Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Budżet Miasta Nowego Sącza na rok 2006

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.

 

Pełny tekst sprawozdania wraz z załącznikami
sprawozdanie_2006.pdf

Załączniki do sprawozdania:
sprawozdanie_2006_zal_1.pdf
sprawozdanie_2006_zal_2.pdf
sprawozdanie_2006_zal_3.pdf
sprawozdanie_2006_zal_4.pdf
sprawozdanie_2006_zal_5.pdf
sprawozdanie_2006_zal_6.pdf
sprawozdanie_2006_zal_7.pdf
sprawozdanie_2006_zal_8.pdf
sprawozdanie_2006_zal_9.pdf
sprawozdanie_2006_zal_9a.pdf
sprawozdanie_2006_zal_9b.pdf
sprawozdanie_2006_zal_9c.pdf


Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2006 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

 

sprawozd_1_pol_2006.pdf [1.57 MB]

 


Plan dochodów i wydatków Budżetu Miasta Nowego Sącza.
Stan na dzień 31.08.2006 r.

 

Dochody budżetu miasta: 20060831_dochody.pdf
Wydatki budżetu miasta: 20060831_wydatki.pdf

 


U_LXI_733_2006.pdf - Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2006 wraz z załącznikami (2,65 MB)
 


 

Opis do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006 (198 KB)
Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006 (87 KB)

 

Załączniki do projektu uchwały:

Załącznik nr 1 - Plan dochodów na 2006 rok

Załącznik nr 2 - Plan wydatków na 2006 rok

Załącznik nr 3 - Planowane przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 4 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych

Załącznik nr 5 - Plan dochodów i wydatków na podst. porozumień

Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków od instytucji wdrażającej

Załącznik nr 7 - Doch i wyd. Gminnego programu rozwiązywania. problemów alkoholowych

Załącznik nr 8 - Wydatki majątkowe

Załącznik nr 9 - Limity wydatków na WPI

Załącznik nr 10 - Wydatki z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Załącznik nr 11 - Dotacje dla instytucji kultury

Załącznik nr 12 - Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli

Załącznik nr 13 - Plan wydatków z dotacji powierzonych

Załącznik nr 14 - Plan dotacji dla pozostałych jednostek sektora fin. publ.

Załącznik nr 15 - Dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Załącznik nr 16 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 17ABC - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska (A), Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska (B), Powiatowy Fundusz Geodezyjny (C)

Załącznik nr 18 - Prognoza Kwoty Długu

Objaśnienia do prognozy kwoty długu

Mienie komunalne