Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka mieniem


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (działka ewidencyjna nr 768/2 w obrębie 116 miasto Nowy Sącz)

2020-07-02

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (działka ewidencyjna nr 768/2 w obrębie 116 miasto Nowy Sącz)


Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic (dz. ew. 695, obr. 116, m. Nowy Sącz)

2020-07-01

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic (dz. ew. 695, obr. 116, m. Nowy Sącz)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (działka ewidencyjna nr 52 w obrębie 122 miasto Nowy Sącz)

2020-06-30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (działka ewidencyjna nr 52 w obrębie 122 miasto Nowy Sącz)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (miasta Nowego Sącza w obr. 110 jako działki ewid. nr 268 i 267/2)

2020-06-22

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (miasta Nowego Sącza w obr. 110 jako działki ewid. nr 268 i 267/2)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów (działki ewidencyjnej numer 117/6, położonej w obr. 123)

2020-06-19

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów (działki ewidencyjnej numer 117/6, położonej w obr. 123)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki ewidencyjnej nr 41/2 położonej w obrębie 123 (miasto Nowy Sącz)

2020-06-16

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki ewidencyjnej nr 41/2 położonej w obrębie 123 (miasto Nowy Sącz)


Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Hallera)

2020-06-15

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Hallera)


Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Hallera)

2020-06-15

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Hallera)


Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.

2020-06-08

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.


Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Gminy Nowy Sącz objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00028220/3, położonej przy ul. Gwardyjskiej w Nowym Sączu – działki gruntu o numerze ewidencyjnym 335/4 w obrębie 20 o powierzchni 0,0558 ha

2020-06-03

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Gminy Nowy Sącz objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00028220/3, położonej przy ul. Gwardyjskiej w Nowym Sączu – działki gruntu o numerze ewidencyjnym 335/4 w obrębie 20 o powierzchni 0,0558 ha