Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Miasto Nowy Sącz ogłasza wyniki konkursu na przygotowanie Projektu broszury dotyczącej ograniczenia niskiej emisji w Kotlinie Sądeckiej.

Nowy Sącz 02.09.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Miasto Nowy Sącz ogłasza wyniki konkursu na przygotowanie Projektu broszury dotyczącej ograniczenia niskiej emisji w Kotlinie Sądeckiej.

 1. Termin składania projektów broszur.
  10.07.2019r. – 19.08.2019r. do godz. 15:30
 2. Ilość złożonych projektów broszur.
  W ww. okresie czasu złożony został 1 (słownie: jeden) projekt przedmiotowej broszury. 
 3. Złożony projekt broszury spełnia wszystkie wymogi Organizatora.
 4. W konkursie na przygotowanie Projektu broszury dotyczącej ograniczenia niskiej emisji
  w Kotlinie Sądeckiej, został wybrany projekt Pana Sławomira Wilkowskiego.
   

Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Środowiska Przygotował: Jarosław Kaim
Dodano: 2019-09-03 12:20:42