Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość - V edycja

 

 

V edycja projektu "Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość." już za nami!

Dziękujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom-opiekunom za zainteresowanie, zaangażowanie i ogrom pracy włożony w realizację projektu oraz przygotowanie prac konkursowych!!!

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

 

 

PRACE KONKURSOWE - link zewnętrzny

  


 

O projekcie

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ma również na celu propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Zainteresowanie projektem dowodzi jak ważna jest przedsiębiorczość, jako umiejętność i jaka różnorodność działań się z nią wiąże.

Szczegółowe zasady realizacji projektu określa REGULAMIN.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół deklarujących udział w projekcie. Projekt nie jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych.

Kto przystąpił do V edycji projektu?

Szkoła mogła przystąpić do projektu poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie. DEKLARACJĘ należało złożyć w terminie do 30.11.2016 w biurze Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Narutowicza 6, Nowy Sącz).

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie zgody przez ucznia na udział w projekcie. Zgody zbierane są przez szkoły deklarujące udział w projekcie oraz przekazywane do Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Szkoły biorące udział w projekcie:

Szkoły z Miasta Nowego Sącza                         Szkoły z Powiatu Nowosądeckiego


Co oferuje projekt?

a przede wszystkim możliwość twórczego myślenia, rozwiązywania problemów i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań poprzez zabawę i spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy osiągnęli sukces w swoim życiu zawodowym.

 

PLIKI DO POBRANIA:


Dokumenty projektowe:                                Dokumenty konkursowe:

Regulamin projektu                                  Regulamin konkursu "Pomysł kluczem do sukcesu - II"

Deklaracja uczestnictwa                            Formularz zgłoszeniowy do konkursu

Zgoda ucznia na udział w projekcie            Oświadczenie

Harmonogram wykładów

 

 

 

 


 

LISTY POPARCIA DLA PROJEKTU

 

 


Konkurs pn. "Pomysł kluczem do sukcesu - II"


Celem Konkursu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez uświadomienie uczestnikom, że odniesienie sukcesu zależy od osobistego zaangażowania, współpracy z najbliższym otoczeniem i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu. Konkurs ma na celu również:
a)    podniesienie kompetencji uczniów w zakresie twórczego i bezpiecznego korzystania z mediów oraz Internetu,
b)    kształtowanie i utrwalanie etycznych zachowań w Internecie, poszanowania własności intelektualnej oraz szerzenie wiedzy na temat prawa autorskiego i promowanie korzystania z legalnych źródeł kultury,
c)    kształtowanie postawy odpowiedzialności za treści publikowane w sieci,
d)  kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości,
e)    kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Przedmiot konkursu: zaprezentowanie, w formie filmu, działania podjętego z inicjatywy zespołu uczniów, biorących udział w Konkursie, lub w celu realizacji potrzeb zgłaszanych przez instytucję, organizację pozarządową lub środowisko lokalne oraz udowodnienie, że z sukcesem osiągnięto założone rezultaty. Dopuszcza się zaprezentowanie działań podjętych po 01.09.2016.

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: „Miasto Nowy Sącz” i „Powiat Nowosądecki”.

Prace do konkursu zgłaszają zespoły uczniów (od 3 do 6 osób). Jeden zespół może zgłosić tylko jedną pracę. Ocenie podlegają prace, których autorzy brali udział w co najmniej 3 wykładach z wiedzy ekonomicznej prowadzonych w ramach projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość – V edycja”.

Termin zgłaszania prac: 20-31 marca 2017 roku

Elementy kompletnej pracy konkursowej:
1.    film, trwający max. 6 minut,
2.    skrót filmu, trwający max. 2 minuty,
3.   formularz zgłoszenia pracy konkursowej - załącznik nr 1 do regulaminu konkursu uzupełniony w całości, tzn. zawierający m.in. opis przedstawianego w filmie działania, kod HTML lub link do zamieszczonej pracy konkursowej, gdzie udostępniony jest kod HTML, umożliwiający odtworzenie filmu na stronie internetowej głosowania internautów, podpisy uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku uczniów niepełnoletnich) oraz nauczyciela.

Zespół uczniów zamieszcza przygotowaną przez siebie pracę konkursową (film trwający max. 6 minut) w wybranym internetowym serwisie odtwarzania strumieniowego video (np. youtube.com, vimeo.com), a następnie w formularza zgłoszenia pracy konkursowej przekazuje gotowy kod HTML lub link do zamieszczonej pracy konkursowej, gdzie udostępniony jest kod HTML, umożliwiający odtworzenie filmu na stronie internetowej do głosowania internautów.

Kryteria oceny prac: zgodność z przedmiotem konkursu, zawartość merytoryczna, oryginalne ujęcie tematu, estetyka wykonania oraz stopień zaangażowania autorów prac w realizację zaprezentowanych działań.

W każdej z kategorii przyznane zostanie I, II, III miejsce, dwa wyróżnienia (przez komisję konkursową) oraz nagroda publiczności (przez internautów).

Szczegółowe zasady realizacji konkursu określa regulamin.

Do pobrania:
Regulamin konkursu "Pomysł kluczem do sukcesu - II" (pdf)
     Formularz zgłoszeniowy do konkursu (doc)
Formularz zgłoszeniowy do konkursu (pdf)
Oświadczenie (pdf)
 


 

Konferencja inauguracyjna V edycji projektu "Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość"

W ratuszu odbyła się konferencja inaugurująca V edycję projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.”. W ramach konferencji organizatorzy przedstawili działania zaplanowane do realizacji od grudnia 2016 roku do kwietnia 2017 roku w ramach V edycji projektu, w tym tematykę i wstępny harmonogram wykładów, miejsca organizacji warsztatów z przedsiębiorczości oraz warunki zaplanowanego konkursu.


Prezydent Ryszard Nowak podkreślił, że zorganizowany przez Urząd Miasta projekt pomaga młodym ludziom w stawianiu pierwszych kroków w dorosłość. - Hasło "Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość" zachęca do tego by myśleć o biznesie, by myśleć już teraz o swojej przyszłości, o tym co będziecie robić, jako młodzi ludzie za  kilka lat wchodząc w dorosłe życie i biorąc za nie odpowiedzialność. Takie projekty staramy się organizować właśnie z myślą o was - powiedział prezydent. - Cieszymy się, że naszymi partnerami są sądeccy przedsiębiorcy, którzy osiągnęli bardzo duży sukces. Dziękuję sądeckim przedsiębiorcom, że są gotowi do tego, aby uczestniczyć w tego typu projektach, aby dzielić się swoim doświadczeniem i  wiedzą, bo nie ma lepszej rzeczy, jak  kontakt bezpośredni z kimś kto sukces w biznesie osiągnął. Żadna książka tego nie przekaże tak, jak zrobi to człowiek sukcesu. Myślę, że te spotkania będą dla was wartościowe i życzę wam wielu wrażeń i sukcesów - dodał Ryszard Nowak.
 
Realizowany od 2013 roku projekt „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Jego celem jest kształtowanie aktywnej, przedsiębiorczej i odpowiedzialnej postawy wśród młodzieży oraz rozpowszechnianie wiedzy o przedsiębiorstwach działających w naszym regionie.

Od grudnia 2016r. do kwietnia 2017r. odbędą się wykłady z wiedzy ekonomicznej, warsztaty z przedsiębiorczości prowadzone przez lokalnych przedsiębiorców oraz konkurs pn. „Pomysł kluczem do sukcesu - II”. - Nasze działania inspirują, edukują oraz motywują młodych ludzi pokazując, że aktywność, pasja i własna inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu. Dzięki współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami młodzież ma możliwość uczenia się i zdobywania doświadczenia od najlepszych w naszym regionie - mówiła dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Alina Marek.

Uczestnictwo młodzieży w  projekcie nie jest obowiązkowe, a jednak w roku ubiegłym uczestniczyło w naszych działaniach ponad 550 uczniów z 19 szkół z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.
 
V edycja projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.” została objęta patronatem honorowym Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Finansów. Projekt będzie również realizowany pod patronatem Konfederacji LEWIATAN i Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Źródło: www.nowysacz.pl

 


 

Wykłady z wiedzy ekonomicznej

Wykłady z wiedzy ekonomicznej mają formę otwartych zajęć teoretycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich oraz praktyków posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą. Wykłady odbywają się w soboty w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu (ul. Zielona 27, budynek C) zgodnie z ustalonym harmonogramem. Podczas wykładów sporządzane są listy obecności. Uczniowie, którzy wzięli udział w co najmniej 3 wykładach, otrzymają certyfikat potwierdzający ich zaangażowanie w projekt.

 

FOTORELACJA - Wykład nr 1 (17.12.2016)

 

FOTORELACJA  - Wykład nr 2 (14.01.2017)

 

FOTORELACJA - Wykład nr 3 (18.02.2017)

 

FOTORELACJA  - Wykład nr 4 (04.03.2017)

 

FOTORELACJA  - Wykład nr 5 (18.03.2017)

 

Opinie uczestników: 

Wykład nr 1

Wykład nr 2

Wykład nr 3

Wykład nr 4

Wykład nr 5

 


 

Warsztaty z przedsiębiorcami

Warsztaty z przedsiębiorcami miały formę zamkniętych zajęć praktycznych prowadzonych przez przedsiębiorców. Warsztaty odbywały się w firmach oraz szkołach deklarujących udział w projekcie. Jedna grupa warsztatowa liczyła co najmniej 15 uczniów.

 

 

Fotorelacja z warsztatów w Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. (20.02.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w Hotel Cluster (20.02.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. (21.02.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w Hotel Cluster (23.02.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w Hotel Cluster (24.02.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w FAKRO Sp. z o.o. (07.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w SGL CARBON POLSKA S.A. (07.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w SGL CARBON POLSKA S.A. (14.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w RAFA Supermarket (14.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w BUGAJSKI Sp. z o.o. (21.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w FAKRO Sp. z o.o. (23.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w Centrum Rehabilitacji TUKAN (27.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w siedzibie firmy GRAND w Korzennej (27.03.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w siedzibie firmy KONSPOL HOLDING Sp. z o.o. (04.04.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w siedzibie firmy WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. (05.04.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w siedzibie firmy ZET Transport Sp. z o.o. (22.04.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w siedzibie firmy PHU "Kryształ" Jan Plata (25.04.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w siedzibie firmy WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. (26.04.2017)

 

Fotorelacja z warsztatów w siedzibie firmy PHU "Kryształ" Jan Plata (27.04.2017)

 


 

GALA PODSUMOWUJĄCA 

PROJEKT "WŁĄCZ MYŚLENIE. POSTAW NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ." - V edycja

 

Znaleźli klucz do sukcesu. Gala projektu "Włącz myślenie"

Uczniowie z "Elektryka" laureatami I nagrody w konkursie "Pomysł kluczem do sukcesu – II", realizowanego w ramach projektu "Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość". Wręczenie nagród z udziałem prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka odbyło się 26 kwietnia (środa) podczas uroczystej gali w WSB-NLU.
 


 

- Piąta edycja tego konkursu to już pewnego rodzaju jubileusz – powiedział prezydent Ryszard Nowak otwierając galę. – Cieszy nas, że z roku na rok zainteresowanie jest coraz większe. Zainteresowanie młodych to jedna rzecz, ale zainteresowanie i zaangażowanie sądeckich przedsiębiorców również jest bardzo istotne. Myślę, że te uwagi, których jako młodzi przedsiębiorcy mogliście wysłuchać i wasze prace stanowią wartość, która pozwoli ukierunkować wasze myślenie na przedsiębiorczość. A przedsiębiorczość to w dzisiejszych czasach coś, co może zagwarantować dobrą  przyszłość, dobry start i później stabilne funkcjonowanie – zakończył prezydent Ryszard Nowak.
 

W spotkaniu oprócz prezydenta  miasta wzięli udział między innymi zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Tomasz Michałowskie, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Nowosądeckiego Artur Rola, radny miejski i prezes Stowarzyszenia Orion Patryk Wicher, sądeccy przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych. List gratulacyjny przysłał wiceminister finansów Wiesław Janczyk.
Gościem specjalnym gali był młody dziennikarz sportowy Łukasz Wiśniowski, współrealizator projektu "Łączy nas piłka". - Trzeba pokazać, że się jest dobrym, a pieniądze przyjdą same - tak tłumaczył Łukasz istotę sukcesu.
 

Na czym polegał konkurs?
 

Konkurs polegał na prezentacji kilkuminutowego filmu, w którym grupa uczniów udowadnia, że potrafi efektywnie odpowiedzieć na jakąś potrzebę, zgłoszoną przez instytucję, organizację  pozarządową  lub  środowisko  lokalne. Trzeba było pokazać,  że  z  sukcesem osiągnięto założone rezultaty.
 

o konkursu zgłoszono 17 filmów , nad którymi pracowało ponad 70 uczniów. W głosowaniu internetowym udział wzięło niemal tysiąc osób. Zwyciężył film autorstwa Dawid Solarni, Karola Waligóry i Łukasza Wiśniaka z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu za film pt. "Komputer dla każdego". Praca  została także laureatem nagrody publiczności.
 


 

Drugie miejsce zajął zespół z II Liceum Ogólnokształcącego, a trzecie z I LO (pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych – poniżej). Konkurs rozgrywany był w kategoriach "miasto Nowy Sącz" i "powiat nowosądecki". W tej drugiej kategorii zwyciężyła drużyna złożona z uczennic Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie. Nagroda specjalna dla reportera projektu przypadła Anecie Porębskiej z I LO w Nowym Sączu.
 

[lista nagrodzonych - miasto Nowy Sącz]
 

Celem konkursu było kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i uświadomienie  uczestnikom, że sukces zależy od osobistego zaangażowania, współpracy z najbliższym  otoczeniem i wytrwałości w dążeniu do celu.
 

Projekt "Pomysł kluczem do sukcesu – II"
 

Celem projektu "Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość" jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej i kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ma również na celu propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznikowe form edukacji w zakresie przedsiębiorczości.
 

Projekt poza konkursem zawiera wykłady z wiedzy ekonomicznej, które prowadzą sądeccy biznesmeni i ekonomiści oraz warsztaty z przedsiębiorcami. Przede wszystkim jednak daje możliwość twórczego myślenia, rozwiązywania problemów i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, między innymi poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy osiągnęli sukces w swoim życiu zawodowym.
 

Organizatorami projektu są Urząd Miasta Nowego Sącza, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Wyższa Szkoła Biznesu – NLU, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich Orion oraz Sądecka Izba Gospodarcza. Tegoroczna edycja projektu realizowana była pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Konfederacji Lewiatan i Krajowej Izby Gospodarczej.
 

[POBIERZ ZDJĘCIA]

Źródło: www.nowysacz.pl