Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Budżet Miasta Nowy Sącz na rok 2005

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2005 rok.

 

Pełny tekst sprawozdania wraz z załącznikami
sprawozdanie_za_2005_pelna.pdf

Tekst sprawozdania podzielony na części:
sprawozdanie_za_2005.pdf
sprawozdanie_za_2005_zal_1.pdf
sprawozdanie_za_2005_zal_2.pdf
sprawozdanie_za_2005_zal_3.pdf
sprawozdanie_za_2005_zal_4.pdf
sprawozdanie_za_2005_zal_5.pdf
sprawozdanie_za_2005_zal_6.pdf
sprawozdanie_za_2005_zal_7.pdf
sprawozdanie_za_2005_zal_8.pdf
sprawozdanie_za_2005_zal_9.pdf

 


 

 

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Nowego Sącza za I półrocze 2005 roku

 

sprawozd_1_pol_2005.pdf [1.53 MB]

 


Plan dochodów i wydatków Budżetu Miasta Nowego Sącza.
Stan na dzień 30.06.2005 r.

 

Dochody budżetu miasta: 20050630_dochody.pdf
Wydatki budżetu miasta: 20050630_wydatki.pdf

 


Plan dochodów i wydatków Budżetu Miasta Nowego Sącza.
Stan na dzień 30.04.2005 r.

 

Dochody budżetu miasta: 20050430_dochody.pdf
Wydatki budżetu miasta: 20050430_wydatki.pdf

 


U_XLI_481_2005.pdf - Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2005 wraz z załącznikami (1,77 MB) 

 

 


 

Opis do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Sącz na rok 2005 (205 KB)
Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2005 - PROJEKT (72 KB)


Załączniki do projektu uchwały:

 

Załącznik nr 1 - Plan dochodów na 2005 rok (128 KB)

Załącznik nr 2 - Plan wydatków na 2005 rok (122 KB)

Załącznik nr 3 - Planowane przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2005 rok (60 KB)

Załącznik nr 4 - Plan rozchodów (dotacji) i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej (89 KB)

Załącznik nr 5 - Plan rozchodów (dotacji) i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (57 KB)

Załącznik nr 6 - Plan dotacji otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania powierzone oraz plan wydatków na zadania powierzone (66 KB)

Załącznik nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 (70 KB)

Załącznik nr 8 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2005 (242 KB)

Załącznik nr 9 - Dotacje dla gminnych instytucji kultury (70 KB)

Załącznik nr 10 - Środki na dotacje dla działajacych na terenie gminy niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych (74 KB)

Załącznik nr 11 - Środki na dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku (78 KB)

Załącznik nr 12 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2005 rok (66 KB)

Załącznik nr 13 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok (67 KB)

Załącznik nr 13a - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok (61 KB)

Załączniki nr 14a 14b - Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (80 KB)

Załącznik nr 15 - Prognoza długu miasta Nowy Sącz (53 KB)

Objasnienie do Prognozy Kwoty Długu Miasta Nowego Sącza (93 KB)

 

 


Informacja Prezydenta o stanie mienia komunalnego (642 KB)