Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Nowa opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

2018-04-16

opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej”

2020-01-16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej”


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków usługowo – handlowych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Sączu przy Al. Piłsudskiego, na działkach ewidencyjnych nr 260/1, 261/8, 262/2, 262/3 oraz na części działek 260/5 i 260/6 obręb 110”

2020-01-15

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków usługowo – handlowych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Sączu przy Al. Piłsudskiego, na działkach ewidencyjnych nr 260/1, 261/8, 262/2, 262/3 oraz na części działek 260/5 i 260/6 obręb 110”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Dąbrówka, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Węgierskiej, w m. Nowy Sącz

2020-01-14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Dąbrówka, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Węgierskiej, w m. Nowy Sącz


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb”

2020-01-08

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Kamienica, za pomocą istniejącego wylotu w km 0+100 (prawy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Rybackiej, w m. Nowy Sącz.

2020-01-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Kamienica, za pomocą istniejącego wylotu w km 0+100 (prawy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Rybackiej, w m. Nowy Sącz.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Kamienica, za pomocą istniejącego wylotu w km 7+500 (lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Bora Komorowskiego oraz ul. Nawojowskiej, w m. Nowy Sącz.

2020-01-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Kamienica, za pomocą istniejącego wylotu w km 7+500 (lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Bora Komorowskiego oraz ul. Nawojowskiej, w m. Nowy Sącz.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu „Młynówka”(lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Wyczółkowskiego oraz ul. Bolesława Prusa

2020-01-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu „Młynówka”(lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Wyczółkowskiego oraz ul. Bolesława Prusa


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Kamienica(prawy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z rejonu ul. Lwowskiej, Broniewskiego, Okulickiego, Szarych Szeregów, Wiktora, Nadbrzeżnej, Armii Krajowej, Gałczyńskiego, Reymonta, Fieldorfa, Jaśminowej

2020-01-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód rzeki Kamienica(prawy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z rejonu ul. Lwowskiej, Broniewskiego, Okulickiego, Szarych Szeregów, Wiktora, Nadbrzeżnej, Armii Krajowej, Gałczyńskiego, Reymonta, Fieldorfa, Jaśminowej


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łubinka (lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z części ulicy (i terenów przyległych): Barskiej, Krańcowej, Lwowskiej, Broniewskiego, Sucharskiego i Hubala

2020-01-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łubinka (lewy brzeg), wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z części ulicy (i terenów przyległych): Barskiej, Krańcowej, Lwowskiej, Broniewskiego, Sucharskiego i Hubala