Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

GRANTY 2017

 

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Wydział merytoryczny: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej

Pracownik merytoryczny: Agnieszka Szeliga, Magdalena Krzebiot, tel. 18 44 86 787


Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

  1. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami;
  2. Realizacja programów edukacyjno – terapeutycznych;
  3. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz ofiarom przestępstw będących następstwem nadużywania alkoholu;
  4. Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz rekreacyjno–sportowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami;
  5. Organizacja zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych;
  6. Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych;
  7. Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego;
  8. Prowadzenie programów profilaktycznych w oparciu o wolontariat.

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

Kwota środków planowanych Kwota środków rozdysponowanych Kwota pozostałych środków
30 000 zł 20 000  zł 10 000 zł

 

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Oferent Zadanie Przyznana dotacja
 151/2017  Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka marzeń" Wakacje w siodle - publikacja 11.01.2017 r. 2 000 zł
 154/2017 Małopolska Wojewódzka Organizacja Ligii Obrony Kraju Zagospodarowanie czasu wolnego - publikacja 12.01.2017 r. 3 500 zł
155/2017 Stowarzyszenie Turkus na rzecz rozwoju aktywności lokalnej Organizacja "Festynu pod nazwą NOC ŚWIĘTOJAŃSKA" - publikacja 12.01.2017 r.  3 000 zł
 160/2017

Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz ZS "STRZELEC"
O S W

"CZYSTY STRZELEC" -publikacja 24.01.2017 r. 3500 zł
163/2017 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Nocny Bieg Mikołajkowy publikacja 31.01.2017 r.  2000 zł
168/2017 Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 6 000 zł
172/2017 Fundacja Prodriver Razem przeciwko pijanym kierowcom -

 

Opracowanie: Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza