Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka mieniem


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (w obrębie 3, miasto Nowy Sącz)

2019-10-21

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (w obrębie 3, miasto Nowy Sącz)


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 962/3, 962/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 113, miasto Nowy Sącz.

2019-10-21

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 962/3, 962/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 113, miasto Nowy Sącz.


Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot współwłasności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - zamiana (w obrębie 98 Miasta Nowego Sącza)

2019-10-17

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot współwłasności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - zamiana (w obrębie 98 Miasta Nowego Sącza)


Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem na czas nieokreślony lokali użytkowych położonych przy ul. Batorego 81, Lwowskiej 12-14 oraz Sobieskiego 22

2019-10-16

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem na czas nieokreślony lokali użytkowych położonych przy ul. Batorego 81, Lwowskiej 12-14 oraz Sobieskiego 22


Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Bóżnicza)

2019-10-16

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Bóżnicza)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych w obrębie 123 w Nowym Sączu

2019-10-11

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych w obrębie 123 w Nowym Sączu


Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony (nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, a przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony Stowarzyszeniu Pasjonatów Terrerystyki „GADZIARNIA”)

2019-10-10

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony (nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, a przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony Stowarzyszeniu Pasjonatów Terrerystyki „GADZIARNIA”)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (w obr. 85 - M. Nowy Sącz)

2019-10-09

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (w obr. 85 - M. Nowy Sącz)


Obwieszczenie w związku z podjęciem decyzji o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości obejmującej działki (...) w obrębie 76, położonych w Nowym Sączu przy Al. Wolności

2019-10-08

Obwieszczenie w związku z podjęciem decyzji o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości obejmującej działki (...) w obrębie 76, położonych w Nowym Sączu przy Al. Wolności


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (obręb 38, obręb 41)

2019-10-04

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (obręb 38, obręb 41)