Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka mieniem


Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Fredry)

2020-01-17

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Fredry)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (działka ewidencyjna nr 383/3 w obrębie 115 miasto Nowy Sącz z działkami sąsiednimi tj.: 340, 383/2, 383/4, 385/3, 385/4, 385/5 w obrębie 115 miasto Nowy Sącz)

2020-01-16

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (działka ewidencyjna nr 383/3 w obrębie 115 miasto Nowy Sącz z działkami sąsiednimi tj.: 340, 383/2, 383/4, 385/3, 385/4, 385/5 w obrębie 115 miasto Nowy Sącz)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (działka ewidencyjna nr 2/4 w obrębie 85 miasto Nowy Sącz z działkami sąsiednimi tj.: 1/4, 1/8, 1/20, 2/1, 2/3, 3/1, 3/4, 64/4, 64/28, 64/29, 67 w obrębie 85 miasto Nowy Sącz oraz z działkami sąsiednimi: 11, 14 w obrębie 80 miasto Nowy Sącz)

2020-01-16

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (działka ewidencyjna nr 2/4 w obrębie 85 miasto Nowy Sącz z działkami sąsiednimi tj.: 1/4, 1/8, 1/20, 2/1, 2/3, 3/1, 3/4, 64/4, 64/28, 64/29, 67 w obrębie 85 miasto Nowy Sącz oraz z działkami sąsiednimi: 11, 14 w obrębie 80 miasto Nowy Sącz)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic położonych w obrębie ewidencyjnym 116 m Nowy Sącz ul B. Prusa

2020-01-16

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic położonych w obrębie ewidencyjnym 116 m Nowy Sącz ul B. Prusa


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic (działek ewidencyjnych nr: 62, 63/1, 70 położonych w obrębie ewidencyjnym 104 m Nowy Sącz ul Grunwaldzka)

2020-01-16

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic (działek ewidencyjnych nr: 62, 63/1, 70 położonych w obrębie ewidencyjnym 104 m Nowy Sącz ul Grunwaldzka)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (281/2, 281/3, 282/1, 284 obręb 123 z działkami 271/6, 272/7, 280/1, 278, 289/3, 288, 287, 279/1 obręb 123)

2020-01-14

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (281/2, 281/3, 282/1, 284 obręb 123 z działkami 271/6, 272/7, 280/1, 278, 289/3, 288, 287, 279/1 obręb 123)


Ogłoszenie o drugim przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Gminy Nowy Sącz, położonej przy ul. Gwardyjskiej w Nowym Sączu – działki gruntu o numerze ewidencyjnym 335/4 w obrębie 20

2020-01-14

Ogłoszenie o drugim przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Gminy Nowy Sącz, położonej przy ul. Gwardyjskiej w Nowym Sączu – działki gruntu o numerze ewidencyjnym 335/4 w obrębie 20


Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych do sprawy sądowej VII Ns 117/17 (działka: 8 położona w obrębie 83 Nowy Sącz)

2020-01-09

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych do sprawy sądowej VII Ns 117/17 (działka: 8 położona w obrębie 83 Nowy Sącz)


Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych do sprawy sądowej VII Ns 117/17 (działka: 32/5 położona w obrębie 105 Nowy Sącz z działkami sąsiednimi)

2020-01-09

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych do sprawy sądowej VII Ns 117/17 (działka: 32/5 położona w obrębie 105 Nowy Sącz z działkami sąsiednimi)


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych - działki ewidencyjne nr 77/7 w obrębie 115 gmina Nowy Sącz z działkami sąsiednimi

2020-01-07

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych - działki ewidencyjne nr 77/7 w obrębie 115 gmina Nowy Sącz z działkami sąsiednimi