Sobota, 24 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna, Borys


Kategoria: Budowa nowego mostu heleńskiego

Ostatnie prace przy rozbiórce mostu heleńskiego

Dobiegają końca prace związane z wyburzeniem płyty mostowej. Ostatnim etapem prac będzie kruszenie elementów betonowych i przygotowywanie platform technologicznych pod wykonywanie podpór tymczasowych.

 

 

Pozostawione elementy starego mostu, filary, posłużą wykonawcy jako uzupełnienie podpór tymczasowych na czas montażu konstrukcji stalowej nowego mostu, która ma zgodnie z planem rozpocząć się pod koniec czerwca.

Jak powiedział nam Grzegorz Mirek, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, obecny etap prac jest kluczowy dla dalszego właściwego postępu robót. Najważniejsze, aby poziom rzeki Dunajec nie podnosił się gwałtownie, gdyż większość prac będzie prowadzona w korycie rzeki.

Ważnymi pracami, które pozwolą na posadowienie nowego filaru mostu, będzie wiercenie otworów pod pale. Prace te już trwają. W trakcie są także roboty związane z budową przyczółków na obu brzegach Dunajca.


Na ukończeniu są prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ulic:  Tarnowska – Legionów – Bulwar Narwiku. W miejscu, gdzie istniała stara kamienica przy ul. Piotra Skargi wykonywane są nasypy oraz mury oporowe. Chodzi o to, aby w lipcu mogła rozpocząć się budowa nowego ronda. Ponadto rozpoczęły się roboty związane z budową ekranów akustycznych.

W najbliższych dniach rozpocznie się wyburzanie kamienicy od strony dzielnicy Helena oraz przywóz gotowych elementów konstrukcji stalowej mostu.


Projekt „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Działanie 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.  

 

    
    
    

 

Autor: Biuro Prasowe UM/AM
Źródło: MZD Nowy Sącz
Dodano: 2018-06-05 12:09:03