Środa, 23 czerwca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wanda, Zenon, Albin


Kategoria: Budowa nowego mostu heleńskiego

Rondo im. Lesiaka i nowo wybudowany most - oficjalne uroczystości

11 maja odbyły się uroczystości związane z poświęceniem Ronda imienia ks. infułata Władysława Lesiaka, którego dokonał ks. biskup dr Andrzej Jeż, a następnie przez parlamentarzystów i biskupa została przecięta wstęga, otwierająca nowo wybudowany most na rzece Dunajec. Były także wydarzenia towarzyszące tym uroczystościom, m.in. prezentacja czołgu T-34, koncert w wykonaniu dzieci, pokazy strażackie oraz… darmowe lody.
 

Uroczystości rozpoczęły się od konferencji, podczas której przedstawiona została prezentacja historii przeprawy mostowej przez rzekę Dunajec w Nowym Sączu.
 

Mieszkańcy Nowego Sącza i Sądecczyzny, którzy zdecydowali się przyjść na plac pod zamkiem, zostali przywitani przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adama Konickiego oraz mogli się dowiedzieć jak most budowano oraz ile kosztowała cała inwestycja.
 

Projekt pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych 75 i 28: był finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 

Bneficjent Projektu: Miasto Nowy Sącz 
 

Jednostka realizująca Projekt: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
 

Instytucja Pośrednicząca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 

Całkowita wartość projektu: 88 780 849,29 PLN 
 

Dofinansowanie UE: 75 463 721,89 PLN
 

Wkład własny: 13 317 127,40 PLN
 

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” Sp. z o.o. 
 

Nadzór inwestorski: Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer 
 

Projekt budowlany: TRASAL Sp. z o.o. 
 

Podczas konferencji wystąpili podopieczni Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Odbywały się między innymi pokazy ratownictwa medycznego z możliwością wykonywania ćwiczeń z pierwszej pomocy, dzieci miały okazję na artystyczne pomalowanie twarzy przez animatorów, swoje stanowisko miała też nowosądecka Komenda Miejska Policji i spółka miejska NOVA. Bezpłatnie częstowano wodą mineralną i lodami.
  

[POBIERZ ZDJĘCIA] 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
     

 

POŚWIĘCENIE RONDA
 

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie Ronda imienia ks. infułata Władysława Lesiaka. Dokonał tego Jego Ekscelencja ks. biskup Andrzej Jeż.
 


 

- Chciałbym wyrazić niezwykłą wdzięczność za to, że Rada Miasta Nowego Sącza podjęła decyzję, aby to bardzo ważne rondo nosiło imię ks. infułata Władysława Lesiaka – mówił biskup Jeż. – To postać wielka i bardzo dobrze, że została przywołana. W okresie komunistycznym ksiądz Lesiak był tym, który wskazywał drogę. Niech to miejsce zawsze nas łączy komunikacyjnie, kulturowo, duchowo, religijnie.
 

Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w  Nowym Sączu wygłosił wspomnienie o ks. infułacie Władysławie Lesiaku.
 

[POBIERZ ZDJĘCIA]
 


 

OTWARCIE MOSTU NA RZECE DUNAJEC

Następnie goście oraz zebrani uczestnicy tego wydarzenia przeszli na most. Tam wysłuchali listu, jaki do prezydenta Nowego Sącza wystosowała wicepremier Beata Szydło.
 


 

 

Przed przecięciem wstęgi wystąpił Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
 


 

- Ekscelencjo, panie posłanki, panowie posłowie, Sądeczanie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj ten most połączy obie strony Dunajca. Łączy nas sądeczan i tak, jak wszyscy tutaj jesteśmy, cieszymy się z tego dnia. Sprzyja nam pogoda, mam nadzieję, że uśmiech, który widzę na państwa twarzach będzie nam towarzyszył bardzo, bardzo długo.
 

Chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej przeprawy. Dziękuję budowniczym, dziękuję tym, którzy zainicjowali budowę tego mostu: poprzedniej radzie miasta oraz panu prezydentowi Ryszardowi Nowakowi. Dziękuję posłom i posłankom za to, że wspierali całą inwestycję. Czuliśmy to wsparcie z Warszawy. 
 

W imieniu miasta, jako prezydent, chcę przeprosić państwa za ten rok. Ten ciężki rok, wiele straconych godzin, nerwów, zdrowia, stłuczek. Myślę, że było warto, bo od dzisiaj będziemy mieli przeprawę, na którą sądeczanie zasługują. Aby uhonorować wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania tej przeprawy, bardzo proszę parlamentarzystów ziemi sądeckiej oraz pana prezydenta Ryszarda Nowaka o dokonanie symbolicznego otwarcia mostu. 

Wstęgę przecięli posłowie: Barbara Bartuś, Andrzej Czerwiński, Wiesław Janczyk, Józef Leśniak, Arkadiusz Mularczyk, Piotr Naimski, Anna Paluch, Elżbieta Zielińska oraz senator Stanisław Kogut a także ks. bp. Andrzej Jeż.
 


 

Po przecięciu wstęgi jako pierwsi po nowym moście przejechali na koniach: marszałek Józef Piłsudski i jego adiutant, czyli członkowie grupy rekonstrukcyjnej Polskiego Towarzystwa Historycznego, a następnie przejechała parada samochodów retro, czołg T-34 na lawecie oraz na elektrycznym dwukołowcu wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski. 
 


 

Na koniec odbył się pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej z Mystkowa. Na scenie występował też Zespół Regionalny Sądeczoki. 
 

[POBIERZ ZDJĘCIA]
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-05-11 16:59:48