Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka mieniem


Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.

2019-04-26

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - garażu Nr 19 położonego w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego

2019-04-23

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - garażu Nr 19 położonego w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic (ul. Podmłynie)

2019-04-16

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic (ul. Podmłynie)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej (działki ewidencyjnej nr: 186 w obrębie 123)

2019-04-16

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej (działki ewidencyjnej nr: 186 w obrębie 123)


Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.

2019-04-15

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.


Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do końca 2019 roku (Nowosądecka Mała Galeria)

2019-04-15

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do końca 2019 roku (Nowosądecka Mała Galeria)


Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Hallera)

2019-04-12

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Hallera)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (działka ewidencyjna nr 216/1 w obrębie 116)

2019-04-11

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (działka ewidencyjna nr 216/1 w obrębie 116)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (działka ewidencyjna nr 405/5 w obrębie 118)

2019-04-11

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (działka ewidencyjna nr 405/5 w obrębie 118)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (obr. 123, działka ewid. nr 11.)

2019-04-10

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (obr. 123, działka ewid. nr 11.)