Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


25628

Zmiana wykonawcy usługi utrzymania czystości i porządku

2021-12-29

Informujmy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. usługę utrzymania czystości i porządku będzie wykonywać Konsorcjum Firm, reprezentowane przez Lidera Konsorcjum: Przemysława Maślankę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Garden Design Przemysław Maślanka.


25358

Komunikat w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach

2021-09-30

Prezydent Miasta Nowego Sącza podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.


25350

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

2021-09-28

Od 1 lipca 2021r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.


Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Współspalanie odpadów z obróbki płyt meblowych z drewnem w kotłowni zakładowej”

2020-10-26

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Współspalanie odpadów z obróbki płyt meblowych z drewnem w kotłowni zakładowej”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zakład zbierania odpadów, zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Zakładników

2020-10-16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zakład zbierania odpadów, zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Zakładników


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do termicznego przekształcania odpadów produkcyjnych w celu uzyskania energii cieplnej do ogrzewania zakładu produkcyjnego”

2020-10-16

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do termicznego przekształcania odpadów produkcyjnych w celu uzyskania energii cieplnej do ogrzewania zakładu produkcyjnego”


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego pn.: „Zbiornik magazynowy emulsji asfaltowej ZB-30M3”

2020-10-14

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego pn.: „Zbiornik magazynowy emulsji asfaltowej ZB-30M3”


Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa mostu zastępczego wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1576K w Nowym Sączu, w km 0+500” w Nowym Sączu

2020-10-09

Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa mostu zastępczego wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1576K w Nowym Sączu, w km 0+500” w Nowym Sączu


Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”

2020-10-07

Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego o funkcję zakładu blacharsko – lakierniczego”

2020-10-02

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego o funkcję zakładu blacharsko – lakierniczego”