BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic (jednostka ewidencyjna Miasto Nowy Sącz, obręb nr 121 jako działka ewidencyjna nr 135/1)

Stary Sącz 13.10.2020r.

BIURO GEODEZYJNO-RARTOGRAFICZNE
mgr inż. Sławomir Migacz
33-340 Stary Sącz, ul. Dąbrowskiego 4
NIP 676-101-00-96
tel. 18 446-05.05, kom. 601 642 597
e-maił: migacz,geodezja@ gmail.com

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadamia się zgodnie z §36, §38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r, w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz. U z 2019 r. poz. 393, że w dniu:
13.11.2020r. o godz. 10:00 przeprowadzone zostaną czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jednostka ewidencyjna Miasto Nowy Sącz, obręb nr 121 jako działka ewidencyjna nr 135/1, z działkami sąsiednimi.

W toku czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości sporządza się protokół .

Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego.

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.

W imieniu osób nieobecnych mogą  występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje  czynności geodety związanych z ustaleniem przebiegu granic /art. 32 ust.3/ Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. /Dz.U nr30 poz. 163/.

Do wiadomości:
Właściciele, władający, użytkownik wieczysty:

  • Działka ewid. nr 22   
  • Działka ewid. nr 135/1   
  • Działka ewid. nr 137   
  • Działka ewid. nr 136/2 

Autor: mgr inż. Sławomir Migacz geodeta uprawniony
Dodano: 2020-10-16 11:32:49