Piątek, 23 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Brygida, Apolinary, Bogna


Kategoria: Budowa nowego mostu heleńskiego

Rondo pod zamkiem jest już przejezdne

1 września Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak otworzył dla ruchu nowe rondo pod zamkiem. Można więc już przejeżdżać przez skrzyżowanie ulic: Tarnowska, Bulwar Narwiku do Rynku. Budowa nowego ronda trwała dwa miesiące.
 

 
 

- Postanowiliśmy nie czekać do poniedziałku i już dziś otwieramy dla kierowców to rondo – mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Grzegorz Mirek. – Można zatem testować tu jazdę, ale trzeba uważać, bo w związku z powstałym rondem, zmieniła się organizacja ruchu. Wszyscy musimy się nauczyć jeździć po tym nowym rondzie.
 

Budowa ronda pod sądeckim zamkiem to jeden z etapów inwestycji przebudowy układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28, która rozpoczęła się w maju 2018 roku.
 

W ramach projektu trwa budowa nowego mostu na rzece Dunajec, zmodernizowane zostały istniejące wcześniej skrzyżowania w rejonie ulic Bulwar Narwiku – Legionów – Tarnowska i ulic Krakowska – Dunajcowa – Starowiejska, wybudowane zostaną też chodniki i drogi rowerowe.  
 

Całkowita wartość tego projektu to blisko 91. milionów złotych, z czego dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 77. milionów złotych, a wkład własny miasta blisko 14. milionów złotych. 

Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2018 roku.  


 

Projekt „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Działanie 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.  

 

Autor: Biuro Prasowe UM /MZ/
Dodano: 2018-09-01 21:57:58