Sobota, 24 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna, Borys


Kategoria: Festiwal Muzyki Myśliwskiej

"W lesie wśród natury człowiek odnajduje swoją drogę do Boga" - Msza św. Hubertowska

Ważnym wydarzeniem dzisiejszego dnia była Msza Św. Hubertowska, odprawiona w Bazylice św. Małgorzaty pod przewodnictwem ks. infułata Adama Kokoszki. Mszę koncelebrował także proboszcz parafii ks. dr Jerzy Jurkiewicz oraz kapelani myśliwych.


 

Historię odprawiania Mszy świętego Huberta przypomniał Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Nowym Sączu dr Tadeusz Kubacki. - Msza Święta Hubertowska jest głęboko zakorzeniona w kulturze i tradycji myśliwskiej. W historii religii katolickiej występuje od średniowiecza, a jej rodowód doceniano odprawiając msze przez wyprawami wojennymi. Najwcześniejsze przekazy o odprawianiu mszy myśliwskich pochodzą z XIV wieku z Francji. W Europie tradycją stało się odprawiania mszy przed polowaniem. W Polsce tradycja mszy hubertowskiej sięga czasów jagiellońskich i przejęta została w XV wieku z zakonu i tradycji rycerskiej. Kult świętego Huberta na ziemiach polskich umocnił się w czasach saskich, kiedy to dzień patrona myśliwych obchodzono szczególnie uroczyście, wówczas to w Polsce na trwałe weszła tradycja polowań w dzień św. Huberta oraz msza hubertowska, która stała się nieodłącznym elementem tradycji myśliwskiej - powiedział dr Tadeusz Kubacki.
 

Prałat Bazyliki św. Małgorzaty ks. dr Jerzy Jurkiewicz przedstawił intencję odprawianej Eucharystii. - Święty Hubercie prosimy Ciebie, abyś przez Twoje wstawiennictwo wyjednał nam u dobrego Boga łaski, które skierują nasze życie na drogę ku świętości. Wezwanie wstawiennictwa świętego Huberta dobrze oddaje intencje naszej modlitwy. Gromadzimy się na sądeckiej Górze Tabor w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego na Eucharystii, aby prosić o łaski dla uczestników  XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej i wszystkich, którzy tworzą myśliwską rodzinę - powiedział ks. dr Jerzy Jurkiewicz.
 

Ks. infułat Adam Kokoszka nawiązał do patrona myśliwych świętego Huberta. - Zgromadziła nas tutaj tęsknota za harmonią. Nie tylko za harmonią muzyczną, harmonią muzycznych tonów i dźwięków, które wypełniają przestrzeń tej świątyni i które podziwiamy, ale przede wszystkim zgromadziła nas tu tęsknota za harmonią naszego życia. Patron myśliwych, leśników i obrońców przyrody święty Hubert zatęsknił za harmonią w swoim życiu w niezwykłych okolicznościach w czasie łowów, na polowaniu - powiedział ks. infułat Adam Kokoszka. - Chrystus dostrzega w nas nie tylko dobrych Polaków, ale także myśliwych, leśników i obrońców przyrody. Docenia wielki trud polskich leśników, którzy nie zrażali się przeciwnościami i trwali na zalesionej polskiej ziemi w poczuciu dobrze pojętego, patriotycznego obowiązku. Czego Chrystus oczekuje dzisiaj od polskich leśników? Przede wszystkim postępowania etycznego, kierowania się prawością łowiecką oraz dobrze ukształtowanym sumieniem w tym obszarze, jakim jest myśliwska pasja. Oczekuje także ogromnej pracy na rzecz dobra całego narodu, które jest w rękach myśliwych i leśników, jest to dobro wspólne, które jest dziełem Stwórcy, danym wszystkim ludziom. Trzeba nam wszystkim tworzyć taką atmosferę, by ludzie związani z leśną przyrodą byli szanowni i sprawiedliwie traktowani - dodał ks. infułat Adam Kokoszka.
 

Na ręce ks. infułata oraz proboszcza parafii św. Małgorzaty zostały złożone dary od organizatorów XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej. Na rzecz Bazyliki św. Małgorzaty przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego ofiarowali pozłacaną patenę eucharystyczną. Przedstawiciele Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Nawojowa przekazali kosz z darami lasu będący wyrazem wdzięczności i prośby o Boże błogosławieństwo, natomiast Klub Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego ofiarował bochen chleba, wino i hostię.
 

Podczas Mszy odczytany został także adres okolicznościowy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jana Kosiorowskiego.
 

[POBIERZ ZDJĘCIA]

 

Autor: Renata Stawiarska
Dodano: 2017-06-17 22:14:34