Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie naboru wniosków w 2019 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II"

Nowy Sącz, 15.02.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków w 2019 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II”:

 1. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:
  1. Termin składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:
  • Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia ogłoszenia o naborze tj. od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
  • Uwaga: Wnioski o udzielenie dotacji mogą złożyć osoby, u których została wykonana ocena energetyczna
  1. Miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:
  • Wniosek o udzielenie i rozliczenie dotacji można złożyć w punkcie składania wniosków dotacyjnych – w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  - ul. Szwedzka 5 w Nowym Sączu, w godzinach 7:30-15:30.
  • Wnioski oraz regulamin udzielania dotacji dostępne są na stronie www.nowysacz.pl.
  • Do realizacji inwestycji objętej dotacją można przystąpić wyłącznie po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji z Miastem Nowy Sącz.

Autor: Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przygotował: Mariusz Hajduk

Dodano: 2019-02-15 08:04:41