Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka mieniem


Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 10 lat (Bulwar Narwiku)

2020-01-27

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 10 lat (Bulwar Narwiku)


Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na wynajem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa (ul. Naściszowska 8)

2020-01-27

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na wynajem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa (ul. Naściszowska 8)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewid. nr 396,397/2,397/3,397/5, 405/4,405/5,405/6,405/12,405/14,405/17,405/19,405/20,406/2,406/6 i 406/9 położonych w obrębie 115.

2020-01-24

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewid. nr 396,397/2,397/3,397/5, 405/4,405/5,405/6,405/12,405/14,405/17,405/19,405/20,406/2,406/6 i 406/9 położonych w obrębie 115.


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewid. nr 29/1,29/8 i 30/3 położonych w obrębie 53 w Nowym Sączu

2020-01-24

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewid. nr 29/1,29/8 i 30/3 położonych w obrębie 53 w Nowym Sączu


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (ul. Starowiejska, obr. 118)

2020-01-21

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (ul. Starowiejska, obr. 118)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (ul. Starowiejska dz. nr 96/1, obr. 25)

2020-01-21

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (ul. Starowiejska dz. nr 96/1, obr. 25) z działkami w obr. 26


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (ul. Starowiejska, dz. nr 96/1 obr. 25)

2020-01-21

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (ul. Starowiejska, dz. nr 96/1 obr. 25)


Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Fredry)

2020-01-17

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Fredry)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (działka ewidencyjna nr 383/3 w obrębie 115 miasto Nowy Sącz z działkami sąsiednimi tj.: 340, 383/2, 383/4, 385/3, 385/4, 385/5 w obrębie 115 miasto Nowy Sącz)

2020-01-16

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (działka ewidencyjna nr 383/3 w obrębie 115 miasto Nowy Sącz z działkami sąsiednimi tj.: 340, 383/2, 383/4, 385/3, 385/4, 385/5 w obrębie 115 miasto Nowy Sącz)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (działka ewidencyjna nr 2/4 w obrębie 85 miasto Nowy Sącz z działkami sąsiednimi tj.: 1/4, 1/8, 1/20, 2/1, 2/3, 3/1, 3/4, 64/4, 64/28, 64/29, 67 w obrębie 85 miasto Nowy Sącz oraz z działkami sąsiednimi: 11, 14 w obrębie 80 miasto Nowy Sącz)

2020-01-16

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (działka ewidencyjna nr 2/4 w obrębie 85 miasto Nowy Sącz z działkami sąsiednimi tj.: 1/4, 1/8, 1/20, 2/1, 2/3, 3/1, 3/4, 64/4, 64/28, 64/29, 67 w obrębie 85 miasto Nowy Sącz oraz z działkami sąsiednimi: 11, 14 w obrębie 80 miasto Nowy Sącz)