Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Budżet Miasta Nowego Sącza na rok 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

Pełny tekst sprawozdania wraz z załącznikami
sprawozdanie_2007.pdf [2904 KB] 


Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2007 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

sprawozd_1_pol_2007.pdf [2.87 MB]


U_VII_78_2007.pdf - Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2007 wraz z załącznikami (1,19 MB)
 

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2007 bez załączników (165 KB)

Załączniki do uchwały:

Załącznik nr 1 - Plan dochodów na 2007 rok

 Załącznik nr 2 - Plan wydatków na 2007 rok

 Załącznik nr 3 - Planowane przychody i rozchody budżetu

 Załącznik nr 4 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych

 Załącznik nr 5 - Plan dochodów i wydatków na podst. porozumień

 Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków od instytucji wdrażającej

 Załącznik nr 7 - Doch i wyd. Gminnego programu rozwiązywania. problemów alkoholowych

 Załącznik nr 8 - Wydatki majątkowe

 Załącznik nr 9 - Limity wydatków na WPI

 Załącznik nr 10 - Wydatki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

 Załącznik nr 11 - Dotacje dla instytucji kultury

 Załącznik nr 12 - Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli

 Załącznik nr 13 - Plan wydatków z dotacji powierzonych

 Załącznik nr 14 - Plan dotacji dla pozostałych jednostek sektora fin. publ.

 Załącznik nr 15 - Dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

 Załącznik nr 16 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

 Załącznik nr 17 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2007 rok

 Załącznik nr 18a - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

 Załącznik nr 18b - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

 Załącznik nr 18c - Powiatowy Fundusz Geodezyjny

 Załącznik nr 19 - Prognoza Kwoty Długu


 Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 - wersja pełna wraz z załącznikami (2948 KB)

 Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 (90 KB)

Załączniki do projektu uchwały:

Załącznik nr 1 - Plan dochodów na 2007 rok

Załącznik nr 2 - Plan wydatków na 2007 rok

Załącznik nr 3 - Planowane przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 4 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych

Załącznik nr 5 - Plan dochodów i wydatków na podst. porozumień

Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków od instytucji wdrażającej

Załącznik nr 7 - Doch i wyd. Gminnego programu rozwiązywania. problemów alkoholowych

Załącznik nr 8 - Wydatki majątkowe

Załącznik nr 9 - Limity wydatków na WPI

Załącznik nr 10 - Wydatki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Załącznik nr 11 - Dotacje dla instytucji kultury

Załącznik nr 12 - Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli

Załącznik nr 13 - Plan wydatków z dotacji powierzonych

Załącznik nr 14 - Plan dotacji dla pozostałych jednostek sektora fin. publ.

Załącznik nr 15 - Dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Załącznik nr 16 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 17 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2007 rok

Załącznik nr 18a - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Załącznik nr 18b - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

Załącznik nr 18c - Powiatowy Fundusz Geodezyjny

Załącznik nr 19 - Prognoza Kwoty Długu

Objaśnienia do prognozy kwoty długu

Część opisowa Budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2007