BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przy potoku Łubinka na dz. ewid. nr 370/5, 369/7, obr. 123 w m. Nowy Sącz.

2020-04-17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przy potoku Łubinka na dz. ewid. nr 370/5, 369/7, obr. 123 w m. Nowy Sącz.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową likwidację istniejącej sieci drenarskiej,na dz. ewid.nr 194/4 i 194/5 br. 115,w m. Nowy Sącz

2020-04-16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową likwidację istniejącej sieci drenarskiej,na dz. ewid.nr 194/4 i 194/5 br. 115,w m. Nowy Sącz


Obwieszczenie dotyczące zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowości Kunów w km 4+497,90 – 6+325,50”

2020-04-16

Obwieszczenie dotyczące zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowości Kunów w km 4+497,90 – 6+325,50”


Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 odcinek C” planowanego do realizacji na dz. nr ew. 37/17 oraz 37/52, obręb 64 w Nowym Sączu przy ul. Łukasińskiego oraz ul. Wiśniowieckiego

2020-04-15

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 odcinek C” planowanego do realizacji na dz. nr ew. 37/17 oraz 37/52, obręb 64 w Nowym Sączu (...)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w ramach realizacji przedsięwzięcia: Budowa budynku Mieszkalnego, wielorodzinnego z wbudowanym garażem wielostanowiskowym wraz z instalacjami oraz infrastrukturą techniczną miejscowość: Nowy Sącz; j. ew.: Nowy Sącz, obręb: 89, działka nr 88”

2020-04-01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w ramach realizacji przedsięwzięcia: Budowa budynku Mieszkalnego, wielorodzinnego z wbudowanym garażem wielostanowiskowym wraz z instalacjami oraz infrastrukturą techniczną miejscowość: Nowy Sącz; j. ew.: Nowy Sącz, obręb: 89, działka nr 88”


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika na ul. Dunajcowej w Nowym Sączu”

2020-03-27

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika na ul. Dunajcowej w Nowym Sączu”


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 Odcinek „A” na działce nr 36/2, 37/15 obręb 64 Nowy Sącz”

2020-03-27

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 Odcinek „A” na działce nr 36/2, 37/15 obręb 64 Nowy Sącz”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnegona odcinkową przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na dz. ewid. nr 493/1 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2020-03-25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnegona odcinkową przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na dz. ewid. nr 493/1 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Współspalanie odpadów z obróbki płyt meblowych z drewnem w kotłowni zakładowej” (ul. Tarnowska)

2020-03-24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Współspalanie odpadów z obróbki płyt meblowych z drewnem w kotłowni zakładowej” (ul. Tarnowska)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącej siecidrenarskiej na dz. ewid. nr 151/8 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2020-03-19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącej siecidrenarskiej na dz. ewid. nr 151/8 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego