Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Ostateczne listy punktacyjne wnioskodawców zakwalifikowanych do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Nowego Sącza

Zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019, poz. 1182), który to przepis nakłada na gminę obowiązek poddania kontroli społecznej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz § 19 ust.9 i § 22 pkt 1) uchwały Nr XXI/228/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza oraz pomieszczeń tymczasowych (Dz. Urz. Woj. małopolskiego poz. 1708 z późn. zm.) publikujemy ostateczne listy punktacyjne wnioskodawców zakwalifikowanych do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Nowego Sącza.

 

Ostateczna lista osób oczekujących na najem socjalny i docelowy lokalu z zasobu miasta Nowego Sącza

Autor: Sylwia Fałowska
Dodano: 2019-08-12 13:49:10