Piątek, 23 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Brygida, Apolinary, Bogna


Kategoria: Budowa nowego mostu heleńskiego

Budowa mostu trwa bez przerwy i zakończy się zgodnie z planem


Siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę pracują robotnicy przy budowie nowego mostu heleńskiego na rzece Dunajec. Jak zapewnia kierownik budowy, termin zakończenia prac, wyznaczony na 15 maja, nie przedłuży się.


 

- Prace przy budowie mostu zostały przyśpieszone, dzięki porozumieniu głównego wykonawcy z Urzędem Miasta Nowego Sącza. Trwają cały czas, bo mam świadomość tego, że brak mostu to istotny problem dla Sądeczan, a jego terminowe oddanie jest bardzo ważną sprawą dla wszystkich – mówi Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, który przygląda się pracom budowlanym.
 

Kierownik budowy Tomasz Czajka zapewnia, że termin zakończenia prac nie jest zagrożony: - Piętnastego maja oddamy most, natomiast po zakończeniu inwestycji będzie jeszcze trzeba uzyskać pozwolenie na użytkowanie nowego mostu. Będziemy się starać, aby zarządcy dróg wydali pozytywną decyzję bez zbędnej zwłoki.
 

Aktualnie na moście heleńskim i na dojazdach do mostu wykonywane są następujące prace:
 

  • Deskowanie stref w obrębie dylatacji
  • Sprężanie płyty pomostu przęsła 1-2
  • Rozdeskowanie płyty mostu 1-2 oraz 2-3
  • Obrabianie sączków i wpustów płyty pomostu przęsła 2-3
  • Prace przygotowawcze do sprężenia płyty pomostu przęsła 2-3
  • Izolacja płyty pomostu pod kapami chodnikowymi przęsła 1-2
  • Układanie krawężników przęsła 1-2
  • Układanie kostki brukowej w obrębie ronda turbinowego od strony Heleny
  • Układanie krawężników ulicy Krakowskiej
  • Poprawki po zimie w zakresie nawierzchni z kostki granitowej i brukowej 

 
 

Projekt „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Działanie 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.  

 

[POBIERZ ZDJĘCIA]
 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-03-15 14:03:22