BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 Poniżej 30 000 €

2014-12-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie w latach 2015 – 2017 przeglądów rocznych budynków wraz z placami (zabaw, sportowych, ogólnego przeznaczenia oraz urządzeniami z nimi związanymi) oraz przeglądów 5-letnich technicznych obiektów oświatowych będących w zasobach Miasta Nowy Sącz”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-05
Typ przetargu: Usługa

2014-12-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie w latach 2015 – 2017 przeglądów i konserwacji gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych w obiektach oświatowych będących zasobach miasta Nowy Sącz”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-13
Typ przetargu: Usługa

2014-12-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie  o przetargu na „Wykonanie w latach 2015 – 2017 przeglądów i kontroli szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych w obiektach oświatowych będących w zasobach miasta Nowy Sącz”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-12
Typ przetargu: Usługa

2014-11-20 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Dostawa wody źródlanej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza wraz z dzierżawą dystrybutorów".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-12
Typ przetargu: Dostawa

2014-12-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: Pętla biegowo-rowerowa wzdłuż prawego odcinka rzeki Kamienicy od kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) do kładki (przy Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) i lewego odcinka rzeki Kamienicy wzdłuż Al. Piłsudskiego od kładki (przy Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) do kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) w ramach projektu „Przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowe” realizowanego w ramach Działania 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-08
Typ przetargu: Usługa

2014-12-10 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wykonanie w latach 2015 – 2017 przeglądów przewodów kominowych
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, okresowa kontrola i ocena stanu technicznego przewodów kominowych w obiektach oświatowych będących w zasobach Miasta Nowy Sącz”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-05
Typ przetargu: Usługa

2014-12-18 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Sprzedaż i dostawa artykułów chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”. (DPS 159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-30
Typ przetargu: Usługa

2014-12-16 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Usługi z zakresu medycyny pracy: sukcesywne badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne i sanitarne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159". (DPS 159)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-30
Typ przetargu: Usługa

2014-12-15 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Sprzedaż i dostawę leków oraz art. medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”. (DPS 159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-30
Typ przetargu: Usługa

2014-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Sprzedaż i dostawę art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”. (DPS 159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-30
Typ przetargu: Dostawa

2014-12-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na:

  1. Zrzucanie śniegu z dachu budynku Ratusza wraz z usunięcie sopli i śniegu z gzymsów.
  2. Usunięcie sopli i śniegu z gzymsów budynku Ratusza.
     
Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-22
Typ przetargu: Usługa

2014-12-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń i sieci telefonicznych wewnętrznych w pomieszczeniach administracyjno – biurowych Urzędu Miasta”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-22
Typ przetargu: Usługa

2014-11-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-17
Typ przetargu: Usługa

2014-12-05 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na Świadczenie usług pocztowych dla Sądeckiego Urzędu Pracy w roku 2015.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-16
Typ przetargu: Usługa

2014-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Zakup książek dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu w 2015 r."
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-15
Typ przetargu: Dostawa

2014-12-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza.”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-12
Typ przetargu: Usługa

2014-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Dostawa środków czystości dla Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu"

 

szczegółowy formularz ofertowy po zmianie

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-12
Typ przetargu: Dostawa

2014-12-11 Inne Podmioty | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o wyniku przetargu na „Prowadzenie wyłącznie przez umundurowane osoby fizyczne dozoru dla NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”. (NOVA)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-11
Typ przetargu: Usługa

2014-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Sprzedaż i dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159” (DPS 159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-09
Typ przetargu: Dostawa

2014-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn. „Sprzedaż i dostawa jajek do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”. (DPS 159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-09
Typ przetargu: Dostawa

2014-12-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Sprzedaż i dostawę ryb do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-12-09
Typ przetargu: Dostawa

2014-11-21 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji pobytu (wyjśœcie/wyjazd) edukacyjno społecznego w Miasteczku Galicyjskim ul. Lwowska 226 33-300 Nowy Sącz w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w cz궜ci Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-11-28
Typ przetargu: Usługa

2014-11-26 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 50a ust. 1 i 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2014-11-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn. "Uregulowanie stanu odprowadzenia wód opadowych budynku Gimnazjum nr 11 w Nowym Sączu".
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-11-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-11-05 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji spotkania mikołajkowego w formie wyjazdowej do stadniny koni w Gładyszowie w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-11-14
Typ przetargu: Usługa

2014-11-07 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „Remont pomieszczeń świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich przy ulicy Jana Pawła II w Nowym Sączu – po zalaniu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-10-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Uregulowanie stanu odprowadzania wód opadowych budynku gimnazjum Nr 11 w Nowym Sączu".

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu:

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-10-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-10-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-10-09 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Remont mieszkania komunalnego ul. Sabały 16/4 w Nowym Sączu.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-10-06 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Remont pomieszczeń zaplecza przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Batorego 76 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-10-15 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Remont istniejącego ciągu pieszego na terenie Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu ul. Paderewskiego 19 – II Etap”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-11-03
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-10-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Remont mieszkania komunalnego ul. Sabały 16/4 w Nowym Sączu.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-09-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Udostępnienie  budynku Szkoły Podstawowej nr 20 dla osób niepełnosprawnych-wykonanie dojść dla potrzeb remontowych pomieszczeń przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu przy ulicy  Nadbrzeżnej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-09-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu pn.: „Wymiana stolarki w mieszkaniach komunalnych w budynkach przy ulicy Pijarska 17 a, Broniewskiego 16d/1 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-09-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Usunięcie usterek na zadaniu pn. Kontynuacja termomodernizacji Szkoły Podstawowej NR 7 w Nowym Sączu przy ul. Grota Roweckiego 15”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-09-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji wyjazdu do parku linowego w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"  realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-09-10
Typ przetargu: Usługa

2014-07-30 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji spotkania o charakterze kulturalno-rozrywkowym dla dzieci i młodzieży z Osiedla Stare Miasto, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częœci Lidera. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-09-03
Typ przetargu: Usługa

2014-08-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Zapewnienie dostaw ciepła dla mieszkania zlokalizowanego w budynku przy ul. Węgierskiej 216 w Nowym Sączu".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-08-22
Typ przetargu: Usługa

2014-08-05 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Zapewnienie dostaw ciepła dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola im. Ojca Pio ul. Węgierska 216 w Nowym Sączu".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-08-22
Typ przetargu: Usługa

2014-08-11 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji rodzinnego wyjazdu do Parku Rozrywki Zatorland w Zatorze i Warszawy w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"  realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-08-19
Typ przetargu: Usługa

2014-07-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o ponownym przetargu na wykonanie dwóch z dziesięciu części zadania pn: Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych.

Zmiana w treści ogłoszenia o przetargu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-08-14
Typ przetargu: Usługa

2014-08-01 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji rodzinnego wyjazdu do Parku Rozrywki Zatorland w Zatorze i Warszawy w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"  realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

 

Ogłoszenie o nieważnieniu postępowania

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2014-08-01 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na „wymianę zniszczonej podłogi w mieszkaniu komunalnym przy ul. Jagiellońskiej 21/10 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-07-18 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Remont posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-07-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-07-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Remont mieszkania komunalnego w budynku przy ul. Tymowskiego 1/7 w Nowym Sączu".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-06-17 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-07-14
Typ przetargu: Usługa

2014-07-11 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "wymianę stolarki w mieszkaniu komunalnym w budynku przy ul. Wąsowiczów 5/11 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-06-23 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: remont posadzki w sali dydaktycznej Miejskiego Przedszkola Nr 18 w Nowym Sączu ul. Sucharskiego 56"

 

Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-07-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-07-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: „Remont mieszkania komunalnego ul. Jana Pawła II 40/7 w Nowym Sączu.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-07-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania pn.: „Remont mieszkania komunalnego Al. Batorego 81 k/6 w Nowym Sączu.”
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-07-03 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji spotkania sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z Osiedla Stare Miasto, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚŒĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częœci Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-07-03
Typ przetargu: Usługa

2014-06-24 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji rodzinnego wyjazdu wakacyjnego nad Morze Bałtyckie w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-07-01
Typ przetargu: Usługa

2014-05-29 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na "Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZPOW ul. Jagiellońska 37 w Nowym Sączu wraz z robotami towarzyszącymi".
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-07-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-06-17 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i wykonanie jednego całodniowego wyjazdu integracyjnego do parku linowego, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częœci Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-17
Typ przetargu: Usługa

2014-06-16 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy zlecenie na pełnienie funkcji przewodniczącego składu orzekającego w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-16
Typ przetargu: Usługa

2014-06-04 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Wykonanie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 350, na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana w Nowym Sączu – II ETAP”.

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-16
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-06-03 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-16
Typ przetargu: Usługa

2014-06-02 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: wykonanie 2 usług polegających na zorganizowaniu i realizacji wydarzeń: „Muzyczna Starówka” i „Roztańczone Stare Miasto” w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwoœści” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-09
Typ przetargu: Usługa

2014-06-12 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Wymianę ślusarki stalowej i stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu komunalnym w budynku położonym przy Al. Batorego 81 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-06-10 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w formie prelekcji na temat „Dziecko pielęgnacja i higiena”, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚŒĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w cz궜ci Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-10
Typ przetargu: Usługa

2014-05-27 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Remont posadzki w sali dydaktycznej Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Nowym Sączu Nawojowska 9"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-10
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-06-09 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 usług szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy pod nazwą: „Kurs pierwszej pomocy” w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częœci Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-09
Typ przetargu: Usługa

2014-05-29 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na zorganizowanie i realizację spotkania sportowo rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z Osiedla Stare Miasto, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w cz궜ci Lidera. (MOPS)

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2014-06-04 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w formie 2 prelekcji na temat „Orzekanie o Niepełnosprawnośœci - niepełnosprawnoœść, stopień niepełnosprawnoœści”, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częœci Lidera. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-04
Typ przetargu: Usługa

2014-06-04 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na śœwiadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie Miasta Nowego Sącza w siedzibie Wykonawcy na rzecz uczestników projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŒŚĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częœci Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-06-04
Typ przetargu: Usługa

2014-05-30 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych położonych przy ul. Limanowskiego 2b/24, Broniewskiego 20e/2, Broniewskiego 18a/14, Strzelecka 4/1, Sobieskiego 22/4, Lwowska 27/3, Wąsowiczów 7/6, Krakowska 31/9, Stefana Batorego 81e/8, Lwowska 67 w Nowym Sączu".

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-05-19 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Remont podłogi w pomieszczeniach kuchennych internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 17"

 

Wyjaśnienie treści ogłoszenia

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-30
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-05-28 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: świadczenie usług szkolenia/ warsztatu dot. odpowiedniego pełnienia ról w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem godzenia życia zawodowego i rodzinnego dla 14 Uczestniczek/Uczestników Programu I rzędu w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwoœści” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-28
Typ przetargu: Usługa

2014-05-28 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w formie prelekcji na temat „Zdrowy styl życia”, przez dietetyka, w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚŒĆ szansą na sukces!” współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w częœci Lidera. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-28
Typ przetargu: Usługa

2014-05-28 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy śœwiadczenie usług polegających na zapewnieniu nadzoru nad dziećmi Uczestników Programu I rzędu podczas ich uczestnictwa we wsparciu indywidualnym, grupowym i innym w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn. Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwoœści” realizowanego w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna” Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze œśrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (MOPS)
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-28
Typ przetargu: Usługa

2014-05-08 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na realizację zadania pn. "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych przy ul. Jagiellońska 37 w Nowym Sączu wraz z robotami towarzyszącymi".

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2014-05-27 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków podczas festynu „X Jubileuszowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” dla 200 osób w dniu 31 maja 2014 r. na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowy Sączu. (MOPS)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-27
Typ przetargu: Usługa

2014-04-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: „Wymianę stolarki okiennej w części niskiej budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu ul. Rejtana 18".

Uwaga!

Zmiana treści ogłoszenia o przetargu

Zmiana treści Załącznika Nr 4 do ogłoszenia o przetargu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-19
Typ przetargu: Robota budowlana

2014-04-22 Jednostki Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: Organizację 6 dniowej wycieczki do Włoch dla pracowników Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu, współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. (DPS159)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2014-05-07
Typ przetargu: Usługa

2014-04-25 Urząd Miasta | Poniżej 30 000 €

Ogłoszenie o przetargu na: "Remont łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 20 - Oddział w Szkole Podstawowej nr 21 ul. Rokitniańczyków 26 w Nowym Sączu."

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana