BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 Poniżej 30 000 €

2016-11-09 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 i 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-12-19
Typ przetargu: Usługa

2016-11-22 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Dostawa wody źródlanej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza wraz z dzierżawą dystrybutorów.

 

Aktualizacja (30.11.2016)

  1. Modyfikacja Załącznika Nr 3 - projekt umowy
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-12-12
Typ przetargu: Dostawa

2016-11-16 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-12-08
Typ przetargu: Usługa

2016-11-24 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć on-line z biologii, chemii, matematyki, oraz zajęć w ramach kół naukowych z biologii, chemii, matematyki, w ramach projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO)"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-12-06
Typ przetargu: Usługa

2016-11-22 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wykonywanie  usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  miasta Nowego Sącza.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-12-01
Typ przetargu: Usługa

2016-11-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonania zadania pn.: „Wykonanie usługi gastronomicznej w postaci zorganizowania cateringów wraz z obsługą w miesiącu listopadzie i grudniu 2016 r. podczas spotkań, szkoleń oraz konferencji organizowanych w Nowym Sączu w ramach prac związanych z opracowaniem Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-11-18
Typ przetargu: Usługa

2016-10-24 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

UWAGA! Zmiany (04.11.2016 r.):

 

1. Odpowiedź na pytania Orange

2. Projekt umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia) - zmodyfikowany

3. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do ogłoszenia) - zmodyfikowany

4. Formularz oferty (załącznik nr 4 do ogłoszenia) - zmodyfikowany

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-11-17
Typ przetargu: Usługa

2016-10-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-11-16
Typ przetargu: Usługa

2016-10-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku położonego przy ul. Węgierskiej 46 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-10-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Wymiana izolacji pionowych i poziomych fundamentów w części budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-10-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-10-13 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn. : Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu”

ETAP I – wymiana instalacji zewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi.

Uwaga uzupełnienie przetargu (17.10.2016 r.):

  1. Projekt zagospodarowania działki.
  2. Przekroje.
Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-10-11 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku położonego przy ul. Sabały 16 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-10-11 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku położonego przy ul. Węgierskiej 22 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-10-11 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn. :Zespół Szkół nr 5 Specjalnych przy ul. Magazynowej 6 – wymiana pokrycia dachu i roboty towarzyszące budynek garażu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-10-11 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: Zespół Szkół nr 5 Specjalnych przy ul. Magazynowej 6 – wymiana pokrycia dachu i roboty towarzyszące budynek „C” – magazyn

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-09-21 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie i dostawę przezroczystych urn wyborczych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2016-09-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, na: sporządzenie analizy finansowej i ekonomicznej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-09-22
Typ przetargu: Usługa

2016-08-12 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Remont zniszczonej wiaty na odpady komunalne przy ul. Szujskiego 18 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-07-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Przebudowę pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu na potrzeby Oddziału Przedszkolnego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-07-12
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-06-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont podłogi w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-07-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-07-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Remont mieszkania komunalnego położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 23/6 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-06-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu– remont pionów wentylacyjnych i kominów - etap III, internat


 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2016-06-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: Malowanie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Batorego 76 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-06-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-05-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont chodnika przy budynku położonym przy ul. Naściszowskiej 6 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-05-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Mickiewicza 10 w Nowym Sączu ”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-05-16 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Wykonywanie usług weterynaryjnych polegających na sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących z terenu  miasta Nowego Sącza.”
   
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2016-05-16 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont chodnika przy budynku położonym przy ul. Naściszowskiej 6 w Nowym Sączu”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-05-13 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Jana Pawła II 40 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-05-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonania zadania pn.: Miejski Ośrodek Kultury przy Al. Wolności 23 w Nowym Sączu– remont pionów wentylacyjnych i kominów.

UWAGA! Zamawiający Miasto Nowy Sącz zmienia termin składania ofert i przesuwa termin złożenia ofert na dzień 16.05.2016 r. do godz. 11,30.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-05-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: "Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu – remont pionów wentylacyjnych i kominów - etap II, budynek szkolny i internat"

 

UWAGA! Zamawiający Miasto Nowy Sącz zmienia termin składania ofert i przesuwa termin złożenia ofert na dzień 16.05.2016 r. do godz. 11,30.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-05-09 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Remont mieszkania komunalnego położonego przy ulicy Lwowskiej 12-14/6 w Nowym Sączu."

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-05-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont mieszkania komunalnego położonego przy ul. Długosza 36/12 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie remontu łazienki przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół
Samochodowych w Nowym Sączu ul. Rejtana 18 ”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-22 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont mieszkania komunalnego położonego przy ul. Małeckiego 3b/17 w Nowym Sączu”

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Wymiana stolarki w mieszkaniach komunalnych w budynkach przy ulicy Sienkiewicza 44/5, Kraszewskiego 4/1, Broniewskiego 16 a/13, Broniewskiego 16 c/3, Limanowskiego 2/24, Matejki 28/27, Matejki 28/24, Matejki 28/30, Barska 6d/9, Strzelecka 4/6, Rynek 25/2, Zamenhofa 2d/39, Jagiellońska 21/10, Plac Dąbrowskiego 2/3, Krakowska 31/4, Wazów 9/2, Długosza 36/8, Batorego 68/6, Grota Roweckiego 10/17, Broniewskiego 16c/7 i Jagiellońskiej 50/2 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-04-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonania zadania pn.: Wymiana instalacji nawiewno-wywiewnej w przedszkolu nr 14 ul. Nawojowska 9 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-03-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Remont mieszkania socjalnego położonego przy ulicy Jagiellońskiej 21/11 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-03-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-03-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu: „Wymiana stolarki okiennej w budynku warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu ul. Rejtana 18 – II Etap”

 

Wyjaśnienia treści ogłoszenia o przetargu  (11.03.2016 r.)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-03-18
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-03-16 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: Wymiana instalacji nawiewno-wywiewnej w przedszkolu nr 14 ul. Nawojowska 9 w Nowym Sączu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2016-02-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Mycie samochodów służbowych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-03-10
Typ przetargu: Usługa

2016-02-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi dla remontu łazienek w budynku Gimnazjum nr 1, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.
 

Załącznik Nr 2 - formularz oferty (24.02.2016 r.)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-03-08
Typ przetargu: Usługa

2016-03-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie usługi drukowania i dostawy „Rocznika Sądeckiego” t. XLIV oraz książki w ramach  Biblioteki „Rocznika Sądeckiego” - „Choć po lewicy, a wszelako prawy… Józef Oleksy 1946-2015”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-03-03
Typ przetargu: Dostawa

2016-02-22 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na remont mieszkania komunalnego położonego przy ulicy Długosza 36/18 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-03-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2016-02-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie usługi drukowania i dostawy wydawnictwa albumowego "Panorama sportu sądeckiego". 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-02-29
Typ przetargu: Usługa

2016-01-21 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu „Świadczenie usług medycznych dla Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w roku 2016". (SUP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-02-02
Typ przetargu: Usługa

2016-01-21 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wymiana obicia ścian z płyt azbestowych w budynku ul. Broniewskiego 14 w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana