Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków w 2019 r. o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych

OGŁOSZENIE

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków w 2019 r. o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych

 1. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:
 • Termin składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:
  • Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 4 października 2019r. do dnia 30 listopada 2019 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
 • Miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:
  • Wniosek o udzielenie i rozliczenie dotacji można złożyć w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza,  ul. Szwedzka 5 w Nowym Sączu lub Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Rynek 1 w Nowym Sączu w godzinach 7:30-15:30.
 1. Warunki otrzymania dotacji:
 • Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest:
  • złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami,
  • podpisanie z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji,
  • po podpisaniu umowy przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, dokonanie zakupu paliwa niskoemisyjnego,
  • złożenie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie wskazanym w umowie o udzielenie dotacji.

UWAGA!

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ KOLEJNOŚCI DZIAŁAŃ!!
WNIOSEK→UMOWA→PRZYZNANIE DOTACJI→ZAKUP→ROZLICZENIE→WYPŁATA DOTACJI
Wnioski oraz regulamin udzielania dotacji dostępne są na stronie www.nowysacz.pl.

 

Wniosek o przyznanie dotacji

Wniosek o rozliczenie dotacji

Uchwała RM

Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Środowiska Przygotował: Jarosław Kaim
Dodano: 2019-10-03 14:36:31