Sobota, 24 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna, Borys


Kategoria: Budowa nowego mostu heleńskiego

Pierwsze elementy mostu heleńskiego już w Nowym Sączu

Dziś (28 czerwca) po godz. 4. rano na plac budowy zostały przywiezione pierwsze elementy konstrukcji mostu nad rzeką Dunajec. Każdy z elementów ma długość ok. 33 m i waży ponad 30 ton. Elementy konstrukcji mostu po rozładunku zostaną wbudowane w miejsca docelowe. 

 Kolejne części konstrukcji mostu będą dostarczane na bieżąco z dwóch wytwórni konstrukcji stalowych z Grybowa oraz ze Śląska. Przewóz elementów o takich gabarytach to duże wyzwanie logistyczne, wiążące się z zapewnieniem odpowiedniego zaplanowania transportu oraz koniecznością czasowego demontażu elementów infrastruktury drogowej. 

Podczas transportu konieczne jest czasowe wstrzymywanie ruchu, tak aby zapewnić bezpieczny transport części na całej trasie przejazdu. 

  

Projekt „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Działanie 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.  
 

[POBIERZ ZDJĘCIA]

 

Autor: Biuro Prasowe UM/AM
Źródło: MZD
Dodano: 2018-06-28 09:40:46