BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic wyznaczenia/wznowienia znaków granicznych i przyjęcia przebiegu granic (w obr. 116 m. Nowy Sącz ul B.Prusa)

GEODEZJA
Piorunik Wiesław ul.Naściszowska 20, 33-300 Nowy Sącz
tel. 668 399 900,
practicus.wpiorunik@onet.eu
nr upr. zawod. 13677

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic
wyznaczenia/wznowienia znaków granicznych i przyjęcia przebiegu granic

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu: 30.10.2020 r. w obr. 116 m. Nowy Sącz ul B.Prusa zostaną przeprowadzone czynności: ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia/wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 532

Przebieg w/w czynności planowany jest według harmonogramu:

 • od godz. 10:00 - ustalenie przebiegu granic/wyznaczenie/wznowienie znaków granicznych i przyjęcie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 532 z działkami nr: 527/1, w obr. 116  m. Nowy Sącz
 • od godz. 10:30 - ustalenie przebiegu granic/wyznaczenie/wznowienie znaków granicznych i przyjęcie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 532 z działkami nr:533 w obr. 116  m. Nowy Sącz
 • od godz. 11:30 - ustalenie przebiegu granic/wyznaczenie/wznowienie znaków granicznych i przyjęcie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 532  z działkami nr: 535/7 w obr. 116  m. Nowy Sącz
 • od godz. 12:30 - ustalenie przebiegu granic/wyznaczenie/wznowienie znaków granicznych i przyjęcie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 532  z działkami nr: 535/1 w obr. 116  m. Nowy Sącz
 • od godz. 13:00 - ustalenie przebiegu granic/wyznaczenie/wznowienie znaków granicznych i przyjęcie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 532 z działkami nr: 531 w obr. 116  m. Nowy Sącz

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Osoby biorące udział w wyżej wymienionych czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie

Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Podstawa prawna:

 • § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 lutego 2019r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393)
 • art.39, ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)
 • § 6 ust.4  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U.2004.268 , poz. 2663).
 • zgłoszenie pracy geodezyjnej przyjętej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Sączu.
   

Piorunik Wiesław
GEODETA UPRAWNIONY
nr upr. zawod. 13677
(-)

Autor: Piorunik Wiesław GEODETA UPRAWNIONY
Dodano: 2020-09-22 14:19:52