Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość - III edycja

O projekcie

Dnia 2 stycznia 2015 roku ruszyła III edycja projektu  „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”. Tak jak w poprzednich edycjach, celem projektu jest kształtowanie aktywnej, przedsiębiorczej i odpowiedzialnej postawy wśród młodzieży, popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz promocja lokalnych zasobów i wyróżników Sądecczyzny w obszarze przedsiębiorczości.

Szczegółowe zasady realizacji projektu określa regulamin.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół deklarujących udział w projekcie. Projekt nie jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych.

 

Co oferuje projekt?

a przede wszystkim fajną zabawę i spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy osiągnęli sukces w swoim życiu zawodowym.

 

Kto przystąpił do III edycji projektu?

Szkoła mogła przystąpić do projektu poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w terminie do 09.01.2015. Deklarację należało złożyć w biurze Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Narutowicza 6, Nowy Sącz) wraz ze zgodami na udział uczniów w projekcie.

Szkoły biorące udział w projekcie:

Szkoły z miasta Nowego Sącza                           Szkoły z powiatu nowosądeckiego

  


 

Wykłady z wiedzy ekonomicznej

Wykłady miały formę otwartych zajęć teoretycznych. Prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich oraz praktyków, posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą.
W ramach projektu odbyło się 5 wykładów, ostatni 21 marca br.

Opinie uczestników - wykład nr 1 | wykład nr 2 | wykład nr 3 | wykład nr 4

                               wykład nr 5
 


 

Warsztaty z przedsiębiorczości

Warsztaty miały formę zamkniętych zajęć praktycznych. Prowadzone były przez przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Warsztaty stanowiły uzupełnienie tematyczne wykładów z wiedzy ekonomicznej. Mogli w nich uczestniczyć uczniowie, którzy chcieli poszerzyć wiedzę zdobytą podczas wykładu. Przedmiot warsztatów został przedstawiony uczniom podczas powiązanego z nim wykładu z wiedzy ekonomicznej. Dodatkowo informacja o warsztatach została przekazana do opiekunów grup uczniowskich na adres e-mail zgłoszony w deklaracji uczestnictwa.

Jedna grupa warsztatowa mogła liczyć do 20 uczniów. Warsztaty odbywały się w firmach oraz szkołach deklarujących udział w projekcie. Terminy warsztatów były ustalane indywidualnie.

Do udziału w warsztacie uczniowie zgłaszani byli w terminie 5 dni po wykładzie wprowadzającym w tematykę wybranego warsztatu. Zgłoszenia dokonywał opiekun grupy uczniowskiej (nauczyciel) na adres wpr@nowysacz.pl podając w temacie wiadomości: Zgłoszenie na warsztat, natomiast w tekście wiadomości: nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasę.

  


 

Gala podsumowująca projekt

29 kwietnia 2015 roku o godz 14.00 w Wyższej Szkole Biznesu-NLU w Nowym Sączu (ul. Zielona 27, aula C 010) odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostały wyniki konkursu „MŁODZI AKTYWNI”, a jego laureatom wręczono nagrody. 

 

Organizatorzy projektu:

Urząd Miasta Nowego Sącza
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Sądecka Izba Gospodarcza
Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu
Fundacja „Pomyśl o Przyszłości”
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION” w Nowym Sączu
 


Archiwum III edycji projektu "Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość."

Porozmawiajmy o przedsiębiorczości …

W najbliższy piątek, 12 grudnia br., o godz. 12.00 w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu (aula 126C) odbędzie się konferencja inaugurująca III edycję projektu Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.

Podczas konferencji przedstawione zostaną propozycje działań, które będą realizowane od stycznia 2015 roku w ramach III edycji projektu.

Przypominamy, że projekt ten, to cykl wykładów z wiedzy ekonomicznej, warsztatów z przedsiębiorczości oraz konkurs, adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest kształtowanie aktywnej, przedsiębiorczej i odpowiedzialnej postawy wśród młodzieży, promocja lokalnych zasobów i wyróżników Sądecczyzny. W ostatniej edycji udział wzięło ponad 150 uczniów, łącznie z 11 szkół.

Projekt ten w październiku 2014 roku został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjny Samorząd 2014” w kategorii „Wspieranie przedsiębiorczości”, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich.

Wszystkich zainteresowanych ZAPRASZAMY do udziału w konferencji.

Program konferencji:

12.00 – Oficjalne powitanie gości
           Prezydent Miasta Nowego Sącza
           Starosta Nowosądecki
           Prezes Zarządu Sądeckiej Izby Gospodarczej

12.15 – Przedsiębiorczość w szkołach – wyniki badań
           Dr Dariusz Woźniak, Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu

12.35 – Nauka przedsiębiorczości w szkołach
           Iwona Szypuła, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu

12.55 – I i II edycja projektu Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość. – wrażenia uczestników
           Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Nowym Sączu

13.10 – Prezentacja III edycji projektu Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.
           Magdalena Januszek-Gródek, Wydział ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza

13.30 – Zakończenie części prelekcyjnej, dyskusja w kuluarach

Organizatorzy konferencji:

Urząd Miasta Nowego Sącza
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Sądecka Izba Gospodarcza
Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu
Fundacja „Pomyśl o Przyszłości”
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION” w Nowym Sączu

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza (tel. 18 443 43 54, e-mail: wpr@nowysacz.pl).

 


 

Konkurs pn. "MŁODZI AKTYWNI" 

Zapraszamy uczniów, którzy mają pomysł jak ułatwić życie nam wszystkim, do zgłaszania swoich pomysłów w konkursie „MŁODZI AKTYWNI”. Pomysły można zgłaszać do 20 marca 2015r.

Zasady są proste! Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: „Miasto” i „Powiat”. Uczniowie ze szkół z Nowego Sącza będą mierzyć się z rozwiązaniem problemu społecznego w mieście, natomiast uczniowie ze szkół z powiatu nowosądeckiego, na terenie gmin tego powiatu.
Projekt do konkursu zgłasza zespół uczniów. Jeden zespół może zgłosić tylko jeden projekt. Zgłoszenie następuje na określonym formularzu. Ocenie podlegają projekty, których autorzy uczestniczyli w co najmniej 3 wykładach z wiedzy ekonomicznej.

W konkursie nagrodzonych zostanie 6 projektów, w tym 3 w kategorii „Miasto” oraz 3 w kategorii „Powiat”. W każdej z kategorii przyznane zostanie I i II miejsce (przez komisję konkursową) oraz nagroda publiczności (przez internautów). Laureaci konkursu otrzymują nagrody, fundatorem których jest Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Starosta Nowosądecki.

Kryteria oceny projektów przez komisję konkursową to sposób przeprowadzenia diagnozy problemu społecznego, oryginalność i innowacyjność przedstawionego rozwiązania, szanse realizacji projektu oraz jego użyteczność.

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Pomyśl o Przyszłości”. Na stronie internetowej fundacji zamieszczone są informacje związane z konkursem.