Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

GRANTY 2017

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Pracownik merytoryczny: Piotr Wilczewski, tel. 18 44 86 681

 

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

  1. Upowszechnianie i wspieranie wszelkich inicjatyw edukacyjnych związanych z szeroko rozumianą problematyką występowania zagrożeń i ochrony przed nimi;
  2. Podejmowanie działań mających na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnych zdarzeń kryzysowych.

 

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

Kwota środków planowanych Kwota środków rozdysponowanych Kwota pozostałych środków
 10 000 zł 8 000 zł 2 000 zł

 

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Oferent Zadanie Przyznana dotacja
148/2017 Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz ZS STRZELEC OSW PROGRAM STRZELEC DLA MIASTA -EDYCJA 5- publikacja 11.01.2017 r.
6 000 zł
 164/2017 Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Mistrzostwa Pierwszej Pomocy -publikacja 17.02.2017 r. 2 000 zł
184/2017 ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Nowy Sącz Warsztaty dla pocztów sztandarowych -

 

 

Opracowanie: Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza