Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie naboru wniosków w 2019 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza (m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków)

Nowy Sącz, 15.02.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków w 2019 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza,  których przedmiotem jest:

 1. wykonanie podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
 2. zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3,
 3. zakup i montaż przydomowej przepompowni ścieków.

 

 1. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:
 • Termin składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:
 • Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia ogłoszenia  o naborze (tj. od dnia 15.02.2019 r.) do dnia 31 października 2019 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
 • Miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:
 • Wniosek o udzielenie i rozliczenie dotacji można złożyć w punkcie składania wniosków dotacyjnych - Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Nowego Sącza,  ul. Szwedzka 5 w Nowym Sączu  w godzinach 7:30-15:30.
 1. Warunki otrzymania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska:
 • Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest:
 1. złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami,
 2. podpisanie z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji,
 3. wykonanie inwestycji zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o udzielenie dotacji,
 4. złożenie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie wskazanym w umowie o udzielenie dotacji;

Wnioski oraz regulamin udzielania dotacji dostępne są na stronie www.nowysacz.pl.

Do realizacji inwestycji objętej dotacją można przystąpić wyłącznie po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji z Miastem Nowy Sącz.

Autor: Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przygotował: Jarosław Kaim

Dodano: 2019-02-15 07:49:31