Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

GRANTY 2017

EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej / Wydział Ochrony Środowiska

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

  1. Edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku z zakresu właściwej gospodarki odpadami komunalnymi;

    Pracownik merytoryczny: Agnieszka Michalik, tel. 18 415 65 75.
     
  2. Pozaformalna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie kompleksowej problematyki ochrony powietrza atmosferycznego, ze szczególnym uwzględnieniem walki z niską emisją, upowszechniania przyczyn powstawania smogu i wpływu ww.czynników na zdrowie ludzi oraz możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez promowanie proekologicznego stylu życia i zachowań.

    Pracownik merytoryczny: Zuzanna Mirek, tel. 18 448 67 51
     

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

Kwota środków planowanych Kwota środków rozdysponowanych Kwota pozostałych środków
 5 000 zł 5 000 zł 0 zł

 

Informacje o projektach grantowych:

 

Nr oferty Oferent Zadanie Przyznana dotacja
170/2017 Stowarzyszenie Sadecki Elektryk SOS dla Sądecczyzny- VIII edycja -publikacja 14.03.2017 r.  5 000 zł

 

 

Opracowanie: Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza.