BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji dotyczącej potoku Elektrodowego w km 1+416 na dz. ew. nr 29/4, obręb 0111 Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz

2020-07-28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji dotyczącej potoku Elektrodowego w km 1+416 na dz. ew. nr 29/4, obręb 0111 Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz


Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa mostu na rzece Kamienica wraz z wiaduktem w ciągu ul. Lwowskiej – droga powiatowa nr 1599K”

2020-07-28

Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa mostu na rzece Kamienica wraz z wiaduktem w ciągu ul. Lwowskiej – droga powiatowa nr 1599K”


Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa mostu na rzece Kamienica wraz z wiaduktem w ciągu ul. Lwowskiej – droga powiatowa nr 1599K”

2020-07-24

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa mostu na rzece Kamienica wraz z wiaduktem w ciągu ul. Lwowskiej – droga powiatowa nr 1599K”


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Nawojowskiej będącej drogą powiatową nr 1604K na odcinku od skrzyżowania z ulicami Grodzką i Rejtana będącymi drogami powiatowymi o nr 1597K i ulicą Jana Długosza będącą drogą gminną o nr 293076K do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego będącą droga krajową DK75"

2020-07-23

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Nawojowskiej będącej drogą powiatową nr 1604K na odcinku od skrzyżowania z ulicami Grodzką i Rejtana będącymi drogami powiatowymi o nr 1597K i ulicą Jana Długosza będącą drogą gminną o nr 293076K do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego będącą droga krajową DK75"


Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”

2020-07-23

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”


Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”

2020-07-23

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”


Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969”

2020-07-17

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Nawojowskiej będącej drogą powiatową nr 1604K na odcinku od skrzyżowania z ulicami Grodzką i Rejtana będącymi drogami powiatowymi o nr 1597K i ulicą Jana Długosza będącą drogą gminną o nr 293076K do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego będącą drogą krajową DK75

2020-07-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Nawojowskiej będącej drogą powiatową nr 1604K na odcinku od skrzyżowania z ulicami Grodzką i Rejtana będącymi drogami powiatowymi o nr 1597K i ulicą Jana Długosza będącą drogą gminną o nr 293076K do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego będącą drogą krajową DK75


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”

2020-07-07

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”


Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”

2020-07-07

Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”