BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa mostu na rzece Kamienica wraz z wiaduktem w ciągu ul. Lwowskiej w Nowym Sączu”

2020-07-03

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa mostu na rzece Kamienica wraz z wiaduktem w ciągu ul. Lwowskiej w Nowym Sączu”


Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia „Współspalanie odpadów z obróbki płyt meblowych z drewnem w kotłowni zakładowej” planowanego do realizacji na działce nr ew. 66/4 obr. 120 przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu

2020-06-17

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia „Współspalanie odpadów z obróbki płyt meblowych z drewnem w kotłowni zakładowej” planowanego do realizacji na działce nr ew. 66/4 obr. 120 przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu


Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Współspalanie odpadów z obróbki płyt meblowych z drewnem w kotłowni zakładowej” planowanego do realizacji na działce nr ew. 66/4 obr. 120 przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu

2020-06-09

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Współspalanie odpadów z obróbki płyt meblowych z drewnem w kotłowni zakładowej” planowanego do realizacji na działce nr ew. 66/4 obr. 120 przy ul. Tarnowskiej w Nowym Sączu


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2020-06-05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


Komunikat Małopolskiego Lekarza Weterynarii w Krakowie dotyczący szczepienia lisów, Wskazówki dla mieszkańców terenów na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów

2020-05-26

Komunikat Małopolskiego Lekarza Weterynarii w Krakowie dotyczący szczepienia lisów, Wskazówki dla mieszkańców terenów na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Rozbudowa mostu na rzece Kamienica wraz z wiaduktem w ciągu ul. Lwowskiej – droga powiatowa nr 1599K w Nowym Sączu”

2020-05-19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Rozbudowa mostu na rzece Kamienica wraz z wiaduktem w ciągu ul. Lwowskiej – droga powiatowa nr 1599K w Nowym Sączu”


Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną” planowanego do realizacji w Nowym Sączu na działce nr ewid. 327 obr. 123

2020-04-27

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną” planowanego do realizacji w Nowym Sączu na działce nr ewid. 327 obr. 123


Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną” planowanego do realizacji w Nowym Sączu na działce nr ewid. 327 obr. 123

2020-04-21

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną” planowanego do realizacji w Nowym Sączu na działce nr ewid. 327 obr. 123


Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika ul. Dunajcowej w Nowym Sączu”

2020-04-20

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika ul. Dunajcowej w Nowym Sączu”


Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 odcinek A” planowanego do realizacji (...) przy ul. Łukasińskiego oraz ul. Wiśniowieckiego.

2020-04-20

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 odcinek A” planowanego do realizacji na dz. nr ew. 36/2 oraz 37/15, obręb 64 w Nowym Sączu przy ul. Łukasińskiego oraz ul. Wiśniowieckiego.