BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych (na działce nr 9/1 obr. 120 w Nowym Sączu)

2020-03-17

Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych (na działce nr 9/1 obr. 120 w Nowym Sączu)


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 - Odcinek „C” na działce nr 37/17 i 37/52 obr. 64 Nowy Sącz”

2020-03-17

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 - Odcinek „C” na działce nr 37/17 i 37/52 obr. 64 Nowy Sącz”


Ogłoszenie o przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej (...) przy przy ul. Łukasińskiego, ul. Siemiradzkiego, ul. Korzeniowskiego, ul. Wiśniowieckiego, ul. Darowskiej, ul. Królowej Jadwigi, al. Piłsudskiego i ul. Prażmowskiego"

2020-03-12

Ogłoszenie o przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej (...) przy przy ul. Łukasińskiego, ul. Siemiradzkiego, ul. Korzeniowskiego, ul. Wiśniowieckiego, ul. Darowskiej, ul. Królowej Jadwigi, al. Piłsudskiego i ul. Prażmowskiego"


Ogłoszenie o naborze wniosków w 2020 r. o udzielenie 10 dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II”

2020-03-10

Ogłoszenie o naborze wniosków w 2020 r. o udzielenie 10 dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II”


Zawiadomienie dotyczące inwestycji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na dz. ewid. nr 127/5 oraz 128/6, obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

2020-03-05

Zawiadomienie dotyczące inwestycji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na dz. ewid. nr 127/5 oraz 128/6, obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.


Obwieszczenie dotyczące zadań pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa w Nowym Sączu” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa w Nowym Sączu”

2020-03-05

Obwieszczenie dotyczące zadań pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa w Nowym Sączu” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych na osiedlu Niwa w Nowym Sączu”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (...) w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach mieszkalnych dz. ewid. 567 obr. 115 Nowy Sącz”

2020-02-25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (...) w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach mieszkalnych dz. ewid. 567 obr. 115 Nowy Sącz”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Łubinka, tj.: budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ew. nr 15/9, 15/10, 39/5 i 76/4, obr. 9, w m. Nowy Sącz

2020-02-20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Łubinka, tj.: budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ew. nr 15/9, 15/10, 39/5 i 76/4, obr. 9, w m. Nowy Sącz


Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków w 2020 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza

2020-02-18

Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków w 2020 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza


Zawiadomienie dotyczące zadania pn.: „Dwa budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej – budynek I i II w tym jeden budynek dwulokalowy na dz. Ewid. 33/2 obr. 116 przy ul. Juranda w Nowym Sączu”

2020-02-18

Zawiadomienie dotyczące zadania pn.: „Dwa budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej – budynek I i II w tym jeden budynek dwulokalowy na dz. Ewid. 33/2 obr. 116 przy ul. Juranda w Nowym Sączu”