Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka mieniem


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie 118

2019-08-12

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie 118


Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie 109, M. Nowy Sącz

2019-08-12

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie 109, M. Nowy Sącz


Ostateczne listy punktacyjne wnioskodawców zakwalifikowanych do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Nowego Sącza

2019-08-12

Ostateczne listy punktacyjne wnioskodawców zakwalifikowanych do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Nowego Sącza


Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Gwardyjska)

2019-08-06

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Gwardyjska)


Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz,przeznaczonej do sprzedaży (ul. Bóżnicza)

2019-08-06

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz,przeznaczonej do sprzedaży (ul. Bóżnicza)


Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Bóżnicza)

2019-08-06

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Bóżnicza)


Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Batalionów Chłopskich)

2019-08-06

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Batalionów Chłopskich)


Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” - garażu Nr 19 położonego w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego

2019-08-05

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” - garażu Nr 19 położonego w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego


Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (położonej w obrębie 106 (miasto Nowy Sącz))

2019-07-26

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (położonej w obrębie 106 (miasto Nowy Sącz))


Zawiadomienia o czynnościach ustalenia/wyznaczenia punktów granicznych dotyczące działek położonych w obrębach: 116, 115, 121, gmina Nowy Sącz

2019-07-16

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia/wyznaczenia punktów granicznych dotyczące działek położonych w obrębach: 116, 115, 121, gmina Nowy Sącz