
Typ przetargu: Usługa

2018-12-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 i 130 a ust 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2018-11-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-12-10
Typ przetargu: Usługa

2018-11-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych polegających na szczepieniu przeciw wściekliźnie, leczeniu psów u których objawy chorobowe wystąpią w okresie 14 dni od dnia ich przywiezienia do Schroniska, wykonywaniu  zabiegów sterylizacji lub kastracji a w razie konieczności zabiegów eutanazji psów z terenu miasta Nowego Sącza, przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu z siedzibą ul. Kokoszków 101, 34 – 400 Nowy Targ."

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-29
Typ przetargu: Usługa

2018-11-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu   na wykonanie zadania: Remont kominów w budynku przy ul. Jagiellońskiej 40a w Nowym Sączu w związku z decyzją PINB.INB.5162.9.2018

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-11-22 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wymiana stolarki w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy Matejki 28/4 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-11-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "świadczenie usług ochrony obiektów Urzędu Miasta Nowego Sącza w formie monitorowania i ochrony obiektów  w systemie dyskretnego ostrzegania (monitoring i interwencje) wraz z konserwacją systemów alarmowych"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-20
Typ przetargu: Usługa

2018-11-16 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego - dostawa i montaż urządzenia zabawowego wraz z wykonaniem odcinka dojazdu  na placu zabaw - osiedle Wojska Polskiego w Nowym Sączu."

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-10-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

UWAGA: zmiana treści ogłoszenia] Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza"

 

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2018-11-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Dostawa grzejników do lokalu przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2018-10-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena c.d.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-11-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-10-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Remont balkonów od podwórza na budynku Al. Batorego 44 w Nowym Sączu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-10-12 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn. "Prace remontowe - ocieplenie części elewacji budynku Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu wraz z robotami towarzyszącymi"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-10-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania:  Wyburzenie budynku gospodarczego przy ul. Zygmuntowskiej 2 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-09-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Zapytanie ofertowe na : Usługę zorganizowania kampanii edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej w związku z realizacją projektu  pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-16
Typ przetargu: Usługa

2018-10-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont więźby dachowej i pokrycia dachu budynku położonego przy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-10-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na : Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena c.d.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-09-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie przetargu na: Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Helena c.d.

UWAGA - UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU!

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-10-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-10-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę rur spustowych, czyszczenie i uszczelnienie rynien na budynku Strzelców Podhalańskich 18 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-09-07 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wykonanie toalety w lokalu  przy ul. Krakowskiej 31 w Nowym Sączu”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-08-21 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu na zadanie pn. „Wewnętrzne place wraz z dojściami w obrębie ulic Bóźniczej, Kazimierza Wielkiego, Tymowskiego oraz Pijarskiej w Nowym Sączu Etap II”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-09-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-08-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu na na wykonanie zadania: "Wykonanie ścianki działowej w gabinecie pedagoga SP nr 1 w Nowym Sączu"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2018-08-21 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: "Rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego – budowa boiska do mini siatkówki"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-08-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie sieci logicznej i elektrycznej w lokalu przy ul. Rynek 3 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-08-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu dotyczącego usługi zorganizowania kampanii edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

UNIEWAŻNIENIE!

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-28
Typ przetargu: Usługa

2018-08-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Remont sali lekcyjnej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-08-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Dostawę i montaż opraw oświetleniowych – budynek Szkoły Podstawowej Nr 17, ul. Mała Poręba 57 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-08-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu na "Modernizację centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowym Sączu – II etap"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-08-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[UNIEWAŻNIONY] Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro: „Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie ”Jedność” Nowy Sącz”

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-08-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

[AKTUALIZACJA] Ogłoszenie przetargu na: "Wykonanie badań geologicznych z opinią mających na celu rozpoznanie geologiczne terenu Szkoły Podstawowej Nr 11, ul. Długoszowskiego 126 w zakresie możliwości inwestycyjnych w szczególności rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów lub budowy nowych obiektów."

 

Zapytanie dotyczące przetargu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-08-17
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-07-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

(UNIEWAŻNIONY) Ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie "Jedność" Nowy Sącz”

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-08-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Wymiana stolarki w lokalu  przy ulicy Krakowskiej 31 w Nowym Sączu"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-07-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniu przy ul. Naściszowskiej 7 w Nowym Sączu"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-07-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Remont rynien w budynku  przy ul. Rynek 3 w Nowym Sączu"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-07-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie projektu  budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-07-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Modernizacja, remont terenu sportowo-rekreacyjnego, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109 w Nowym Sączu - boisko do piłki nożnej - ETAP I"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-07-24 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wymiana nawierzchni przed szkołą oraz wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-07-09 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni przed szkoła oraz wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Tarnowska 109 w Nowym Sączu.
 

PRZETARG UNIEWAŻNIONO.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-07-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na realizację zadania pn.: Wymiana nawierzchni chodników wokół budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 9

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-07-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-06-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie: Aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów adaptacji lokalu przy ul. Żółkiewskiego 23 w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-06-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie: Aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów adaptacji lokalu przy Al. Wolności 39A w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-06-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie dotyczące przetargu na wykonanie: Aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów adaptacji lokalu przy ul. Romanowskiego 2 w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-06-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Wykonywanie  usług w zakresie przyjęcia do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymania doprowadzanych z terenu miasta Nowego Sącza  psów bezdomnych  a także psów odebranych na podstawie decyzji właściwego organu administracji publicznej wydanej w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-28
Typ przetargu: Usługa

2018-06-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn. "Naprawa płyty balkonu, remont kominów nad powierzchnią dachu w budynku Internatu Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu ul. Reja 8"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-06-12 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu ul. Św. Ducha 6

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-06-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu dotyczącego modernizacji łazienek w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 17 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-06-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Remont – osuszenie części korytarza (poziom piwnic) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-06-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-05-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu dotyczące modernizacji łazienek w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 17 w Nowym Sączu.

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-06-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wymiana stolarki w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy Jana Pawła II 40-14 i 40-12 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-05-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania – remont balkonów budynku przy Alejach Batorego 44 w Nowym Sączu

UWAGA – zadanie realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę, budynek podlega ochronie Konserwatora Zabytków

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-05-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn.: “Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Starowiejskiej 2”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-05-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Remont – osuszenie części korytarza (poziom piwnic) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-05-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach przy ul. Rynek 3 w Nowym Sączu
UWAGA – zadanie realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę, budynek podlega ochronie Konserwatora Zabytków

 

UWAGA: Zmiana przedmiaru robót.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-05-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wymiana stolarki w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy Zamenhofa 8/18 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-04-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Wykonanie wewnętrznego chodnika  dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji przy Zespole Szkół Nr 5 Specjalnych ul. Magazynowa Nr 6 w Nowym Sączu”
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-05-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-05-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wymiana stolarki w mieszkaniach komunalnych położonych przy ulicy Broniewskiego 16a-15, Jana Pawła II 40-35, Długosza 36-2, Długosza 48-4, Rynek 25/2, Franciszkańska 12/8,  Sobieskiego 7/2, Sobieskiego 5/3, Plac Dąbrowskiego 2/2, Matejki 28/20,  Matejki 28/2, Broniewskiego 18d-9, Jagiellońska 21-10, Aleje Wolności 37e-14, Krakowska 31 basta, Broniewskiego 30c/8,  Batorego 81f/10, Batorego 81a/15, Matejki 28/11, Długosza 44/2, Limanowskiego 2/27, Długosza 44/6, Batorego 44/6, Sienkiewicza 31b/9, Sabały 16/4 w Nowym Sączu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-04-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Modernizacja bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-04-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Remont podłogi w pomieszczeniach świetlicy - budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 – filia, ul. Barbackiego 34 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-04-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Zaproszenia do złożenia oferty na „Wykonanie miejsca do grillowania na stadionie ”Jedność” Nowy Sącz - projekt”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-03-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Zaprojektowanie i wykonanie ogólnodostępnej siłowni na terenie Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu ul. Rejtana 18.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-17
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-04-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na realizacje zadania pn: Remont korytarza w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-04-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2018-04-09 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Remont mieszkania komunalnego położonego przy ulicy I Pułku Strzelców Podhalańskich 4b/10 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2018-02-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników eDok w Urzędzie Miasta Nowego Sącza”

Odpowiedzi na pytania

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-02-23
Typ przetargu: Usługa

2018-12-21 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi ,które zostały ranne w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Nowego Sącza”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-01-03
Typ przetargu: Usługa