BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 Poniżej 30 000 €

2017-12-22 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych polegających na:  kompleksowej opiece weterynaryjnej a także wykonywaniu zabiegów sterylizacji lub kastracji a w razie konieczności zabiegów eutanazji psów z terenu miasta Nowego Sącza, przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Krynicy Zdrój z siedzibą Powroźnik 140.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-01-26
Typ przetargu: Usługa

2017-12-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na:  „Wykonywanie  usług w zakresie przyjęcia do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymania doprowadzanych z terenu miasta Nowego Sącza  psów bezdomnych  a także psów odebranych na podstawie decyzji właściwego organu administracji publicznej wydanej w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-01-26
Typ przetargu: Usługa

2017-12-12 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych polegających na szczepieniu przeciw wściekliźnie, leczeniu psów u których objawy chorobowe wystąpią w okresie 14 dni od dnia ich przywiezienia do Schroniska, wykonywaniu  zabiegów sterylizacji lub kastracji a w razie konieczności zabiegów eutanazji psów z terenu miasta Nowego Sącza, przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu z siedzibą ul. Kokoszków 101, 34 – 400 Nowy Targ.”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2018-01-26
Typ przetargu: Usługa

2017-12-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 i 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-12-22
Typ przetargu: Usługa

2017-11-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów
telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Uwaga !

  1. Wyjaśnienie treści umowy i opisu zamówienia
  2. Modyfikacja załącznika Nr 1 - formularz cenowy
  3. Modyfikacja załącznika Nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  4. Modyfikacja załącznika Nr 3 - projekt umowy
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-12-06
Typ przetargu: Usługa

2017-11-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wykonanie centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych położonych przy ulicy Wąsowiczów 7/1, 7/8 i 7/10 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-12-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-11-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 i 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-12-05
Typ przetargu: Usługa

2017-11-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługę dla zadania pn.:Usługę organizacji 14 wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i opiekunów na zajęcia przeprowadzane na Uczelniach Wyższych w Krakowie lub w Tarnowie w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2018 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO, II LO)” współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-12-04
Typ przetargu: Usługa

2017-11-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych polegających na:  kompleksowej opiece weterynaryjnej a także wykonywaniu zabiegów sterylizacji lub kastracji a w razie konieczności zabiegów eutanazji psów z terenu miasta Nowego Sącza, przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Krynicy Zdrój z siedzibą Powroźnik 140.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-11-23
Typ przetargu: Usługa

2017-11-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: Wymiana stolarki okiennej w lokalach przy ul. Sobieskiego 1

 

Uwaga (17.11.2017 r.)!

Przedłużenie terminu składania ofert

 

Opis robót

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-11-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wymiana stolarki w mieszkaniu komunalnym przy ul Rynek 3 Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-11-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Remont mieszkania komunalnego położonego przy ulicy Limanowskiego 11/21 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-10-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Wykonywanie  usług w zakresie przyjęcia do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymania doprowadzanych z terenu miasta Nowego Sącza  psów bezdomnych  a także psów odebranych na podstawie decyzji właściwego organu administracji publicznej wydanej w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-11-03
Typ przetargu: Usługa

2017-10-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wymiana stolarki w mieszkaniach komunalnych położonych przy ulicy Batorego 81e/4 i Aleje Wolności 37f/10 Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-09-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: „Adaptacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-10-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-09-07 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie dojścia do budynków komunalnych przy ul. Żółkiewskiego, Węgierskiej 46 i Zawiszy Czarnego 55, 57 w Nowym Sączu"

 

UWAGA!

Zmiana terminu przyjmowania ofert

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-08-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Naprawa stropu nad mieszkaniem socjalnym w budynku Śniadeckich 6 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-08-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wykonanie dojścia do budynków komunalnych przy ul. Żółkiewskiego , Węgierskiej 46 i Zawiszy Czarnego 55, 57 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-08-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Renowacja skoczni do skoku w dal oraz boiska do pchnięcia kulą w ramach zadania ,,Renowacja nawierzchni bieżni i boisk szkolnych w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu ul. Rejtana 18”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-08-07 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonania zadania pn.: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu – remont ogrodzenia - ETAP II
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-07-11 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont posadzki w pokoju nauczycielskim w Zespole Szkół Nr 3 w Nowym Sączu ul. Morawskiego 2”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-07-28
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-07-12 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania „CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA ul. Szwedzka 2 w Nowym Sączu w ramach zadania: Modernizacja budynku przy ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-07-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-07-11 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Wymiana posadzki sportowej w sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-07-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-07-07 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Batorego 76 w Nowym Sączu.

 

Odpowiedź zamawiającego na pytanie oferenta

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-06-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

„Renowacja nawierzchni bieżni sportowej w ramach zadania: Renowacja nawierzchni bieżni oraz boisk szkolnych przy Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu ul. Rejtana 18”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-06-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-06-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Batorego 76 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-06-14 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonania zadania pn.: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu – remont ogrodzenia - ETAP I.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-06-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie przetargu (wraz z załącznikami) na wykonania zadania pn.: Remont elewacji frontowej od strony rynku i elewacji bocznej od ulicy Piastowskiej polegający na poprawieniu estetyki budynku „ Pałac Młodzieży” znajdujący się na ul. Rynek 14 w Nowym Sączu. (2)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-06-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Batorego 76 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-05-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Malowanie sali gimnastycznej  oraz pomieszczenia na sprzęt sportowy w Zespole Szkół ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-06-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-05-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Remont posadzki w korytarzu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul.Grodzka 34 - II piętro"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-06-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-05-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn: "Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 20 w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 2"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-06-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-05-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn. "Remont mieszkania socjalnego położonego przy ul. Krakowskiej 31/7 w Nowym Sączu".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-05-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont mieszkania komunalnego Matejki 28/12 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-05-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenia o przetargu na wykonania zadania pn.: Remont elewacji frontowej od strony rynku i elewacji bocznej od ulicy Piastowskiej polegający na poprawieniu estetyki budynku „Pałac Młodzieży” znajdujący się na ul. Rynek 14 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-05-12 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy Plac Dąbrowskiego 2/4 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-04-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont mieszkania komunalnego Al. Batorego 81 D/13 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-04-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont pokrycia dachu budynku komunalnego Dwernickiego 1 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-03-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont szatni (nr 01) przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-04-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-04-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn: Adaptacja sal dydaktycznych Gimnazjum nr. 5 w Nowym Sączu na potrzeby gimnastyki korekcyjnej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-03-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: "Remont sanitariatów w budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Długosza 17 w Nowym Sączu."

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-03-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-03-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Naprawa pokrycia dachu nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 84”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-03-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-02-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Remont mieszkania komunalnego Al. Batorego 81 B/3 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-03-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-01-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont mieszkania komunalnego Jagiellońska 21/14 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-03-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-02-24 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 6 – 6 szt. okien o wym. 340x164cm”.

Uwaga:

  1. Wyjaśnienia do przetargu (01.03.2017 r.)
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-03-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-03-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Remont mieszkania socjalnego położonego przy ulicy Lwowskiej 40-42/3 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-02-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont mieszkania komunalnego Sikorskiego 31 D/3 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2017-02-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Modernizacja łazienki i toalety w Miejskim Przedszkolu nr 20 w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 2”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-02-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-01-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na.: „Wykonanie przeglądów rocznych (półrocznych) budynków wraz z placami (zabaw, sportowych, ogólnego przeznaczenia oraz urządzeniami z nimi związanymi) oraz przeglądów 5-letnich technicznych obiektów oświatowych będących w zasobach Miasta Nowy Sącz”

 

  1. Wyjaśnienia treści ogłoszenia o przetargu (pytania i odpowiedzi) (30.01.2017 r.)
     
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-02-20
Typ przetargu: Usługa

2017-02-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Mycie samochodów służbowych Urzędu Miasta Nowego Sącza

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-02-14
Typ przetargu: Usługa

2017-01-13 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Remont mieszkania komunalnego położonego przy ulicy Jagiellońskiej 48/1 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-02-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2017-01-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Remont mieszkania komunalnego Długosza 48/2 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2017-01-27
Typ przetargu: Robota budowlana