Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

 Bureaux d'administration et institutions diverses 

 • Mairie (Urząd Miasta) - Rynek 1, tél. (018) 443 53 08, 443 55 47, 443 57 50, 443 55 85, 443 55 43, fax (018) 443 78 63, http://www.nowysacz.pl Le centrale travaille dans le systeme DTMF.
 • Horaires d'ouverture de la Mairie: lundi de 9H00 a 17H00, mardi au vendredi de 8H00 a 16H00. Services Affaires Civiques, bureau 9 au RDC, tél. (018) 443 53 08, numéros intérieurs: 239, 286
 • Préfecture de la Voivodie de Petite-Pologne - agence locale (Małopolski Urząd Wojewódzki - placówka zamiejscowa) - ul. Jagiellońska 52, tél. (0 18) 540 22 00
 • Mairie de District (Starostwo Powiatowe) - ul. Jagiellońska 33, tél. (0 18) 4141 600, http://www.starostwo.nowy-sacz.pl
 • Inspection Nationale pour la Protection de l'Environnement (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, delegatura w Nowym Sączu) - ul. Fabryczna 11, tel. (0 18) 443 85 70, 443 80 27
 • • Agence de Développement Régional de Nowy Sącz S.A. (Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnege SA) - ul. Jagiellońska 14, tél. (0 18) 440 81 63, 440 81 64 http://www.sarr.com.pl
 • Corps des Gardes-frontiere des Carpates (Karpacki Oddział Straży Granicznej) - ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, tél. (0 18) 415 30 00, http://www.karpacki.strazgraniczna.pl
 • Bureau de Douane, (Urząd Celny), ul. Piłsudskiego 50, tél. (0 18) 449 53 00
 • Agence Locale pour l'Emploi (Sądecki Urząd Pracy) - ul. Węgierska 146, tél. (018) 442 91 10, http://www.sup.nowysacz.pl
 • Incubateur Entrepreneurial de Nowy Sącz (Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości) - ul. Wyspiańskiego 13, tél. (018) (0 18) 442 35 68, 442 35 69, http://www.inkubator.nowysacz.pl
 • Entreprise Municipale de Transport Urbain (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji) - ul. Wyspiańskiego 22, tél. (018) 443 88 97, http://www.mpk.sacz.pl
 • Entreprise d'Eau Potable de Nowy Sącz (Sądeckie Wodociągi) - ul. Wincentego Pola 22, tél. (018) 443 86 43, http://www.swns.pl
 • Société d'Habitations Sociales de Nowy Sącz (Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego) - ul. Iszkowskiego 4, tél. (018) 547 56 85, http://www.bip.stbs.nowysacz.pl
 • Centre de Récréation et de Sport de Nowy Sącz (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - ul. Nadbrzeżna 34, tél. (018) 441 83 83, 442 06 67 http://www.mosir-ns.pl
 • Centre Technique Municipal de Nowy Sącz (Sądecki Zakład Obsługi Komunalnej) ul. Śniadeckich 19, tél. (0 18) 443 76 88
 • Service Municipal des Ponts et Chaussées (Miejski Zarząd Dróg) - ul. Gorzkowska 30, (0 18) 442 70 01, http://www.mzd.nowysacz.pl,
 • Décheterie Communale (Składowisko Odpadów Komunalnych) - Zabełcze-Tarnowska 120 (018) 449 10 60, siege du bureau: Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14, tél. (018) 442 13 00, www.nova-ns.eu
 • Entreprise de Chauffage Urbain (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) - ul. Wiśniowieckiego 56, tél. (018) 443 53 83, http://www.mpec.nsi.pl
 • Centre Municipal d'Action Sociale (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) - ul. Żywiecka 13, tel (0 18) 444 36 23, 444 36 24, www.mops.nowysacz.pl
 • Centre d'Intervention en situation de crise de Nowy Sącz (Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej) - ul. Śniadeckich 10, tél. (018) 442 03 52, http://www.soik.pl
 • Centre de Sécurité Sociale (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) - ul. Sienkiewicza 77, tél. (018) 443 78 48
 • Centre des Impôts (Urząd Skarbowy) - ul. Barbackiego 10, tél. (018) 547 38 08

Direction de la Police Nationale de Nowy Sącz

ul. Szwedzka 9, tél. (centrale) (018) 442 41 11 ou 442 41 18, fax (018) 442 41 40, service urgent : 997 et/ou 112 (pour téléphones portables), officier de garde: (018) 442 46 30 ou 442 46 31, http://www.nowy-sacz.policja.gov.pl