Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka mieniem


Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Sączu przy ulicy Rynek 21, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz,przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

2019-04-08

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Sączu przy ulicy Rynek 21, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz,przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.


Zawiadomienie o czynnościach podziału i ustalenia przebiegu granic (obręb 0113 Miasta Nowy Sącz)

2019-04-03

Zawiadomienie o czynnościach podziału i ustalenia przebiegu granic (obręb 0113 Miasta Nowy Sącz)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (Nowy Sącz, obr. 118)

2019-04-03

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (Nowy Sącz, obr. 118)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic (ul. Lwowska)

2019-04-01

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic (ul. Lwowska)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 19/2 w obrębie 51, miasto Nowy Sącz

2019-03-29

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 19/2 w obrębie 51, miasto Nowy Sącz


Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa (ul. Prażmowskiego)

2019-03-28

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa (ul. Prażmowskiego)


Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów - działka numer 18/1, obręb 111.

2019-03-28

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów - działka numer 18/1, obręb 111.


II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu

2019-03-26

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu


Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat. (Batalionów Chłopskich, Kolejowa, Al. Wolności, Sobieskiego, Małeckiego)

2019-03-26

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat. (Batalionów Chłopskich, Kolejowa, Al. Wolności, Sobieskiego, Małeckiego)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic (ul. Dembińskiego - obr. 98)

2019-03-26

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic (ul. Dembińskiego - obr. 98)