Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka mieniem


Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot właności Miasta Nowy Sącz przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do trzech lat (płyta Rynku)

2020-04-07

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot właności Miasta Nowy Sącz przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do trzech lat (płyta Rynku)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (działki ewidencyjnej nr 354/1 położonej w obrębie 123 (miasto Nowy Sącz)

2020-04-07

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (działki ewidencyjnej nr 354/1 położonej w obrębie 123 (miasto Nowy Sącz)


Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat trzech (ul. Romanowskiego)

2020-04-02

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do lat trzech (ul. Romanowskiego)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (dz. 68 w obrębie ewidencyjnym 122 m. Nowy Sącz )

2020-04-01

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (dz. 68 w obrębie ewidencyjnym 122 m. Nowy Sącz )


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (dz. nr 54 w obrębie ewidencyjnym: 122 m. Nowy Sącz )

2020-04-01

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (dz. nr 54 w obrębie ewidencyjnym: 122 m. Nowy Sącz )


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu oraz przyjęcia granic działek ewidencyjnych (działek ewid. nr 111/5, 111/8, 111/9, 112/7, 112/8, położone w obrębie 115, miasto Nowy Sącz)

2020-04-01

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu oraz przyjęcia granic działek ewidencyjnych (działek ewid. nr 111/5, 111/8, 111/9, 112/7, 112/8, położone w obrębie 115, miasto Nowy Sącz)


Informacja o odwołaniu przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem na czas nieokreślony lokali użytkowych (al. Batorego, ul. Lwowska)

2020-03-27

Informacja o odwołaniu przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem na czas nieokreślony lokali użytkowych (al. Batorego, ul. Lwowska)


nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem na okres trzech lat (o numerze ewidencyjnym 136/17 w obrębie 89)

2020-03-25

nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem na okres trzech lat (o numerze ewidencyjnym 136/17 w obrębie 89)


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (o numerze ewidencyjnym 84 w obrębie 116)

2020-03-17

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (o numerze ewidencyjnym 84 w obrębie 116)


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali użytkowych (Batorego 81, Lwowska 12-14)

2020-03-13

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokali użytkowych (Batorego 81, Lwowska 12-14)