Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wtorek, 20 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Agnieszka, Czesław, Szymon


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Nowa opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

2018-04-16

opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej


Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Współspalanie odpadów z obróbki płyt meblowych z drewnem w kotłowni zakładowej”

2020-10-26

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Współspalanie odpadów z obróbki płyt meblowych z drewnem w kotłowni zakładowej”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zakład zbierania odpadów, zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Zakładników

2020-10-16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zakład zbierania odpadów, zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Zakładników


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do termicznego przekształcania odpadów produkcyjnych w celu uzyskania energii cieplnej do ogrzewania zakładu produkcyjnego”

2020-10-16

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do termicznego przekształcania odpadów produkcyjnych w celu uzyskania energii cieplnej do ogrzewania zakładu produkcyjnego”


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego pn.: „Zbiornik magazynowy emulsji asfaltowej ZB-30M3”

2020-10-14

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego pn.: „Zbiornik magazynowy emulsji asfaltowej ZB-30M3”


Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa mostu zastępczego wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1576K w Nowym Sączu, w km 0+500” w Nowym Sączu

2020-10-09

Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa mostu zastępczego wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1576K w Nowym Sączu, w km 0+500” w Nowym Sączu


Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”

2020-10-07

Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego o funkcję zakładu blacharsko – lakierniczego”

2020-10-02

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego o funkcję zakładu blacharsko – lakierniczego”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: „Budowa zbiornika produktów naftowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącej stacji paliw przy ul. Węgierskiej 303 w Nowym Sączu, na działce nr 1063/2 obr.113 Nowy Sącz”

2020-10-01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: „Budowa zbiornika produktów naftowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącej stacji paliw przy ul. Węgierskiej 303 w Nowym Sączu, na działce nr 1063/2 obr.113 Nowy Sącz”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej, na dz. ewid. nr 506/5 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2020-09-28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej, na dz. ewid. nr 506/5 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego