Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka mieniem


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (ul. Miodowa)

2019-07-01

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (ul. Miodowa)


Projekt listy punktacyjnej wnioskodawców uprawnionych do najmu lokalu docelowego i najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza

2019-07-01

Projekt listy punktacyjnej wnioskodawców uprawnionych do najmu lokalu docelowego i najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali (ul. Długosza)

2019-07-01

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali (ul. Długosza)


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali (ul. Batorego, ul. Sienkiewicza)

2019-07-01

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali (ul. Batorego, ul. Sienkiewicza)


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali (ul. Lwowska, ul. Żółkiewskiego)

2019-06-28

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali (ul. Lwowska, ul. Żółkiewskiego)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (obr. 116, działka ewid. nr 638/2)

2019-06-28

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (obr. 116, działka ewid. nr 638/2)


Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat

2019-06-21

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (nr 544 położonej w obrębie 118)

2019-06-19

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (nr 544 położonej w obrębie 118)


ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 64/1 oraz 64/5 obr. 115 m. Nowy Sącz

2019-06-13

ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 64/1 oraz 64/5 obr. 115 m. Nowy Sącz


Wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Nowy Sącz przeznaczonych do najmu

2019-06-13

Wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Nowy Sącz przeznaczonych do najmu (ul. Żeromskiego)