BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 Poniżej 30 000 €

2015-12-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszeni o przetargu na:
1. Zrzucanie śniegu z dachu budynku Ratusza wraz z usunięcie sopli i śniegu z gzymsów.
2. Usunięcie sopli i śniegu z gzymsów budynku Ratusza.

UWAGA !

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (28.01.2016 r.)

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2015-11-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na:

  1. Zrzucanie śniegu z dachu budynku Ratusza wraz z usunięcie sopli i śniegu z gzymsów.
  2. Usunięcie sopli i śniegu z gzymsów budynku Ratusza.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2015-12-08 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług pocztowych dla SUP w 2016 r.

 

Uwaga!

  1. informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. (15.12.2015 r.)
  2. Wyjaśnienia treści oraz zmiany w ogłoszeniu o przetargu )16.12.2015 r.)
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-22
Typ przetargu: Usługa

2015-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Sprzedaż i dostawę leków oraz art. medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”. (DPS 159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-22
Typ przetargu: Dostawa

2015-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Sprzedaż i dostawę artykułów chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”. (DPS 159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-21
Typ przetargu: Dostawa

2015-12-07 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-17
Typ przetargu: Usługa

2015-12-03 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o zapytaniu cenowym na zakup książek dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej w 2016 r

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-17
Typ przetargu: Dostawa

2015-11-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „świadczenie usług ochrony obiektów Urzędu Miasta Nowego Sącza w formie monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania (monitoring i interwencje) wraz z konserwacją systemów alarmowych”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-15
Typ przetargu: Usługa

2015-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Sprzedaż i dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”. (DPS 159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-14
Typ przetargu: Dostawa

2015-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Sprzedaż i dostawę jaj do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”. (DPS 159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-11
Typ przetargu: Dostawa

2015-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Usługi z zakresu medycyny pracy: sukcesywne badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne i sanitarne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”. (DPS 159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-11
Typ przetargu: Usługa

2015-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Sprzedaż i dostawę art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”. (DPS 159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-11
Typ przetargu: Dostawa

2015-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Sprzedaż i dostawę owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”. (DPS 159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-11
Typ przetargu: Dostawa

2015-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Sprzedaż i dostawę ryb do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”. (DPS 159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-11
Typ przetargu: Dostawa

2015-11-24 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn.: "Dostawa środków czystości dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu".

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-10
Typ przetargu: Dostawa

2015-11-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 i 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów.(WKT)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-09
Typ przetargu: Usługa

2015-11-16 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na dozór budynku Ratusza w Nowym Sączu w roku 2016, 2017 i 2018.

 

UWAGA!

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 24.11.2015 r.

2. Wyjaśnienia do SIWZ - 26.11.2015

3. Modyfikacja Załącznika Nr 3 (projekt umowy) - 26.11.2015 r.

4. Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert - 07.12.2015 r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-07
Typ przetargu: Usługa

2015-11-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń i sieci telefonicznych wewnętrznych w pomieszczeniach administracyjno – biurowych Urzędu Miasta”.

 

Uwaga!

1. Modyfikacja Załącznika Nr 3 (wykaz central telefonicznych) - 04.12.2015 r.

2. Nowy Załącznik Nr 4 (Wykaz i lokalizacja poszczególnych nr telefonicznych) - 04.12.2015 r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2015-11-12 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych i modemów internetowych dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Uwaga!

1. Zamiana Załącznika Nr 1 (oferta) - 13.11.2015 r

2. Zmiana Załącznika Nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - 13.11.2015 r

3. Wyjaśnienia  23.11.2015 r.

4. Modyfikacja Załącznika Nr 1 (oferta) - 23.11.2015 r.

5. Modyfikacja Załącznika Nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - 23.11.2015 r.

6. Modyfikacja Załącznika Nr 3 (projekt umowy) - 23.11.2015 r.

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-30
Typ przetargu: Usługa

2015-11-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Dostarczenie Internetu w ramach trwałości projektu pn.: „Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-26
Typ przetargu: Usługa

2015-11-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Wymiana stolarki w mieszkaniach komunalnych w budynkach przy ulicy Sienkiewicza 17a/10, Sienkiewicza 39/4, Nawojowska 27/4, Al. Batorego 62, Kazimierza Wielkiego 6/1 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-11-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Docieplenie ściany szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11, ul. Długoszowskiego 126 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-11-03 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługę organizacji szkolenia pn. „Obsługa kas fiskalnych oraz obsługa wózka
jezdniowego z wymianą butli gazowej". (SUP)

 

wyjaśnienia treści ogłoszenia

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-13
Typ przetargu: Usługa

2015-11-12 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wymianę stolarki piwnicznej i drzwi wejściowych w budynku położonym przy ulicy Naściszowskiej 6 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-11-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na dostawę bonów towarowych na okaziciela w 2016 roku składającą się z 2 zadań:

Zadanie Nr 1

Dostawa bonów towarowych na okaziciela, realizowanych w placówkach na terenie miasta Nowego Sącza dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - zwanych dalej także: "bonami", "bonami towarowymi",

Zadanie Nr 2

Dostawa bonów towarowych na okaziciela, realizowanych w placówkach na terenie miasta Nowego Sącza dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - zwanych dalej także: "bonami", "bonami towarowymi". (MOPS)

 

 

 

Wyjaśnienia do postępowania

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-12
Typ przetargu: Dostawa

2015-10-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza”. (WGK)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-10-12
Typ przetargu: Usługa

2015-10-23 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługę organizacji szkolenia pn.: "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC" (SUP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-02
Typ przetargu: Usługa

2015-10-08 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługę organizacji szkolenia pn. "Przedsiębiorczość - własna firma" (SUP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-10-29
Typ przetargu: Usługa

2015-10-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn. "Wykonanie przyłączenie wodociągowe do budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Jana Pawła II 40 w Nowym Sączu". (WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-10-14 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: na usługę organizacji szlolenia pn. ;,Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą IVIAG 135 z nauką czytania rysunku technicznego".(SUP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-10-23
Typ przetargu: Usługa

2015-10-13 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn. : Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Szkolnej 9 w Nowym Sączu – budowa skoczni do skoków w dal.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-10-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-10-12 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na sporządzenie analizy finansowej, ekonomicznej i analizy ryzyka dla projektu pn. "Wsparcie służb ratunkowych na terenie Nowego Sącza" na potrzeby przygotowania wniosku na dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 5 Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu Podziałanie 5.1.2 Wsparcie Służb Ratunkowych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-10-19
Typ przetargu: Usługa

2015-10-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonania zadania pn. : Szkoła podstawowa nr 14 w Nowym Sączu przy ul.Towarowej 6 –  przebudowa wjazdu.

 
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-10-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-10-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Adaptacja mieszkania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących na bibliotekę wraz z czytelnią”. (WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-10-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-09-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: "Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Szkolnej 9 w Nowym Sączu – budowa skoczni do skoków w dal". (WIM)

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-09-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: „Naprawa pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu przy ulicy Długosza 5”. (WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-10-09
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-09-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wymianę stolarki okiennej w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 6 – 2 szt. okien o wym. 340x164cm”. (WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-10-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-09-21 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługę organizacji szkolenia pn. "Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika transportu drogowego rzeczy" (SUP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-10-01
Typ przetargu: Usługa

2015-08-28 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługę organizacji szkolenia pn. “Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV”. (SUP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-09-17
Typ przetargu: Usługa

2015-08-27 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na usługę organizacji szkolenia pn. „Przedsiębiorczość - własna firma'". (SUP)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-09-17
Typ przetargu: Usługa

2015-09-07 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania "Remont elewacji budynku komunalnego położonego przy ul.Naściszowskiej 6  w Nowym Sączu".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-08-26 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji rodzinnego wyjazdu do Parku Rozrywki Zatorland w Zatorze w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-09-03
Typ przetargu: Usługa

2015-08-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont elewacji budynku komunalnego położonego przy ul. Naściszowskiej 6  w Nowym Sączu”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-08-28 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Malowanie części pomieszczeń użytkowych w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Nowym Sączu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 31 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-08-11 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: Wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej informującej o pochodzeniu środków na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2015-08-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

 Ogłoszenie o przetargu na dostawę koszy ulicznych na odpady.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-08-24
Typ przetargu: Dostawa

2015-08-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Remont elewacji budynku komunalnego położonego przy ul. Naściszowskiej 6  w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-07-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla „Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2, ul. Bora Komorowskiego 7-wymiana instalacji elektrycznej”.(wim)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-08-12
Typ przetargu: Usługa

2015-07-31 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

 Ogłoszenie o przetargu na „Remont pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku Wyspiańskiego 22 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-08-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-07-29 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji Targów Senioralnych połączonych z częścią konferencyjną, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w części Lidera. (mops)

 

Wyjaśnienia do przetargu

 

Wyjaśnienia do przetargu (03.08.2015 r.)

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-08-06
Typ przetargu: Usługa

2015-07-16 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonania zadania pn.: "Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu – remont pionów wentylacyjnych i kominów - etap I, budynek szkolny". (WIM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-07-31
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-07-24 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Wykonanie przyłączy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz wykonaniem odcinka instalacji wodnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 17, ul. Mała Poręba 57 w Nowym Sączu.(WIM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-07-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont mieszkania komunalnego położonego przy ulicy Sikorskiego 31b/11 w w Nowym Sączu".(WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-07-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku Wyspiańskiego 22   w Nowym Sączu”.(WIM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-07-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn. „Modernizacja auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu”.(WIM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-07-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-07-09 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: Dostawa i montaż osłon na grzejniki w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 przy ul. Bora Komorowskiego 7 w Nowym Sączu. (WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-07-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-07-20 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej w trybie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 Euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na:  "Archiwizację wytworzonej w latach 2010-2014  dokumentacji  niearchiwalnej  w ilości 7,80 mb, umieszczenie uporządkowanych akt w składnicy akt, oraz przeprowadzenie postępowania związanego z przekazaniem do brakowania  ok. 4, 5 mb  dokumentacji której okres przechowywania upłynął,  zgodnie z obowiązującymi przepisami". (ŚDPS159a)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2015-06-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Przeprowadzenie dwóch odrębnych modułów szkoleń, o charakterze edukacyjnym, t.j realizację zajęć teoretyczno-praktycznych z zakresu:
1. „Pierwszej pomocy przedmedycznej” oraz
2. „Postaw i metod wychowawczych wobec młodzieży” z udziałem trenera fitness, dla pracowników
bezpośrednio pracujących z młodzieżą – wychowawców, specjalisty pracy socjalnej, w ramach realizacji projektu pn.:„Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytetu 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia. Cel II Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego

 

Uwaga:

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-07-06
Typ przetargu: Usługa

2015-06-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Modernizacja auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu”.(WIM)

 

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-06-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: "Dostawa i montaż osłon na grzejniki w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 przy ul. Bora Komorowskiego 7 w Nowym Sączu". (WIM)

 

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-07-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach użytkowych w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 33 w Nowym Sączu.” (WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-07-07 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Broniewskiego 1 w Nowym Sączu– remont pionów wentylacyjnych i kominów - etap I ,budynek szkolny. (WIM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-06-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
Nr 1, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu. (2)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-07-07
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-06-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza". (WOR)

 

Uwaga zmiany:

 

1. wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia

 

2. zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia

 

3. zmodyfikowany projekt umowy

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-07-07
Typ przetargu: Usługa

2015-06-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 2”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-07-06
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-06-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.
 

 

1. ogłoszenie o zamknięciu postępowania

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-06-24 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach użytkowych w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 33 w Nowym Sączu.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-06-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu przy ul. Łącznik 20 w ramach projektu “Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - budowa infrastruktury sportowej"

 

Uwaga:

Wyjaśnienie treści ogłoszenia

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-06-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-06-22 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Modernizację infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu przy ul. Łącznik 20 w ramach projektu “Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem” współfinansowego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - oświetlenie wnętrza wiaty poprzez zabudowę 1 szt oprawy typu LED zasilanej poprzez układ ogniw fotogalwanicznych zabudowanych na slupie w pobliżu wiaty. (WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-06-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont balkonu w budynku komunalnym położonym przy ul. Królowej Jadwigi 4  w Nowym Sączu”.(WIM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-05-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich (protokoły kominiarskie) w budynku Zespołu Szkół nr 4 ul.. Św. Ducha 6". (WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-06-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-06-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na na wykonanie zadania: „Remont pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku Wazów 9 w Nowym Sączu”. (WIM)
 

 

Uwaga zmiany:

uzupełnienie załącznika do przetargu:

przedmiar robót

 

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-06-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wymiana stolarki w mieszkaniach komunalnych w budynkach przy ulicy Mickiewicza 10/7, Kraszewskiego 4/1, Broniewskiego 16d/1, Al. Wolności 41c/13, Al. Wolności 43b/1, Al. Wolności 43b/14, Rynek 3, Pijarska 17a/8, Daszyńskiego 7/11, Broniewskiego 8d/12, Sikorskiego 17/4, Wazów 9/4, Barska 6d/8 w Nowym Sączu”. (WIM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-05-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: "Remont mieszkania komunalnego położonego przy ul. Piotra Skargi 8/13 w Nowym Sączu".(WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-05-12 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji wycieczki jednodniowej do Zakopanego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ich rodzin w ramach środków ZFŚS.(MOPS)

 

Uwaga:

Wyjaśnienia treści ogłoszenia

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-05-20
Typ przetargu: Usługa

2015-05-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont mieszkania komunalnego położonego przy ulicy Piotra Skargi 8/13 w Nowym Sączu.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-04-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Dostawa i montaż bramy wjazdowej i furtki – ogrodzenie przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy  ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-05-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-04-21 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn: „Organizacja 6 dniowej wycieczki do Francji dla pracowników Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu, współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”. (DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-05-08
Typ przetargu: Usługa

2015-04-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont pomieszczenia szatni (nr 02) w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu ul. Rejtana 18”.(WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-05-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-04-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 6 – 6 szt. okien o wym. 340x164cm”. (WIM)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-05-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-05-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: „Wymiana stolarki w mieszkaniach komunalnych w budynkach przy ulicy Mickiewicza 10/7, Kraszewskiego 4/1, Broniewskiego 16d/1, Al. Wolności 41c/13, Al. Wolności 43b/1, Al. Wolności 43b/14, Rynek 3, Pijarska 17a/8, Daszyńskiego 7/11, Broniewskiego 8d/12, Sikorskiego 17/4, Wazów 9/4, Barska 6d/8 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-04-16 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Malowanie sali lekcyjnej wraz z wymianą podłogi, malowanie łazienki  na parterze budynku Gimnazjum Nr 1, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu”.(WIM)

 

Uwaga:

aktualizacja kosztorysu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-04-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-04-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe dla zadania pn.: „Dostawa i montaż bramy wjazdowej i furtki – ogrodzenie przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy  ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu”.(WIM)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-04-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na dostawę koszy ulicznych na odpady.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-04-14
Typ przetargu: Dostawa

2015-03-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na zadnie pn.: Wymiana instalacji oświetleniowej w budynku przedszkola nr 18 przy ul. Sucharskiego 56 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-04-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-04-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Wymiana zniszczonej podłogi w mieszkaniu komunalnym Śniadeckich 6/2 w Nowym Sączu”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-03-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Malowanie sali lekcyjnej wraz z wymianą podłogi, malowanie łazienki na parterze budynku Gimnazjum Nr 1, ul. Długosza 5 w Nowym Sączu”.

  1. Ogłoszenie o zamknięciu postępowania
Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-03-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-04-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont łazienki uwzględniający potrzeby osób niepełnosprawnych w mieszkaniu komunalnym położonym przy ulicy Kusocińskiego 5/3 w Nowym Sączu.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-02-24 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonania zadania pn.: Wymiana bramy wjazdowej do Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych ul. Magazynowa 6 w Nowym Sączu.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-03-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2015-03-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Przebudowa kominów w budynku położonym przy ul. Sabały 16 w Nowym Sączu”.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-03-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont więźby i pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy Placu Dąbrowskiego 2  w Nowym Sączu.”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-01-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla „Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2, ul. Bora Komorowskiego 7-wymiana instalacji elektrycznej”

 

UWAGA zmiany:

  1. projekt umowy (po korekcie) (28.01.2015 r.)
  2. Wyjaśnienie i uzupełnienie treści ogłoszenia o przetargu (1) (29.01.2015 r.)
  3. Wyjaśnienie i uzupełnienie treści ogłoszenia o przetargu (2) (30.01.2015)
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-03-02
Typ przetargu: Usługa

2015-02-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Mycie samochodów służbowych Urzędu Miasta Nowego Sącza".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-02-18
Typ przetargu: Usługa

2015-02-02 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont mieszkania komunalnego położonego przy ul. Nawojowska 23/1 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-01-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont mieszkania komunalnego położonego przy ul. Długosza 36/18  w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-01-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Remont mieszkania komunalnego położonego przy ulicy Żółkiewskiego 23/11 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-01-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Remont mieszkania komunalnego położonego przy ulicy Broniewskiego 6/15 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-01-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont mieszkania komunalnego Al. Batorego 81 J/1 w Nowym Sączu.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-01-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Remont mieszkania komunalnego położonego przy ulicy Kusocińskiego 5/3 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2015-01-05 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Świadczenie usług medycznych dla Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w roku 2015"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-19
Typ przetargu: Usługa