Piątek, 23 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Brygida, Apolinary, Bogna


Kategoria: Budowa nowego mostu heleńskiego

Budowa mostu heleńskiego postępuje

Prace przy budowie mostu trwają i jak zapowiada dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Adam Konicki, termin zakończenia budowy w maju 2019 roku jest pewny. Ponadto została udzielona zgoda jednostki dotującej na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji, a to znaczy, że dofinansowanie będzie udzielone.
 


 

- Data zakończenia inwestycji jest realna i nieprzekraczalna, bo dość już Sądeczanie się nacierpieli z powodu wyłączenia mostu. Zimowa aura pokaże, w której części wiosny te roboty będą musiały być  zintensyfikowane na tyle, żeby nadrobić ewentualnie stracony czas przez pogodę - mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Konicki.
 

Mimo zimy, prace przy budowie trwają i jak na razie nie ma opóźnień w założonym harmonogramie ich realizacji.
 

- Obecnie część łuku, część przęsła od strony Heleny jest w trakcie deskowania i w trakcie zbrojenia, część od strony zamku jest deskowana i na małej części zbrojona, są też montowane podwieszenia do łuków.
 

Po zakończeniu inwestycji będzie jeszcze trzeba uzyskać pozwolenie na użytkowanie nowego mostu, jednak jak zapewnia dyrektor MZD, będzie się starał, aby zarządcy dróg wydali pozytywną decyzję bez zbędnej zwłoki. 


Projekt „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Działanie 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.  
 

[POBIERZ ZDJĘCIA]
 

 

Autor: Biuro Prasowe UM/MZ
Dodano: 2019-01-04 07:50:01