Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

GRANTY 2017

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wydział merytoryczny: Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych.

Pracownik merytoryczny: Elżbieta Pach, tel. 18 414-50-90Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

  1. Kształtowanie aktywnej i przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży, w tym włączenie pracodawców do tego procesu;
  2. Popularyzacja lokalnych zasobów i wyróżników w obszarze przedsiębiorczości.
  3. Działania na rzecz budowania współpracy administracji, biznesu i nauki z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

Kwota środków planowanych Kwota środków rozdysponowanych Kwota pozostałych środków
 10 000 zł 3 066,40 zł 6 933,60 zł

 

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Oferent Zadanie Przyznana dotacja
153/2017 Stowarzyszenie Marka "Sądeckie"  Sądeckie-twój wybór - publikacja 12.01.2017 r.  3 066,40 zł
 167/2017 Stowarzyszenie Sadecki Elektryk Wlasna_firma_pomysl_na_zycie-oferent wycofał ofertę 6 930 zł
183/2017 Stowarzyszenie Sądecki Elektryk Wlasna_firma_pomysl_na_zycie_IV_edycja 6 930 zł

 

Opracowanie: Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza