Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Nowa opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

2018-04-16

opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika na ul. Dunajcowej w Nowym Sączu”

2020-03-27

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika na ul. Dunajcowej w Nowym Sączu”


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 Odcinek „A” na działce nr 36/2, 37/15 obręb 64 Nowy Sącz”

2020-03-27

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 Odcinek „A” na działce nr 36/2, 37/15 obręb 64 Nowy Sącz”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnegona odcinkową przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na dz. ewid. nr 493/1 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2020-03-25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnegona odcinkową przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na dz. ewid. nr 493/1 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Współspalanie odpadów z obróbki płyt meblowych z drewnem w kotłowni zakładowej” (ul. Tarnowska)

2020-03-24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Współspalanie odpadów z obróbki płyt meblowych z drewnem w kotłowni zakładowej” (ul. Tarnowska)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącej siecidrenarskiej na dz. ewid. nr 151/8 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2020-03-19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącej siecidrenarskiej na dz. ewid. nr 151/8 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych (na działce nr 9/1 obr. 120 w Nowym Sączu)

2020-03-17

Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych (na działce nr 9/1 obr. 120 w Nowym Sączu)


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 - Odcinek „C” na działce nr 37/17 i 37/52 obr. 64 Nowy Sącz”

2020-03-17

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 na sieć preizolowaną 2 x DN 450-630 - Odcinek „C” na działce nr 37/17 i 37/52 obr. 64 Nowy Sącz”


Ogłoszenie o przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej (...) przy przy ul. Łukasińskiego, ul. Siemiradzkiego, ul. Korzeniowskiego, ul. Wiśniowieckiego, ul. Darowskiej, ul. Królowej Jadwigi, al. Piłsudskiego i ul. Prażmowskiego"

2020-03-12

Ogłoszenie o przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej (...) przy przy ul. Łukasińskiego, ul. Siemiradzkiego, ul. Korzeniowskiego, ul. Wiśniowieckiego, ul. Darowskiej, ul. Królowej Jadwigi, al. Piłsudskiego i ul. Prażmowskiego"


Ogłoszenie o naborze wniosków w 2020 r. o udzielenie 10 dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II”

2020-03-10

Ogłoszenie o naborze wniosków w 2020 r. o udzielenie 10 dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II”