Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych „Sadeckich Wodociągów” Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ścieków przemysłowych z myjni samochodowej

2017-11-23

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26.10.2017r. przedłożony przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A., (...)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych „Sadeckich Wodociągów” Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ścieków przemysłowych z myjni samochodowej (...)

2017-11-23

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20.10.2017r. przedłożony przez Spółdzielnię Transportu Wiejskiego, (...)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu Wytwórni Mas Bitumicznych (przy ul. Jagodowej)

2017-11-23

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30.10.2017r. wniesiony przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., (...)


Ogłoszenie dotyczące projektu: „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II”

2017-11-21

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków w 2017 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II”:


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wykonania przekroczeń siecią wodociągową

2017-11-08

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18.10.2017r. złożony przez Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., ul. W. Pola 22 (...)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (ul. Tarnowska)

2017-10-30

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257) art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam (...)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (ul. Barbackiego)

2017-10-26

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 16.08.2017r., uzupełniony w dniu 5.10.2017r., wniesiony przez (...)


Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod - kan do budynków w rejonie ulic Sołeckiej i Majdan w Nowym Sączu”

2017-10-25

W nawiązaniu do postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 01.09.2017 r. spółki Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. reprezentowanej przez Martę Lorenc, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod - kan do budynków (...)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (ul. Hasiora)

2017-10-24

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam (...)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (ul. Jagodowa)

2017-10-24

Zgodnie z art.10, art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U., z 2017r. poz.1257), art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.1121) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28.09.2017r. złożony przez ZBD Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, ul. (...)