Sobota, 24 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna, Borys


Kategoria: Budowa nowego mostu heleńskiego

Inwestycja trwa - most heleński rośnie!

Prace przy budowie mostu imienia Józefa Piłsudskiego, popularnie nazywanym mostem heleńskim, postępują. Obecnie finalizowany jest proces montażu stalowych łuków.
 

 
 

- Od strony dzielnicy Helena montaż łuków jest ukończony i trwają prace związane z demontażem podpór tymczasowych pod łukami. Po wykonaniu wstępnego sprężenia obiektu i przystąpieniu do montażu odciągów, czyli lin, zostanie rozpoczęty montaż deskowania płyty pomostu oraz zbrojenia i jej betonowania. Podobna sytuacja będzie występować od strony zamku, po zakończeniu montażu łuków - mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Grzegorz Mirek i dodaje:
 

- Od strony dzielnicy Helena prowadzone są prace przy budowie ronda. Ponadto na ukończeniu są nasypy do mostu, wykonywanie murków oporowych. Obecnie układane są krawężniki, wykonywana stabilizacja oraz podbudowy. Po ich zakończeniu przystąpimy do wykonywania warstw bitumicznych na całym odcinku od ulicy Krakowskiej, poprzez rondo, aż do obiektu mostowego. Ponadto w najbliższych dniach będą prowadzone prace związane z zakończeniem nasypów do mostu od strony zamku oraz dokończone zostanie układanie warstw bitumicznych do mostu.

Jak mówi dyrektor MZD, postęp prac uzależniony jest od sprzyjających warunków pogodowych.
 

Po wykonaniu wszystkich prac związanych z betonowaniem obiektu, będą prowadzone prace związane z jego uzbrojeniem, a w dalszej kolejności układaniem warstw izolacyjnych i nawierzchniowych. Na koniec będą prowadzone prace w korycie rzeki Dunajec, związane z umocnieniem brzegów rzeki  oraz rozbiórką starych filarów.


 

Projekt „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Działanie 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.  

 

[POBIERZ ZDJĘCIA]
 

         

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2018-11-16 14:56:55